Advanced

Dödsbränder i bostäder 2012-2015 : En studie av fastighetsinformation

Johansson, Nils LU (2017) In LUTVDG/TVBB
Abstract (Swedish)
I Sverige inträffar runt 5500 bränder i bostäder årligen och i ca 80 av dessa bränder omkommer en eller flera personer. Det finns en långsamt nedåtgående trend för antalet omkomna i landet och världen, men nedgången är långsam och det finns inte heller några tydliga indikationer på vad denna nedgång kan beror på.

Syftet med detta arbete är att studera olika byggnadstekniska faktorer i bostäder där det förekommit dödsbränder för att se om någon byggnadstekniskfaktor har betydelse för dödsbränder i bostäder.

I denna rapport har data från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kring dödsbränder kopplats ihop med data om de fastigheter där dödsbränderna inträffat. För att kunna göra denna koppling inhämtades... (More)
I Sverige inträffar runt 5500 bränder i bostäder årligen och i ca 80 av dessa bränder omkommer en eller flera personer. Det finns en långsamt nedåtgående trend för antalet omkomna i landet och världen, men nedgången är långsam och det finns inte heller några tydliga indikationer på vad denna nedgång kan beror på.

Syftet med detta arbete är att studera olika byggnadstekniska faktorer i bostäder där det förekommit dödsbränder för att se om någon byggnadstekniskfaktor har betydelse för dödsbränder i bostäder.

I denna rapport har data från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kring dödsbränder kopplats ihop med data om de fastigheter där dödsbränderna inträffat. För att kunna göra denna koppling inhämtades fastighetstaxeringsuppgifter från Lantmäteriet baserat på de adresser som angivits i MSB:s data. Totalt har data från 246 dödsbränder och fastigheter studerats.

Analysen har visat att hyreshusenheter är överrepresenterade bland fastigheter med dödsbränder jämfört med småhusenheter och lantbruksenheter. Det visar sig också att fler dödsbränder inträffar i hyresrätter än bostadsrätter. Dessutom förefaller det som om vissa byggnadsperioder är överrepresenterade bland dödsbränderna och dessa byggnadsperioder skiljer sig åt mellan olika boendeformer. Det kan alltså ses att det finns skillnader i antalet dödsbränder med avseende på olika byggnadstekniska faktorer. Det är dock tveksamt om det är de byggnadstekniska faktorer som
förklarar detta eller om det finns andra underliggande faktorer. Det är sedan tidigare känt att vissa grupper i samhället är överrepresenterade i dödsbränder och det är möjligt att de samvarierar till viss del med de studerade byggnadstekniska faktorerna. Det kan hursomhelst vara viktigt att känna till vilka byggnadstekniska faktorer som är överrepresenterade, i t.ex. vid planering av hembesök från räddningstjänsten, för att identifiera fastigheter eller bostadsområden där det kan finnas en högre
risk för dödsbränder.

Resultaten i denna rapport är baserade på en begränsad mängd data som är förknippade med osäkerheter. Därför bör inte stor vikt läggas vid de absoluta tal utan snarare på de trender och skillnader mellan grupper som presenteras. (Less)
Abstract
The purpose of this work is to study fatal residential fires and see if they are correlated with any specific building characteristics. In this report, data on fatal fires are paired with data about the properties where the fires occurred. The analysis has shown that apartment buildings are overrepresented among properties with fatal fires compared to single-family units and agricultural units. It also shows that more fatal fires occur in rented apartments than condominiums. Moreover, it appears that some construction periods are over-represented in fatal fires. It can thus be seen that there are differences in the number of fatal fires in terms of various building characteristics. However, it is doubtful whether it is the building... (More)
The purpose of this work is to study fatal residential fires and see if they are correlated with any specific building characteristics. In this report, data on fatal fires are paired with data about the properties where the fires occurred. The analysis has shown that apartment buildings are overrepresented among properties with fatal fires compared to single-family units and agricultural units. It also shows that more fatal fires occur in rented apartments than condominiums. Moreover, it appears that some construction periods are over-represented in fatal fires. It can thus be seen that there are differences in the number of fatal fires in terms of various building characteristics. However, it is doubtful whether it is the building characteristics that explain this, or if there is other underlying factors, e.g. socioeconomic factors. It may in any case be important to know what building characteristics that is over-represented in fatal fires when working with or deciding on different preventative strategies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Bostadsbränder, taxeringsinformation, byggnadstekniska faktorer, Residential fires, building characteristics, property information
in
LUTVDG/TVBB
issue
3204
pages
27 pages
publisher
Lund University
ISSN
1402-3504
language
Swedish
LU publication?
yes
id
530a2d2b-962a-45e0-a6f9-e7e5bdf8619e
date added to LUP
2019-01-10 09:17:11
date last changed
2019-03-08 02:15:36
@techreport{530a2d2b-962a-45e0-a6f9-e7e5bdf8619e,
 abstract   = {The purpose of this work is to study fatal residential fires and see if they are correlated with any specific building characteristics. In this report, data on fatal fires are paired with data about the properties where the fires occurred. The analysis has shown that apartment buildings are overrepresented among properties with fatal fires compared to single-family units and agricultural units. It also shows that more fatal fires occur in rented apartments than condominiums. Moreover, it appears that some construction periods are over-represented in fatal fires. It can thus be seen that there are differences in the number of fatal fires in terms of various building characteristics. However, it is doubtful whether it is the building characteristics that explain this, or if there is other underlying factors, e.g. socioeconomic factors. It may in any case be important to know what building characteristics that is over-represented in fatal fires when working with or deciding on different preventative strategies. },
 author    = {Johansson, Nils},
 institution = {Lund University},
 issn     = {1402-3504},
 keyword   = {Bostadsbränder,taxeringsinformation,byggnadstekniska faktorer,Residential fires,building characteristics,property information},
 language   = {swe},
 month    = {03},
 number    = {3204},
 pages    = {27},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Dödsbränder i bostäder 2012-2015 : En studie av fastighetsinformation},
 year     = {2017},
}