Advanced

Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

Maunsbach, Lotta LU (2015)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för sådana tvistlösningsförfaranden inför domstol. Däremot framgår det inte av rätten till domstolsprövning om denna också innefattar en rätt för parterna att med bindande verkan frivilligt avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång. Det är denna senare fråga, som behandlas i denna studie.

Boken behandlar situationer där parterna på olika sätt genom avtal avstår... (More)
Popular Abstract in Swedish

Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för sådana tvistlösningsförfaranden inför domstol. Däremot framgår det inte av rätten till domstolsprövning om denna också innefattar en rätt för parterna att med bindande verkan frivilligt avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång. Det är denna senare fråga, som behandlas i denna studie.

Boken behandlar situationer där parterna på olika sätt genom avtal avstår från en processuell rättighet. Det handlar dels om överenskommelser där parterna avstår helt från domstolsprövning, dels om överenskommelser där parterna avstår från någon del av domstolsprövningen. I boken analyseras om det på förhand ingångna avtalet är bindande när det åberopas inför en domstol samt vilka processuella rättsverkningar som avtalet ger upphov till mellan parterna och i förhållande till domstolen. (Less)
Abstract
One of the most fundamental rights in any democratic state is the right of access to court. Every individual shall have the right to bring legal disputes before a court, in a proceeding with specifically defined characteristics, a fair trial, and the state is responsible for supplying the conditions and prerequisites to carry out this dispute resolution process in a court of law. However, this right of access to court does not specify whether the parties also have the right to waive, voluntarily and with binding effect, the right of access to court and a fair trial. This is the question explored in this doctoral thesis.

The purpose of this study is to examine and analyse the extent to which it is possible under Swedish law for... (More)
One of the most fundamental rights in any democratic state is the right of access to court. Every individual shall have the right to bring legal disputes before a court, in a proceeding with specifically defined characteristics, a fair trial, and the state is responsible for supplying the conditions and prerequisites to carry out this dispute resolution process in a court of law. However, this right of access to court does not specify whether the parties also have the right to waive, voluntarily and with binding effect, the right of access to court and a fair trial. This is the question explored in this doctoral thesis.

The purpose of this study is to examine and analyse the extent to which it is possible under Swedish law for private parties to agree, with binding effect, to waive access to court, either partially or fully. This investigation analyses situations in which contracts can be used to abstain from procedural rights. One aspect covered in this thesis is the waiving of the right to access to court in its entirety, and another is the waiving of some parts of this access. The investigation examines whether a previously concluded agreement is binding when it is referred to before a court, and the procedural legal effects that the contract produces between the parties and in relation to the court. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor Andersson, Torbjörn, Uppsala universitet
organization
alternative title
Contracts Regarding Access to Court. The Validity of Contractual Litigation Agreements in Swedish Law
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
adversarial procedure, secrecy clause, evidence clause, merger clause, mediation, alternative dispute resolution, arbitration, contractual litigation agreements, fair trial, access to court, civil procedure, procedural agreements, procedural impediment, procedural barriers, civilprocessrätt, processuell ogiltighetsprincipen, processhinder, kontradiktorisk, rätt till domstolsprövning, rättvis rättegång, muntlighetsprincipen, rättslig prövning, offentlighetsprincipen, rättighetsprövning, självrättskipning, självdom, skiljedom, processuella överenskommelser, skiljeförfarande, medling, alternative tvistlösning, processrätt, integrationsklausul, sekretessklausul, bevisavtal, överprövningsförbud, kontradiktionsprincipen, stadfästelsedoms innehåll
pages
504 pages
publisher
Norstedts Juridik AB
defense location
Pufendorfsalen, Juridicum, Lund
defense date
2015-05-22 10:15
ISBN
978-91-39-01858-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b45c3ec7-7b06-4f23-9fba-83d888236a85 (old id 5335127)
date added to LUP
2015-04-27 13:48:08
date last changed
2018-05-29 12:17:05
@phdthesis{b45c3ec7-7b06-4f23-9fba-83d888236a85,
 abstract   = {One of the most fundamental rights in any democratic state is the right of access to court. Every individual shall have the right to bring legal disputes before a court, in a proceeding with specifically defined characteristics, a fair trial, and the state is responsible for supplying the conditions and prerequisites to carry out this dispute resolution process in a court of law. However, this right of access to court does not specify whether the parties also have the right to waive, voluntarily and with binding effect, the right of access to court and a fair trial. This is the question explored in this doctoral thesis. <br/><br>
The purpose of this study is to examine and analyse the extent to which it is possible under Swedish law for private parties to agree, with binding effect, to waive access to court, either partially or fully. This investigation analyses situations in which contracts can be used to abstain from procedural rights. One aspect covered in this thesis is the waiving of the right to access to court in its entirety, and another is the waiving of some parts of this access. The investigation examines whether a previously concluded agreement is binding when it is referred to before a court, and the procedural legal effects that the contract produces between the parties and in relation to the court.},
 author    = {Maunsbach, Lotta},
 isbn     = {978-91-39-01858-2},
 keyword   = {adversarial procedure,secrecy clause,evidence clause,merger clause,mediation,alternative dispute resolution,arbitration,contractual litigation agreements,fair trial,access to court,civil procedure,procedural agreements,procedural impediment,procedural barriers,civilprocessrätt,processuell ogiltighetsprincipen,processhinder,kontradiktorisk,rätt till domstolsprövning,rättvis rättegång,muntlighetsprincipen,rättslig prövning,offentlighetsprincipen,rättighetsprövning,självrättskipning,självdom,skiljedom,processuella överenskommelser,skiljeförfarande,medling,alternative tvistlösning,processrätt,integrationsklausul,sekretessklausul,bevisavtal,överprövningsförbud,kontradiktionsprincipen,stadfästelsedoms innehåll},
 language   = {swe},
 pages    = {504},
 publisher  = {Norstedts Juridik AB},
 school    = {Lund University},
 title    = {Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt},
 year     = {2015},
}