Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flernivådemokrati : en teoretisk såväl som praktisk utmaning

Elofsson, Kristina and Rindefjäll, Teresia LU (1998) In Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Abstract (Swedish)
Under de senaste decennierna har nationella politiska system gått från att vara hierarkiska och territoriellt välavgränsade till att bli såväl flernivåbaserade som gränsöverskridande. Detta har onekligen haft konsekvenser för demokratin. Med utgångspunkt i den svenska utvecklingen problematiserar vi, i denna rapport, kort begreppet flernivådemokrati och studerar dess eventuella förtjänster och brister.I den inledande demokratidiskussionen ställer vi upp ett antal demokratiska värden ­ såsom deltagande, representativitet och transparens ­ vilka tjänar som måttstock för den fortsatta framställningen. De två huvudfrågor som vi fokuserar på är: a) de demokratiska implikationerna av ytterligare en subnationell nivå, och... (More)
Under de senaste decennierna har nationella politiska system gått från att vara hierarkiska och territoriellt välavgränsade till att bli såväl flernivåbaserade som gränsöverskridande. Detta har onekligen haft konsekvenser för demokratin. Med utgångspunkt i den svenska utvecklingen problematiserar vi, i denna rapport, kort begreppet flernivådemokrati och studerar dess eventuella förtjänster och brister.I den inledande demokratidiskussionen ställer vi upp ett antal demokratiska värden ­ såsom deltagande, representativitet och transparens ­ vilka tjänar som måttstock för den fortsatta framställningen. De två huvudfrågor som vi fokuserar på är: a) de demokratiska implikationerna av ytterligare en subnationell nivå, och därefter b) de demokratiska följderna av ett flernivåsystem.Slutsatserna blir att ytterligare en nivå närmare folket, i internationaliseringens tidevarv, kan tjäna en demokratiskt kompenserande roll. En handlingskraftig subnationell nivå kan skapa ökade möjligheter för medborgerligt inflytande via bättre tillgänglighet och insyn. Viktigt i sammanhanget är dock att befogenheter förs ned från nationell nivå snarare än att den lokala nivåns makt kringskärs. Vad avser flernivåsystemet i sin helhet kan ett mångfaldigande av antalet påverkanskanaler också medföra ett ökat deltagande. Flernivåsystemet ställer emellertid förhållandevis höga krav på aktörerna i termer av resurser ­ tid, pengar och kunskap ­ för att finna rätt kanal. Dessutom kan komplexiteten i flernivåsystemet leda till minskad transparens, vilket givetvis försvårar ansvarsutkrävandet. Det blir därmed viktigt att fastställa kompetensfördelningen mellan nivåerna och att försäkra sig om att det finns länkar som sammanbinder de lägre nivåerna med de nationella och supranationella. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Politisk makt och demokrati
in
Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
publisher
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
ISBN
91-88306-14-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
66673f54-1ad2-413f-986f-48f5ef23b2b5 (old id 533721)
alternative location
http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Pdf-rapporter/Elofrinde.pdf
date added to LUP
2016-04-04 11:16:30
date last changed
2018-11-21 21:03:47
@techreport{66673f54-1ad2-413f-986f-48f5ef23b2b5,
 abstract   = {{Under de senaste decennierna har nationella politiska system gått från att vara hierarkiska och territoriellt välavgränsade till att bli såväl flernivåbaserade som gränsöverskridande. Detta har onekligen haft konsekvenser för demokratin. Med utgångspunkt i den svenska utvecklingen problematiserar vi, i denna rapport, kort begreppet flernivådemokrati och studerar dess eventuella förtjänster och brister.<br/><br>
<br/><br>
I den inledande demokratidiskussionen ställer vi upp ett antal demokratiska värden ­ såsom deltagande, representativitet och transparens ­ vilka tjänar som måttstock för den fortsatta framställningen. De två huvudfrågor som vi fokuserar på är: a) de demokratiska implikationerna av ytterligare en subnationell nivå, och därefter b) de demokratiska följderna av ett flernivåsystem.<br/><br>
<br/><br>
Slutsatserna blir att ytterligare en nivå närmare folket, i internationaliseringens tidevarv, kan tjäna en demokratiskt kompenserande roll. En handlingskraftig subnationell nivå kan skapa ökade möjligheter för medborgerligt inflytande via bättre tillgänglighet och insyn. Viktigt i sammanhanget är dock att befogenheter förs ned från nationell nivå snarare än att den lokala nivåns makt kringskärs. Vad avser flernivåsystemet i sin helhet kan ett mångfaldigande av antalet påverkanskanaler också medföra ett ökat deltagande. Flernivåsystemet ställer emellertid förhållandevis höga krav på aktörerna i termer av resurser ­ tid, pengar och kunskap ­ för att finna rätt kanal. Dessutom kan komplexiteten i flernivåsystemet leda till minskad transparens, vilket givetvis försvårar ansvarsutkrävandet. Det blir därmed viktigt att fastställa kompetensfördelningen mellan nivåerna och att försäkra sig om att det finns länkar som sammanbinder de lägre nivåerna med de nationella och supranationella.}},
 author    = {{Elofsson, Kristina and Rindefjäll, Teresia}},
 institution = {{Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet}},
 isbn     = {{91-88306-14-3}},
 keywords   = {{Politisk makt och demokrati}},
 language   = {{swe}},
 series    = {{Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet}},
 title    = {{Flernivådemokrati : en teoretisk såväl som praktisk utmaning}},
 url     = {{http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Pdf-rapporter/Elofrinde.pdf}},
 year     = {{1998}},
}