Advanced

Unusual vascular responses in the umbilical artery, mediated by endothelin-like receptors

Laursen, Maria LU (2005)
Abstract
In this present study the population of endothelin-like receptors in the human umbilical artery was examined in vitro in different parts of the umbilical cord.Immunohistochemistry revealed ETB receptors in the endothelium and an uneven distribution of ETA receptors in the smooth muscle of the arterial wall, when comparing different parts of the umbilical artery.ET-1 induced vasoconstriction was effectively antagonized by BQ123 in the middle portion, but not close to baby.BQ788 had no effect on contracions induced by neither ET-1 nor sarafotoxin S6b in the arterial segments close to baby.High concentrations of PD 142893 markedly decreased the contractions... (More)
In this present study the population of endothelin-like receptors in the human umbilical artery was examined in vitro in different parts of the umbilical cord.Immunohistochemistry revealed ETB receptors in the endothelium and an uneven distribution of ETA receptors in the smooth muscle of the arterial wall, when comparing different parts of the umbilical artery.ET-1 induced vasoconstriction was effectively antagonized by BQ123 in the middle portion, but not close to baby.BQ788 had no effect on contracions induced by neither ET-1 nor sarafotoxin S6b in the arterial segments close to baby.High concentrations of PD 142893 markedly decreased the contractions effectuated by ET-1, whilst low concentrations had no effect. PD142893 in lower concentrations increased the contractions caused by sarafotoxin S6b, whereas high concentrations left the contractions unaffected. Destruction of the endothelium abolished this potentiating effect of PD142893.In segments precontracted with 5-HT, did the addition of PD142893 to sarafotoxin S6b in combination with BQ123 lead to deprivation of the otherwise noted small relaxation.Indomethacin and L-NMMA both potentiated the contractions induced by ET-1 whereas the contractions elicited by sarafotoxin S6b were attenuated.L-arginine counteracted the augmentive effects of L-NMMA on the contraction elicited by ET-1. L-arginine did not affect the L-NMMA induced inhibition of the contraction elicited by sarafotoxin S6b, but had an inhibitory effect per se on the contractions induced by both ET-1 and sarafotoxin S6b.The contractions induced by ET-1 were promoted by a higher oxygen tension. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Kontrollmekanismerna rörande blodcirkulationen i den mänskliga fetoplacentära enheten är fortfarande inte fullständigt kända, trots genomgripande undersökningar. Det är dock känt att den är viktig för att kunna bibehålla en normal graviditet och för att kunna frambrigna ett friskt nyfött barn. Om kontrollen brister kan utgången försämras i form av tillstånd såsom preeklampsi och/eller tillväxthämning. Det allmänna målet för denna avhandling var att studera effekterna av den mest potenta kärlsammandragande substansen som är känd, endotelin-1, och dess effekter på endotelin-lika receptorer i den mänskliga navelsträngsartären.För att kunna göra detta, insamlades... (More)
Popular Abstract in Swedish

