Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolpersonalens inställning till drogförebyggande arbete

Svensson, Kerstin LU (2006) In Hur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)
Abstract (Swedish)
Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna

för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ

bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika

sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och

fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om

skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är

osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen

om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna... (More)
Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna

för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ

bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika

sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och

fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om

skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är

osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen

om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna diskrepans

mellan ambition och praktisk verklighet kan förstås när man skiljer på att betrakta

skolan som institution, dvs. idén om skolan, och som organisation, dvs. skolans

praktiska vardag. När den betraktas som en institution är förutsättningarna relativt

goda. Skolan når alla barn och här ges möjligheter till både kunskapsinhämtning och

träning av sociala färdigheter, samtidigt som skolan kan påverka elevernas identitetsutveckling

i en positiv riktning. Men när dessa möjligheter skall omvandlas i praktiken

måste även förutsättningarna på organisationsnivå beaktas.Variationen mellan vardagen

i olika skolor är mycket stor och därför varierar också förutsättningarna för ett drogförebyggande

arbete. Det är inte bara det drogpreventiva arbetet som har varierande förutsättningar,

utan samma variationer gäller för skolans kärnverksamhet. Detta är ytterligare

en del av dilemmat då en i sig väl fungerande skola har en preventiv verkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Hur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)
publisher
Mobilisering mot narkotika
language
Swedish
LU publication?
yes
id
dc4a12da-6b2a-4eea-a4f8-4b4f70b967bb (old id 533242)
alternative location
http://www.mobilisera.nu/upload/slutlig_17.pdf
date added to LUP
2016-04-04 10:03:00
date last changed
2018-11-21 20:56:25
@techreport{dc4a12da-6b2a-4eea-a4f8-4b4f70b967bb,
 abstract   = {Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna<br/><br>
för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ<br/><br>
bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika<br/><br>
sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och<br/><br>
fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om<br/><br>
skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är<br/><br>
osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen<br/><br>
om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna diskrepans<br/><br>
mellan ambition och praktisk verklighet kan förstås när man skiljer på att betrakta<br/><br>
skolan som institution, dvs. idén om skolan, och som organisation, dvs. skolans<br/><br>
praktiska vardag. När den betraktas som en institution är förutsättningarna relativt<br/><br>
goda. Skolan når alla barn och här ges möjligheter till både kunskapsinhämtning och<br/><br>
träning av sociala färdigheter, samtidigt som skolan kan påverka elevernas identitetsutveckling<br/><br>
i en positiv riktning. Men när dessa möjligheter skall omvandlas i praktiken<br/><br>
måste även förutsättningarna på organisationsnivå beaktas.Variationen mellan vardagen<br/><br>
i olika skolor är mycket stor och därför varierar också förutsättningarna för ett drogförebyggande<br/><br>
arbete. Det är inte bara det drogpreventiva arbetet som har varierande förutsättningar,<br/><br>
utan samma variationer gäller för skolans kärnverksamhet. Detta är ytterligare<br/><br>
en del av dilemmat då en i sig väl fungerande skola har en preventiv verkan.},
 author    = {Svensson, Kerstin},
 institution = {Mobilisering mot narkotika},
 language   = {swe},
 series    = {Hur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)},
 title    = {Skolpersonalens inställning till drogförebyggande arbete},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5448399/625396.pdf},
 year     = {2006},
}