Advanced

Att utbilda för utvärdering – en nationell kartläggning

Denvall, Verner LU (2003)
Abstract
Efterfrågan på utvärderingar tycks ha ökat inom socialtjänsten. Detta kan förklaras av snävare ekonomiska ramar med krav på större kunskap om verksamheters resultat och på lagstadgade krav att insatser ska kvalitetssäkras. Samtidigt har forskningen i socialt arbete ifrågasatt om socialtjänstens organisation och arbetsmetoder är ändamålsenliga. Kritiken går bland annat ut på att organisationerna i alltför begränsad utsträckning grundar beslut på kunskap om effekter av tidigare insatser. Något som lett till omfattande program i Sverige för att utveckla kunskapsproduktionen inom det sociala arbetet.

Man måste emellertid också ställa frågan huruvida utbildningen för socialarbetare ger personalen tillräckliga kunskaper för att ta reda... (More)
Efterfrågan på utvärderingar tycks ha ökat inom socialtjänsten. Detta kan förklaras av snävare ekonomiska ramar med krav på större kunskap om verksamheters resultat och på lagstadgade krav att insatser ska kvalitetssäkras. Samtidigt har forskningen i socialt arbete ifrågasatt om socialtjänstens organisation och arbetsmetoder är ändamålsenliga. Kritiken går bland annat ut på att organisationerna i alltför begränsad utsträckning grundar beslut på kunskap om effekter av tidigare insatser. Något som lett till omfattande program i Sverige för att utveckla kunskapsproduktionen inom det sociala arbetet.

Man måste emellertid också ställa frågan huruvida utbildningen för socialarbetare ger personalen tillräckliga kunskaper för att ta reda på insatsers värde för klienter. Denna fråga har varit central i en undersökning som genomförts under 2002 då utbildningsaktiviteter som syftar till att utveckla utvärderingskompetens inom socialtjänsten har kartlagts. Undersökningen har genomförts av forskare från Socialhögskolorna i Lund och i Göteborg.

Kartläggningen har innefattat samtliga socionom- och sociala omsorgsprogram i Sverige och påbyggnadsutbildningar till dessa program samt forskarutbildningar i socialt arbete. Dessutom har det kartlagts hur och i vilken omfattning FoU-enheter med anknytning till socialtjänsten utbildar och stödjer för utvärdering. Information har insamlats via hemsidor, samtal och intervjuer med (utbildnings)ansvariga samt genom enkäter till institutioner och FoU-enheter.

Undersökningen publiceras under våren/sommaren 2003 av Socialstyrelsen i Sverige. Vid den redovisning som sker på NSHK kommer förutom en presentation av undersökningens resultat möjliga förklaringar till den låga aktivitetsgrad som uppmätts att diskuteras och några framtida möjliga inriktningar att skisseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
language
Swedish
LU publication?
yes
id
28cc7386-bb4b-48d4-92de-baddc3cc73cd (old id 533415)
date added to LUP
2007-09-13 16:24:30
date last changed
2018-05-29 10:01:10
@misc{28cc7386-bb4b-48d4-92de-baddc3cc73cd,
 abstract   = {Efterfrågan på utvärderingar tycks ha ökat inom socialtjänsten. Detta kan förklaras av snävare ekonomiska ramar med krav på större kunskap om verksamheters resultat och på lagstadgade krav att insatser ska kvalitetssäkras. Samtidigt har forskningen i socialt arbete ifrågasatt om socialtjänstens organisation och arbetsmetoder är ändamålsenliga. Kritiken går bland annat ut på att organisationerna i alltför begränsad utsträckning grundar beslut på kunskap om effekter av tidigare insatser. Något som lett till omfattande program i Sverige för att utveckla kunskapsproduktionen inom det sociala arbetet. <br/><br>
Man måste emellertid också ställa frågan huruvida utbildningen för socialarbetare ger personalen tillräckliga kunskaper för att ta reda på insatsers värde för klienter. Denna fråga har varit central i en undersökning som genomförts under 2002 då utbildningsaktiviteter som syftar till att utveckla utvärderingskompetens inom socialtjänsten har kartlagts. Undersökningen har genomförts av forskare från Socialhögskolorna i Lund och i Göteborg.<br/><br>
Kartläggningen har innefattat samtliga socionom- och sociala omsorgsprogram i Sverige och påbyggnadsutbildningar till dessa program samt forskarutbildningar i socialt arbete. Dessutom har det kartlagts hur och i vilken omfattning FoU-enheter med anknytning till socialtjänsten utbildar och stödjer för utvärdering. Information har insamlats via hemsidor, samtal och intervjuer med (utbildnings)ansvariga samt genom enkäter till institutioner och FoU-enheter.<br/><br>
Undersökningen publiceras under våren/sommaren 2003 av Socialstyrelsen i Sverige. Vid den redovisning som sker på NSHK kommer förutom en presentation av undersökningens resultat möjliga förklaringar till den låga aktivitetsgrad som uppmätts att diskuteras och några framtida möjliga inriktningar att skisseras.},
 author    = {Denvall, Verner},
 language   = {swe},
 title    = {Att utbilda för utvärdering – en nationell kartläggning},
 year     = {2003},
}