Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen

Panican, Alexandru LU orcid and Björklund, Susanna LU (2019) In Research Reports in Social Work
Abstract (Swedish)
Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:
• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.
• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för... (More)
Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:
• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.
• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt självständigt ämne.

Forskningsrapporten omfattar även resonemang om förutsättningar för att tillämpa den generiska valideringsmodellen och valideringskriterierna på ett sammanhållet sätt. Därutöver övervägs möjliga risker med konceptet att validera reell kompetens samt konceptets potential genom att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte diskuteras eller sällan berörs i tidigare forskning och utredningar om validering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
validering, tillgodoräknande, reell kompetens, bedömning, valideringskriterier, valideringsmodell, socialt arbete, socionom, socionomexamen, högskoleutbildning, generisk, kompetens, färdighet, förmåga, läranderesultat, samlad kompetens, formellt lärande, icke-formellt lärande, informellt lärande
in
Research Reports in Social Work
issue
9
pages
115 pages
publisher
Socialhögskolan, Lunds universitet
report number
2019
ISBN
978-91-7895-160-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
52c1790d-9989-46b0-b5fe-a109b532e29c
date added to LUP
2019-06-25 17:44:17
date last changed
2019-06-26 13:27:24
@techreport{52c1790d-9989-46b0-b5fe-a109b532e29c,
 abstract   = {{Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:<br/>• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.<br/>• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt självständigt ämne.<br/><br/>Forskningsrapporten omfattar även resonemang om förutsättningar för att tillämpa den generiska valideringsmodellen och valideringskriterierna på ett sammanhållet sätt. Därutöver övervägs möjliga risker med konceptet att validera reell kompetens samt konceptets potential genom att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte diskuteras eller sällan berörs i tidigare forskning och utredningar om validering.}},
 author    = {{Panican, Alexandru and Björklund, Susanna}},
 institution = {{Socialhögskolan, Lunds universitet}},
 isbn     = {{978-91-7895-160-4}},
 keywords   = {{validering; tillgodoräknande; reell kompetens; bedömning; valideringskriterier; valideringsmodell; socialt arbete; socionom; socionomexamen; högskoleutbildning; generisk; kompetens; färdighet; förmåga; läranderesultat; samlad kompetens; formellt lärande; icke-formellt lärande; informellt lärande}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{06}},
 number    = {{2019}},
 series    = {{Research Reports in Social Work}},
 title    = {{Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/66634541/Validering_Panican_Bj_rklund.pdf}},
 year     = {{2019}},
}