Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Photometry of Resolved Stellar Populations in Local Group Galaxies

Faria, Daniel LU (2006)
Abstract
This thesis presents results from two projects using photometricobservations to investigate stellar populations in Local Groupgalaxies.In the first project, Strömgren photometry is used to study stellarpopulations in dwarf spheroidal galaxies. It is demonstrated that theStrömgren c1 and m1 colour indices can be efficiently used toidentify RGB members in dwarf spheroidal galaxies, and deriveaccurate, age-independent, metallicities for individual stars. Themethod is applied on the Draco dwarf spheroidal galaxy. The metallicitydistribution function is presented and... (More)
This thesis presents results from two projects using photometricobservations to investigate stellar populations in Local Groupgalaxies.In the first project, Strömgren photometry is used to study stellarpopulations in dwarf spheroidal galaxies. It is demonstrated that theStrömgren c1 and m1 colour indices can be efficiently used toidentify RGB members in dwarf spheroidal galaxies, and deriveaccurate, age-independent, metallicities for individual stars. Themethod is applied on the Draco dwarf spheroidal galaxy. The metallicitydistribution function is presented and spatial metallicity gradients arestudied.In the second project, deep HST/ACS observations are used toinvestigate the nature of several substructures in the outer regionsof M31. The individual colour-magnitude diagrams for fivesubstructures are presented and compared. A detailed investigation ofone of the substructures, the G1 clump, is performed and stellar ages andmetallicities are derived. Possible scenarios for the origin of the G1clump are discussed based on these results. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

En viktig fråga inom modern astrofysik är hur galaxer bildas ochutvecklas. Under de senaste decennierna har flera teorier för hurdetta sker lagts fram, vilket har lett till att de flesta astronomeridag tror på en modell i vilken större galaxer, så som våregen Vintergata, bildas genom sammanslagning av mindre galaxer. Trotsatt modellen rönt stor framgång återstår många obesvaradefrågor och ett ständigt samspel mellan teoretiker ochobservatörer pågår för att besvara dessa. Nya förfinademodeller baserade på observationell data presenteras... (More)
Popular Abstract in Swedish

