Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

Kjellberg, Anders LU (2006) p.177-239
Abstract
The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland:

(1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today Siemens,

(2) the aluminium and copper company Finspongs Metallverk, in 1942 bought by Svenska Metallverken in Västerås, which in turn was acquired by the Gränges Group. Today (2006) the aluminium production belongs to the SAPA and the copper part... (More)
The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland:

(1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today Siemens,

(2) the aluminium and copper company Finspongs Metallverk, in 1942 bought by Svenska Metallverken in Västerås, which in turn was acquired by the Gränges Group. Today (2006) the aluminium production belongs to the SAPA and the copper part to the Finnish-owned Outokumpu (in 2005 Outokumpu Copper was aquired by Nordic Capital and changed later name to Luvata; in 2011 the German Aurubis group bought Luvata Rolled Products and decided in the same year to move it to Holland and USA in 2013). The rise of union cooperation within other Swedish metal and engineering groups is also discussed as well as the attitudes of employers and the changing strategies of the Swedish Metalworkers' Union towards union group activities. (Less)
Abstract (Swedish)
Under 2006 publicerades av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping) i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping) och Metalls avdelning 97 i Finspång boken "Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet". Ett av kapitlen är "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (sid 177-239) av Anders Kjellberg. Här analyseras framväxten av koncernfackligt samarbete med utgångspunkt från de båda stora metallindustrierna i Finspång, dvs (1) turbinbolaget (under lång tid kallat STAL) som tillhört följande koncerner: Asea, ABB, Alstom och idag Siemens, samt (2) Finspongs Metallverk som 1942 köptes av Svenska Metallverken, som i sin tur... (More)
Under 2006 publicerades av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping) i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping) och Metalls avdelning 97 i Finspång boken "Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet". Ett av kapitlen är "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (sid 177-239) av Anders Kjellberg. Här analyseras framväxten av koncernfackligt samarbete med utgångspunkt från de båda stora metallindustrierna i Finspång, dvs (1) turbinbolaget (under lång tid kallat STAL) som tillhört följande koncerner: Asea, ABB, Alstom och idag Siemens, samt (2) Finspongs Metallverk som 1942 köptes av Svenska Metallverken, som i sin tur förvärvades av Grängeskoncernen. Idag (2006) tillhör aluminiumdelen av metallverken SAPA och koppardelen Outokumpu (Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som samma år belutade avveckla hela verksamheten i Finspång och fram till 2013 flytta den till Holland och USA). Även det koncernfackliga samarbetet inom ett antal andra verkstads- och metallföretag berörs, liksom hur arbetsgivarnas och Metallindustriarbetareförbundets inställning till sådant samarbete förändrats med tiden.Övriga kapitel i boken är:

Sten O Karlsson "Som det rika landet Gosen. 1938 års Finspångsundersökning i backspegeln"

Mia Thorell "En nations främsta tillgång är barnen"

Torbjörn Andersson "Fotbollen i Finspång"

Zoran Slavnic "Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång"

Lars Lagergren "Yrkesskolan i tiden. En konjunkturanpassad historia om samförstånd"

Annette Thörnquist "Asbestproblemets hantering vid en verkstadsindustri. Stal i Finspång"Boken vill lyfta fram en bit av den svenska 1900-talshistorien ur ett lokalt perspektiv. Syftet är att genom ett antal begränsade nedslag i en och samma lokala miljö belysa några drag i det svenska ”folkhemmets” utveckling. Miljön är Finspång, ett av många svenska samhällen som byggdes upp kring stora industrier. Ett återkommande tema i kapitlen är samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter och folkrörelser, vilket problematiseras och diskuteras utifrån olika ansatser. I boken behandlas arbetarnas bostads- och levnadsvillkor, barnomsorgen, idrottsrörelsens etablering genom fotbollen, arbetskraftsinvandringen ur ett gästarbetarperspektiv, den lokala inbyggda yrkesskolan, det koncernfackliga samarbetet samt arbetarskyddet med fokus mot asbestproblemet. Följ med på en resa i tiden i industrisamhället Finspång! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
industrial relations, sociologi, verkstadsklubb, fackklubb, industrisamhälle, partsrelationer, SIF, Metall, Finspång, Metallindustriarbetareförbundet, Siemens, SAPA, Outokumpu, koncernfackligt samarbete, arbetare, koncernfack, tjänstemän, fackliga organisationer, fackförening, fackförbund, folkhemmet, STAL, Asea, ABB, arbetsliv, sociology, sociologiska institutionen, arbetsmarknad, department of sociology, koncernfack, koncernfackligt samarbete, Metall, Finspång, Västerås, Stockholm, STAL, Asea, ABB, Siemens, Svenska Metallverken, verkstadsklubb
host publication
Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet
editor
Lagergren, Lars and Thörnquist, Annette
pages
63 pages
publisher
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet
ISBN
91-89336-38-0
project
Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Anders Kjellbergs hemsida

