Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

DemokraIT : regional demokrati och ny informationsteknologi

Sundström, Mikael LU orcid (1999) In Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Abstract
I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur... (More)
I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur IT egentligen skall användas för att förbättra de demokratiska processerna. Vilka är egentligen de demokratiska processerna? Hur kan dessa kopplas till kommunikationsteknologier, både nya och gamla? Hur kan de demokratiska målsättningarna integreras med andra målsättningar? Dessa är några av de komplicerade frågor som måste besvaras om demokratiska förhoppningar skall generera mer än vaga fraser.Detta arbete söker först utveckla ett ramverk för förståelse av kopplingarna mellan IT och demokrati, dels för att kunna göra relevanta bedömningar av den därnäst undersökta empiriska verkligheten, dels för att fungera som hjälpmedel för beslutsfattare när de överväger informationsteknologiska strategival. Även själva projekthanteringsprocessen läggs här under luppen. Efter denna ganska utförliga teoretiska och metodologiska del blickar vi ut i IT-verkligheten 1998/99 - visserligen med särskilt intresse riktat på utvecklingen i Kalmar- och Skåneregionerna, men även med andra jämförande exemplifieringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Politisk makt och demokrati, Politisk kommunikation
in
Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
publisher
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
ISBN
91-88306-15-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
49dd2f29-956a-44da-a675-078cd3c8315c (old id 533762)
alternative location
http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Pdf-rapporter/DemokraIT.pdf
date added to LUP
2016-04-04 11:29:45
date last changed
2018-11-21 21:05:13
@techreport{49dd2f29-956a-44da-a675-078cd3c8315c,
 abstract   = {{I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.<br/><br>
<br/><br>
Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur IT egentligen skall användas för att förbättra de demokratiska processerna. Vilka är egentligen de demokratiska processerna? Hur kan dessa kopplas till kommunikationsteknologier, både nya och gamla? Hur kan de demokratiska målsättningarna integreras med andra målsättningar? Dessa är några av de komplicerade frågor som måste besvaras om demokratiska förhoppningar skall generera mer än vaga fraser.<br/><br>
<br/><br>
Detta arbete söker först utveckla ett ramverk för förståelse av kopplingarna mellan IT och demokrati, dels för att kunna göra relevanta bedömningar av den därnäst undersökta empiriska verkligheten, dels för att fungera som hjälpmedel för beslutsfattare när de överväger informationsteknologiska strategival. Även själva projekthanteringsprocessen läggs här under luppen. Efter denna ganska utförliga teoretiska och metodologiska del blickar vi ut i IT-verkligheten 1998/99 - visserligen med särskilt intresse riktat på utvecklingen i Kalmar- och Skåneregionerna, men även med andra jämförande exemplifieringar.}},
 author    = {{Sundström, Mikael}},
 institution = {{Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet}},
 isbn     = {{91-88306-15-1}},
 keywords   = {{Politisk makt och demokrati; Politisk kommunikation}},
 language   = {{swe}},
 series    = {{Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet}},
 title    = {{DemokraIT : regional demokrati och ny informationsteknologi}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5786781/580194.pdf}},
 year     = {{1999}},
}