Kontrollmekanismerna rörande blodcirkulationen i den mänskliga fetoplacentära enheten är fortfarande inte fullständigt kända, trots genomgripande undersökningar. Det är dock känt att den är viktig för att kunna bibehålla en normal graviditet och för att kunna frambrigna ett friskt nyfött barn. Om kontrollen brister kan utgången försämras i form av tillstånd såsom preeklampsi och/eller tillväxthämning. Det allmänna målet för denna avhandling var att studera effekterna av den mest potenta kärlsammandragande substansen som är känd, endotelin-1, och dess effekter på endotelin-lika receptorer i den mänskliga navelsträngsartären.För att kunna göra detta, insamlades navelsträngsartärer från normala graviditeter. De dissekerades sedan fria från omgivande vävnad och användes sedan för in vitro försök. Kärlen placerades därefter i organbad, för att man skulle kunna avläsa kontraktionsgraden. Olika kontraherande substanser tillsattes kumulativt, antingen i närvaron eller frånvaron av hämmare. Fördelningen av endotelin-lika receptorer i olika delar av navelsträngen studerades sedan med hjälp av immunohistokemi. Endotelets specifika roll kunde studeras speciellt genom at förstöra detta lager av celler.Immnohistokemin avslöjade ETB receptorer i endotelet tillsammans med en samtidig ojämn distribution av ETA receptorer i kärlväggens glatta muskulatur då man jämförde olika delar av artären. ET-1 medförde en kärlkontraktion i mellersta delen av navlesträngen somm effektivt kunde blockeras med hjälp av den selektiva ETA receptor blockaren BQ123. Däremot skedde detta inte i den del som befann sig närmast barnet. Vidare hade den selektiva ETB receptor blockaren BQ788 ingen effekt på vare sig de kontraktioner som frambringades av ET-1 eller av ormgiftet sarafotoxin S6b. Höga koncentrationer av den icke selektiva ETA/ETB receptor blockaren PD142893 minskade markant den ET-1 utlösta kontraktionen, medan låga koncentrationer var utan effekt. Däremot hade låga koncentrationer av PD142893 en förstärkande effekt på den sarafotoxin S6b medförda kontraktionen, där höga koncentrationer av PD142893 var utan effekt. Den förstärkande effekten kunde tagas bort genom endotelförstöring. I segment som var förbehandlade med 5-HT och BQ123, fick PD142893 den lilla relaxation som kunde utlösas av sarafotoxin S6b att försvinna. Både L-NMMA och indomethacin förstärkte ET-1 utlösta kontraktioner, medan de minskade de sarafotoxin S6b utlösta kontraktionerna. L-arginin motverkade den förstärkande effekten av L-NMMA på den ET-1 utlösta kontraktionen, vilket det inte hade på den sarafotoxin S6b utlösta. Dock hade L-NMMA en hämmande effekt i sig självt på kontraktioner utlösta av både ET-1 och sarafotoxin S6b. Vidare fann vi att höga syrgas tensioner förstärkte deET-1 utlösta kontraktionerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Hammarström, Margareta, Karolinska Institutet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
reproduction, sexuality, Obstetrik, gynekologi, andrologi, sexualitet, andrology, gynaecology, Obstetrics, Medicin (människa och djur), Medicine (human and vertebrates), unusual vascular responses, endothelin-like receptors, human umbilical artery, reproduktion
pages
124 pages
publisher
Inscan, Copenhagen, DENMARK
defense location
Föreläsningssalen, plan 3, ingång 74, Kvinnokliniken, UMAS, Malmö
defense date
2005-05-04 09:00:00
ISBN
91-85439-28-2
language
English
LU publication?
yes
additional info
id
86c6952d-6d78-40ce-9e29-08eb4fc9e691 (old id 544718)
date added to LUP
2016-04-01 16:00:51
date last changed
2019-03-20 09:31:48
@phdthesis{86c6952d-6d78-40ce-9e29-08eb4fc9e691,
 abstract   = {In this present study the population of endothelin-like receptors in the human umbilical artery was examined in vitro in different parts of the umbilical cord.<br/><br>
<br/><br>
Immunohistochemistry revealed ETB receptors in the endothelium and an uneven distribution of ETA receptors in the smooth muscle of the arterial wall, when comparing different parts of the umbilical artery.<br/><br>
<br/><br>
ET-1 induced vasoconstriction was effectively antagonized by BQ123 in the middle portion, but not close to baby.<br/><br>
<br/><br>
BQ788 had no effect on contracions induced by neither ET-1 nor sarafotoxin S6b in the arterial segments close to baby.<br/><br>
<br/><br>
High concentrations of PD 142893 markedly decreased the contractions effectuated by ET-1, whilst low concentrations had no effect. PD142893 in lower concentrations increased the contractions caused by sarafotoxin S6b, whereas high concentrations left the contractions unaffected. Destruction of the endothelium abolished this potentiating effect of PD142893.<br/><br>
<br/><br>
In segments precontracted with 5-HT, did the addition of PD142893 to sarafotoxin S6b in combination with BQ123 lead to deprivation of the otherwise noted small relaxation.<br/><br>
<br/><br>
Indomethacin and L-NMMA both potentiated the contractions induced by ET-1 whereas the contractions elicited by sarafotoxin S6b were attenuated.<br/><br>
<br/><br>
L-arginine counteracted the augmentive effects of L-NMMA on the contraction elicited by ET-1. L-arginine did not affect the L-NMMA induced inhibition of the contraction elicited by sarafotoxin S6b, but had an inhibitory effect per se on the contractions induced by both ET-1 and sarafotoxin S6b.<br/><br>
<br/><br>
The contractions induced by ET-1 were promoted by a higher oxygen tension.},
 author    = {Laursen, Maria},
 isbn     = {91-85439-28-2},
 language   = {eng},
 publisher  = {Inscan, Copenhagen, DENMARK},
 school    = {Lund University},
 title    = {Unusual vascular responses in the umbilical artery, mediated by endothelin-like receptors},
 year     = {2005},
}