Hela boken finns här i fulltext

Bokkapitlet om koncernfackligt samarbete kan laddas ned här

2009 köptes Sapa Industriservice i Finspång av Coor Service Management, som startades 1998 och ägs av investmentbolaget Cinven. Coor Service Management hade 2011 4.300 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien, varav 300 i Finspång.
År 2012 bestod Sapa:s verksamhet i Finspång av Sapa Profiler AB, Sapa Profilbearbetning, Sapa Heat Transfer (tillverkar aluminiumband för värmeväxlare - främst till bilindustrin - med valsverk i Finspång och Shanghai) samt Sapa Technology, som är koncernens centrala forsknings- och utvecklingsenhet med ett 70-tal anställda i Finspång. I Shanghai har Sapa Technology etablerat en forsknings- och utvecklingsenhet med ett 20-tal anställda. Av Sapa Heat Transfers ca 1.000 anställda 2012 fanns hälften i Finspång och hälften i Shanghai. Den 16/10 2012 meddelades att norska koncernen Orkla ASA och Norsk Hydro ASA beslutat slå samman sina aluminiumverksamheter under namnet Sapa. Orkla-ägda Sapa Profiler i Finspång och Sapa Byggnadssystem i Vetlanda ingick i uppgörelsen medan avsikten var att sälja Sapa Heat Transfer. I december 2013 bytte Sapa Heat Transfer AB namn till Gränges AB. Motivet var att tydliggöra att Finspångsföretaget blev ett mer fristående bolag. Till bilden hörde att Sapa hade sitt ursprung i Gränges AB, som tillverkade aluminium- och plastprodukter. Vid slutet av 2013 hade företaget (det nya Gränges AB) 383 anställda i Finspång (SVT Östnytt 2/12 2013).

Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; Den 1 september 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som i november samma år beslutade avveckla hela verksamheten i Finspång och år 2013 flytta den till Holland och USA. Det motiverades med överkapacitet i företaget. Vid slutet av 2011 sysselsatte tillverkningen av tunna kopparband (gjutning, smältning, valsning och skärning) 190 arbetare och tjänstemän i Finspång, varav 7 inom utvecklingsavdelningen. I Västerås sysselsätter Aurubis Sweden AB ca 40 personer. All verksamhet i Finspång planeras vara avvecklad 30 september 2013. Aurubis är ledande inom integrerade kopparprodukter och störst i världen på kopparåtervinning. Koncernen hade 2013 ca 6.400 anställda runtom i världen. Huvudkontoret finns i Hamburg.

I slutet av augusti 2011 meddelade koncernledningen för Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) att ångturbintillverkningen i Finspång skulle flyttas till Görlitz i Tyskland. Enligt Dagens Industri (30/8 2011) kom beskedet som en chock för den svenske vd:n Jan-Erik Rydén. Kvar i Finspång blev tillverkningen av gasturbiner. Även i fortsättningen skulle utvecklingen och servicen av ångturbiner ske i Finspång. Totalt arbetade vid denna tidpunkt 2.700 personer på Siemens i Finspång. Redan 1/2 2012 tillträdde en ny vd med uppgift att koncentrera tillverkningen av gasturbiner till Finspång och avveckla produktionen av ångturbiner på orten, vilket betyder att sedan de redan beställda ångturbinerna (ordervärde 4 miljarder kronor) färdigställts kommer inga sådana turbiner längre att tillverkas i Finspång (Dagens Industri 3/4 2012). En andra förändring var att sätta större prispress på underleverantörerna genom att konkurrensutsätta dem på ett annat sätt än tidigare. År 2013 är det hundra år sedan turbinbolaget, som då hette Turbin AB De Laval Ljungström, startade i Finspång. Efter fyra års utvecklingsarbete i Finspång levererades under 2013 den första nya gasturbinen SGT-750 till kund (DI 30/1 2013).
id
141a78f9-a576-439c-84fa-3927d65d8e04 (old id 538675)
alternative location
http://www.isak.liu.se/cks/publikationer/bok_finspong/1.408131/Finspngpdf-fil20121010.pdf
date added to LUP
2016-04-04 10:02:05
date last changed
2018-11-21 20:56:20
@inbook{141a78f9-a576-439c-84fa-3927d65d8e04,
 abstract   = {{The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland: <br/><br>
(1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today Siemens, <br/><br>
(2) the aluminium and copper company Finspongs Metallverk, in 1942 bought by Svenska Metallverken in Västerås, which in turn was acquired by the Gränges Group. Today (2006) the aluminium production belongs to the SAPA and the copper part to the Finnish-owned Outokumpu (in 2005 Outokumpu Copper was aquired by Nordic Capital and changed later name to Luvata; in 2011 the German Aurubis group bought Luvata Rolled Products and decided in the same year to move it to Holland and USA in 2013). The rise of union cooperation within other Swedish metal and engineering groups is also discussed as well as the attitudes of employers and the changing strategies of the Swedish Metalworkers' Union towards union group activities.}},
 author    = {{Kjellberg, Anders}},
 booktitle  = {{Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet}},
 editor    = {{Lagergren, Lars and Thörnquist, Annette}},
 isbn     = {{91-89336-38-0}},
 keywords   = {{industrial relations; sociologi; verkstadsklubb; fackklubb; industrisamhälle; partsrelationer; SIF; Metall; Finspång; Metallindustriarbetareförbundet; Siemens; SAPA; Outokumpu; koncernfackligt samarbete; arbetare; koncernfack; tjänstemän; fackliga organisationer; fackförening; fackförbund; folkhemmet; STAL; Asea; ABB; arbetsliv; sociology; sociologiska institutionen; arbetsmarknad; department of sociology; koncernfack; koncernfackligt samarbete; Metall; Finspång; Västerås; Stockholm; STAL; Asea; ABB; Siemens; Svenska Metallverken; verkstadsklubb}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{177--239}},
 publisher  = {{Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet}},
 title    = {{Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5444839/642615.pdf}},
 year     = {{2006}},
}