En viktig fråga inom modern astrofysik är hur galaxer bildas ochutvecklas. Under de senaste decennierna har flera teorier för hurdetta sker lagts fram, vilket har lett till att de flesta astronomeridag tror på en modell i vilken större galaxer, så som våregen Vintergata, bildas genom sammanslagning av mindre galaxer. Trotsatt modellen rönt stor framgång återstår många obesvaradefrågor och ett ständigt samspel mellan teoretiker ochobservatörer pågår för att besvara dessa. Nya förfinademodeller baserade på observationell data presenteras kontinuerligtmedan andra ideer förkastas eller bekräftas av nya observationer.I den här avhandlingen presenteras två observationellaforskningsprojekt som i slutändan syftar till att ökaförståelsen för hur galaxer bildas och utvecklas. Tanken äratt man genom att studera egenskaper hos stjärnor i olika galaxer ivår närhet kan skapa en bild av dessa galaxers historia.Stjärnornas egenskaper, till exempel åldrar och halter av tyngregrundämnen (metalliciteter), bestäms genom mätningar avljusstyrkor och färger, så kallade fotometriska mätningar.Det är inte trivialt att se skillnad på variationer i ålder ochmetallicitet hos stjärnor. Till exempel leder både hög ålderoch hög metallicitet till att en stjärna får rödare färg.För att kringgå problemet kan man använda sofistikeradefotometriska system. Ett exempel är Strömgrensystemet i vilketljusstyrkan hos stjärnor mäts i fyra olika färgfilter specielltdesignade för ändamålet.I det första projektet som beskrivs använder viStrömgrensystemet för att studera dvärggalaxer iVintergatans närhet. Dvärggalaxer är av särskiltintresse av många anledningar, bland annat för att demöjligen utgör de fundamentala byggstenarna som störregalaxer skapats från, enligt modellerna för galaxbildning. Vivisar att Strömgrensystemet är ett utmärkt redskap föratt identifiera medlemsstjärnor i dvärggalaxer och för attbestämma metalliciteter. Vi applicerar sedan metoden påett antal dvärggalaxer i Vintergatans omgivning. I avhandlingen presenterastill exempel en katalog med medlemsstjärnor i dvärggalaxenDraco, samt en undersökning av metallicitetesfördelningen inomgalaxen.I det andra projektet studerar vi Andromedagalaxen. Andromeda är imånga avseenden Vintergatans systergalax. Den är ungefär likastor, innehåller ungefär lika många stjärnor, och harungefär samma spiralstruktur. I projektet använder vi bilder tagnamed rymdteleskopet Hubble för att bestämma åldrar ochmetallicititeter för stjärnor i de yttre delarna av Andromeda. Avolika anledningar är det i de yttre delarna man förväntar sigatt se de starkaste bevisen for hur galaxen har bildats. På grund avatt Andromedagalaxen ligger mycket längre bort än de dvärggalaxersom nämnts ovan är det inte praktiskt att användaStrömgrensystemet som kräver relativt ljusstarkastjärnor. Istället observerar vi tiotusentals stjärnor ochutnyttjar det stora antalet för att bestämma åldrar ochmetalliciteter. Projektet har visat att situationen i de yttre delarnaär mycket mer komplicerad än man först trodde. Resultat sompresenteras här utgör dock ett steg på vägen mot attbegränsa modellerna för galaxbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Gallagher III, John S., University of Wisconsin-Madison, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Astronomi, Astronomy, Local Group, Galaxy: halo, Galaxies: dwarf, Galaxy: stellar content, Galaxies: photometry, Techniques: photometric, Stars: fundamental parameters
pages
120 pages
publisher
Lund Observatory, Lund University
defense location
Lundmark lecture hall (Lundmarksalen), Lund Observatory, Sölvegatan 27, Lund
defense date
2006-09-15 10:15:00
ISBN
978-91-628-6905-2
language
English
LU publication?
yes
id
649ce760-0818-4e4d-93bd-e808ac5571bf (old id 547065)
date added to LUP
2016-04-04 10:19:28
date last changed
2018-11-21 20:58:06
@phdthesis{649ce760-0818-4e4d-93bd-e808ac5571bf,
 abstract   = {This thesis presents results from two projects using photometric<br/><br>
<br/><br>
observations to investigate stellar populations in Local Group<br/><br>
<br/><br>
galaxies.<br/><br>
<br/><br>
In the first project, Strömgren photometry is used to study stellar<br/><br>
<br/><br>
populations in dwarf spheroidal galaxies. It is demonstrated that the<br/><br>
<br/><br>
Strömgren c1 and m1 colour indices can be efficiently used to<br/><br>
<br/><br>
identify RGB members in dwarf spheroidal galaxies, and derive<br/><br>
<br/><br>
accurate, age-independent, metallicities for individual stars. The<br/><br>
<br/><br>
method is applied on the Draco dwarf spheroidal galaxy. The metallicity<br/><br>
<br/><br>
distribution function is presented and spatial metallicity gradients are<br/><br>
<br/><br>
studied.<br/><br>
<br/><br>
In the second project, deep HST/ACS observations are used to<br/><br>
<br/><br>
investigate the nature of several substructures in the outer regions<br/><br>
<br/><br>
of M31. The individual colour-magnitude diagrams for five<br/><br>
<br/><br>
substructures are presented and compared. A detailed investigation of<br/><br>
<br/><br>
one of the substructures, the G1 clump, is performed and stellar ages and<br/><br>
<br/><br>
metallicities are derived. Possible scenarios for the origin of the G1<br/><br>
<br/><br>
clump are discussed based on these results.},
 author    = {Faria, Daniel},
 isbn     = {978-91-628-6905-2},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund Observatory, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Photometry of Resolved Stellar Populations in Local Group Galaxies},
 year     = {2006},
}