Advanced

Att granska och diskutera. Epikanalyser

Jonsson, Bibi LU and Sjöberg, Birthe LU (2005)
Abstract (Swedish)
Vi lärare på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet har länge saknat ett arbetsmaterial när vi undervisat i hur man utför epikanalyser. Det har visat sig att Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys. En introduktion har fungerat utmärkt som lärobok och på ett enkelt sätt utrett de många teorier och metoder som kan utnyttjas i en analys. Men våra erfarenheter av epik¬ana¬lys¬lek¬tio¬ner¬na har sagt oss att vi utöver läroboken behöver ett rikt urval av analysexempel som kan inspirera studenterna samt få dem att diskutera och ifrågasätta epikanalyser innan de själv ge¬nom¬för sina egna. Syftet med Det uppochnedvända seminariet. Lärarnas epikanalyser är därför att förse studenter och lärare med analyser som kan... (More)
Vi lärare på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet har länge saknat ett arbetsmaterial när vi undervisat i hur man utför epikanalyser. Det har visat sig att Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys. En introduktion har fungerat utmärkt som lärobok och på ett enkelt sätt utrett de många teorier och metoder som kan utnyttjas i en analys. Men våra erfarenheter av epik¬ana¬lys¬lek¬tio¬ner¬na har sagt oss att vi utöver läroboken behöver ett rikt urval av analysexempel som kan inspirera studenterna samt få dem att diskutera och ifrågasätta epikanalyser innan de själv ge¬nom¬för sina egna. Syftet med Det uppochnedvända seminariet. Lärarnas epikanalyser är därför att förse studenter och lärare med analyser som kan tjäna som exempel och ventileras på ett seminarium – förslagsvis till¬sam¬mans med de förberedande lektionerna om epikanalys.

I Det uppochnedvända seminariet ingår 22 analyser av 11 noveller, romaner och episka verk. Samtliga texter är hämtade från de kurslistor som ingår i Lit¬te¬ra¬tur¬ve¬ten¬skapliga institutionens litteraturhistoriska kurser. Vi har avsiktligen dragit ett streck vid 1940-talet eftersom vår strävan är att så många studenter som möjligt vid andra ins¬ti¬tu¬tioner skall känna igen texterna och kunna dra nytta av analyserna. Ju närmare vår tid vi kommer desto mer varieras universitetens och högskolornas kurs¬lis¬tor in¬bör¬des. Texterna vi valt är följande: Miguel de Cervantes Saavedras Don Quijote, John Miltons Paradise Lost, Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden, Julia Christina Nybergs (Euphrosynes) ”Den sköna Cunigunda”, H.C. Andersens ”Skyggen”, Carl Jonas Love Almqvists Det går an, Gustave Flauberts Madame Bovary, Charlotte Perkins Gilmans ”Den gula tapeten”, Hjalmar Bergmans Farmor och Vår Herre, Katherine Mansfields ”Gardenpartyt” och Eva Neanders ”Historien i Julia”. Varje text har analyserats två gånger. En avsikt med dubb¬le¬ring¬en är att markera att en analys aldrig kan bli slutlig. Varje ny erfarenhet hos lä¬sa¬ren, varje ny historisk händelse och varje ny teori och metod ger upphov till nya analysresultat. Även den kortaste novell kan läsas och analyseras på oändligt många olika sätt. En annan avsikt med dubbleringen är att visa att en och samma per¬son kan utföra ana¬ly¬ser som skiljer sig åt – ibland i kvalité, ibland i upp¬slags¬rike¬dom.

