Advanced

Responsible, Renewable, Recyclable. An Energy Management Strategy for the European Spallation Source

Parker, Thomas LU (2010) Energimyndigheten projekt 31093-1.
Abstract (Swedish)
Kort sammanfattning: Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova har stött ESS Skandinavien Sekretariatet med 3 Mkr för att undersöka hållbara energi¬lösningar. Resultatet har blivit att ännu större resurser har bidragits från samarbetande industri. Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen, men preliminära beräkningar visar att besparingarna för ESS kan uppgå till fyra gånger den ursprungliga finansieringen och spara 160 000 ton CO2 utsläpp per år.
Abstract
Abstract: Energimyndigheten, Vetenskapsrådet and Vinnova have supported the ESS Scandinavia Secretariat with 3 MSEK to explore sustainable energy solutions. The result has been that even greater resources have been contributed by cooperating industry. The work is still in early stages of progress, but preliminary calculations indicate that the savings for ESS might amount to four times the initial funding and save 160 000 tons of CO2 emissions annually.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
submitted
subject
keywords
Environmental Management, Energy Management
volume
Energimyndigheten projekt 31093-1
pages
8 pages
publisher
[Publisher information missing]
external identifiers
 • other:Vinnova Dnr 2008-03141
language
English
LU publication?
yes
id
1a898373-c4b6-4eec-9f26-ad6705f4b56f (old id 5436036)
date added to LUP
2015-06-01 08:21:39
date last changed
2016-04-16 11:21:25
@techreport{1a898373-c4b6-4eec-9f26-ad6705f4b56f,
 abstract   = {Abstract: Energimyndigheten, Vetenskapsrådet and Vinnova have supported the ESS Scandinavia Secretariat with 3 MSEK to explore sustainable energy solutions. The result has been that even greater resources have been contributed by cooperating industry. The work is still in early stages of progress, but preliminary calculations indicate that the savings for ESS might amount to four times the initial funding and save 160 000 tons of CO2 emissions annually.},
 author    = {Parker, Thomas},
 institution = {[Publisher information missing]},
 keyword   = {Environmental Management,Energy Management},
 language   = {eng},
 pages    = {8},
 title    = {Responsible, Renewable, Recyclable. An Energy Management Strategy for the European Spallation Source},
 volume    = {Energimyndigheten projekt 31093-1},
 year     = {2010},
}