Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ord

Josefsson, Gunlög LU (2005)
Abstract (Swedish)
Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet?Ovanstående frågor är några av de som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar klassisk ordbildningsteori med de senaste rönen inom grammatisk forskning. Ett brett spektrum av ämnen behandlas: ordklasser ur både ett modernt svenskt och ett bredare historiskt perspektiv, frågan om vilka ordklasserna är och hur de kan definieras och avgränsas från varandra, principerna för sammansättning och avledning, sambandet mellan betydelsevariation och betydelseförändring samt relationen mellan ordbildning och... (More)
Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet?Ovanstående frågor är några av de som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar klassisk ordbildningsteori med de senaste rönen inom grammatisk forskning. Ett brett spektrum av ämnen behandlas: ordklasser ur både ett modernt svenskt och ett bredare historiskt perspektiv, frågan om vilka ordklasserna är och hur de kan definieras och avgränsas från varandra, principerna för sammansättning och avledning, sambandet mellan betydelsevariation och betydelseförändring samt relationen mellan ordbildning och resten av grammatiken. Det sista kapitlet i boken behandlar ord ur ett tillägnandeperspektiv – hur barn lär sig ordens ljudstruktur och betydelse i sitt modersmål.Boken tar sin utgångspunkt i modern svenska, men perspektivet vidgas även till ord i mänskliga språk mer generellt, samt till ordbildning ur ett historiskt perspektiv. Stilen är resonerande och problematiserande. Vanskligheter och diskutabla antaganden inom den traditionella ordbildningsläran tas upp och belyses, och förslag ges till hur problem ibland kan lösas i ljuset av nyare forskning och nya teorier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
sammansättning, ordbildning, avledning, prefix, suffix, stam, rot, ordklass, barnspråk, synkroni, diakroni, metonymi
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
91-44-03726-0
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)
id
f189493d-f487-4394-b27e-2b88604c5dc2 (old id 536597)
date added to LUP
2016-04-04 09:55:40
date last changed
2018-11-21 20:55:43
@book{f189493d-f487-4394-b27e-2b88604c5dc2,
 abstract   = {{Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet? <br/><br>
<br/><br>
Ovanstående frågor är några av de som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar klassisk ordbildningsteori med de senaste rönen inom grammatisk forskning. Ett brett spektrum av ämnen behandlas: ordklasser ur både ett modernt svenskt och ett bredare historiskt perspektiv, frågan om vilka ordklasserna är och hur de kan definieras och avgränsas från varandra, principerna för sammansättning och avledning, sambandet mellan betydelsevariation och betydelseförändring samt relationen mellan ordbildning och resten av grammatiken. Det sista kapitlet i boken behandlar ord ur ett tillägnandeperspektiv – hur barn lär sig ordens ljudstruktur och betydelse i sitt modersmål. <br/><br>
<br/><br>
Boken tar sin utgångspunkt i modern svenska, men perspektivet vidgas även till ord i mänskliga språk mer generellt, samt till ordbildning ur ett historiskt perspektiv. Stilen är resonerande och problematiserande. Vanskligheter och diskutabla antaganden inom den traditionella ordbildningsläran tas upp och belyses, och förslag ges till hur problem ibland kan lösas i ljuset av nyare forskning och nya teorier.}},
 author    = {{Josefsson, Gunlög}},
 isbn     = {{91-44-03726-0}},
 keywords   = {{sammansättning; ordbildning; avledning; prefix; suffix; stam; rot; ordklass; barnspråk; synkroni; diakroni; metonymi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Studentlitteratur AB}},
 title    = {{Ord}},
 year     = {{2005}},
}