Kanske bör tilläggas att samtliga analyser är utförda i enlighet med de instruktioner som ges till studenterna, och att samtliga skulle blivit godkända av lärarlaget. Några epikanalyser är väl genomförda, andra än¬nu bättre. Varför det förhåller sig på det sättet blir seminariedeltagarnas uppgift att utröna. Studenterna ges här en möjlighet att få kritisera och motivera varför en ana¬ly¬s är övertygande eller varför den är haltande. Med antologin inbjuder vi till det uppochnedvända seminariet där studenterna får möjlighet att granska sina lärares epikanalyser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU and LU
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
narratologi, queerteori, intertext, implicit författare, fokalisering
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
91-44-04402-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
19128bcb-0669-4858-b997-e0da09622288 (old id 535402)
date added to LUP
2016-04-04 10:22:52
date last changed
2018-11-21 20:58:25
@book{19128bcb-0669-4858-b997-e0da09622288,
 abstract   = {Vi lärare på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet har länge saknat ett arbetsmaterial när vi undervisat i hur man utför epikanalyser. Det har visat sig att Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys. En introduktion har fungerat utmärkt som lärobok och på ett enkelt sätt utrett de många teorier och metoder som kan utnyttjas i en analys. Men våra erfarenheter av epik¬ana¬lys¬lek¬tio¬ner¬na har sagt oss att vi utöver läroboken behöver ett rikt urval av analysexempel som kan inspirera studenterna samt få dem att diskutera och ifrågasätta epikanalyser innan de själv ge¬nom¬för sina egna. Syftet med Det uppochnedvända seminariet. Lärarnas epikanalyser är därför att förse studenter och lärare med analyser som kan tjäna som exempel och ventileras på ett seminarium – förslagsvis till¬sam¬mans med de förberedande lektionerna om epikanalys.<br/><br>
I Det uppochnedvända seminariet ingår 22 analyser av 11 noveller, romaner och episka verk. Samtliga texter är hämtade från de kurslistor som ingår i Lit¬te¬ra¬tur¬ve¬ten¬skapliga institutionens litteraturhistoriska kurser. Vi har avsiktligen dragit ett streck vid 1940-talet eftersom vår strävan är att så många studenter som möjligt vid andra ins¬ti¬tu¬tioner skall känna igen texterna och kunna dra nytta av analyserna. Ju närmare vår tid vi kommer desto mer varieras universitetens och högskolornas kurs¬lis¬tor in¬bör¬des. Texterna vi valt är följande: Miguel de Cervantes Saavedras Don Quijote, John Miltons Paradise Lost, Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden, Julia Christina Nybergs (Euphrosynes) ”Den sköna Cunigunda”, H.C. Andersens ”Skyggen”, Carl Jonas Love Almqvists Det går an, Gustave Flauberts Madame Bovary, Charlotte Perkins Gilmans ”Den gula tapeten”, Hjalmar Bergmans Farmor och Vår Herre, Katherine Mansfields ”Gardenpartyt” och Eva Neanders ”Historien i Julia”. Varje text har analyserats två gånger. En avsikt med dubb¬le¬ring¬en är att markera att en analys aldrig kan bli slutlig. Varje ny erfarenhet hos lä¬sa¬ren, varje ny historisk händelse och varje ny teori och metod ger upphov till nya analysresultat. Även den kortaste novell kan läsas och analyseras på oändligt många olika sätt. En annan avsikt med dubbleringen är att visa att en och samma per¬son kan utföra ana¬ly¬ser som skiljer sig åt – ibland i kvalité, ibland i upp¬slags¬rike¬dom.<br/><br>
Kanske bör tilläggas att samtliga analyser är utförda i enlighet med de instruktioner som ges till studenterna, och att samtliga skulle blivit godkända av lärarlaget. Några epikanalyser är väl genomförda, andra än¬nu bättre. Varför det förhåller sig på det sättet blir seminariedeltagarnas uppgift att utröna. Studenterna ges här en möjlighet att få kritisera och motivera varför en ana¬ly¬s är övertygande eller varför den är haltande. Med antologin inbjuder vi till det uppochnedvända seminariet där studenterna får möjlighet att granska sina lärares epikanalyser.},
 editor    = {Jonsson, Bibi and Sjöberg, Birthe},
 isbn     = {91-44-04402-X},
 language   = {swe},
 note     = {Book Editor},
 publisher  = {Studentlitteratur AB},
 title    = {Att granska och diskutera. Epikanalyser},
 year     = {2005},
}