Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rapport om SI-verksamheten vid gymnasiet 2010/11

Malm, Joakim LU ; Bryngfors, Leif LU and Mörner, Lise-Lotte LU (2011) In Rapport SI:7
Abstract (Swedish)
LTH:s SI-verksamhet på gymnasiet är ett samarbete mellan LTH och elva gymnasieskolor i närregionen som startade under hösten 2007 och går ut på att använda den s.k. SI-metodiken som komplement till den ordinarie undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. SI-mötena leds av teknologer från LTH. Syftet med samarbetet är flera: att förbättra samverkan mellan LTH och gymnasieskolor i närregionen; öka intresset för naturvetenskap och teknik bland gymnasieelever med hjälp av teknologer som mentorer; att bidra till att öka inlärningen i naturvetenskapliga ämnen; att förbättra elevernas studieteknik; samt att ge eleverna en bättre bild av hur det är att studera vid ett universitet/teknisk högskola. För att se hur väl projektet lyckats efter det... (More)
LTH:s SI-verksamhet på gymnasiet är ett samarbete mellan LTH och elva gymnasieskolor i närregionen som startade under hösten 2007 och går ut på att använda den s.k. SI-metodiken som komplement till den ordinarie undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. SI-mötena leds av teknologer från LTH. Syftet med samarbetet är flera: att förbättra samverkan mellan LTH och gymnasieskolor i närregionen; öka intresset för naturvetenskap och teknik bland gymnasieelever med hjälp av teknologer som mentorer; att bidra till att öka inlärningen i naturvetenskapliga ämnen; att förbättra elevernas studieteknik; samt att ge eleverna en bättre bild av hur det är att studera vid ett universitet/teknisk högskola. För att se hur väl projektet lyckats efter det första halvåret gjordes en enkätutvärdering som riktade sig mot elever, SI-ledare och ämneslärare. Resultaten från utvärderingen visar att målsättningarna med SI-samarbetet mellan LTH och elva skånska gymnasieskolor till stor del har uppfyllts under läsåret 2010/2011. Kontakterna med gymnasieskolorna har stärkts, elever som deltagit i SI-mötena vittnar om att förståelsen för ämnet i kursen har ökat, att SI-mötena varit ett komplement till ordinarie undervisning och att studenterna från LTH som varit SI-ledare känner att de utvecklats sitt pedagogiska kunnande samt som ledare. Det som framförallt behöver förbättras är att kontaktpersoner vi skolorna får tid avsatt att vara engagerade i SI-samverkan. Vidare behöver interninformationen om SI-samverkan inom respektive skola utökas för att skolans lärare skall känna sig mer delaktiga. I syfte att underlätta detta har ett avtal upprättats mellan varje skola och LTH för läsåret 2011/2012. Där tydliggörs bland annat kontaktpersonernas roll och att de skall ha erhållit en utbildning inom SI-metodiken (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Supplemental Instruction Samverkansinlärning Gymnasiet LTH
categories
Higher Education
in
Rapport SI:7
pages
73 pages
publisher
Lund University (Media-Tryck)
ISBN
978-91-977465-1-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9cec45f3-35a0-477b-9171-9d751727d181 (old id 5471799)
date added to LUP
2016-04-04 12:12:51
date last changed
2018-11-21 21:09:40
@techreport{9cec45f3-35a0-477b-9171-9d751727d181,
 abstract   = {LTH:s SI-verksamhet på gymnasiet är ett samarbete mellan LTH och elva gymnasieskolor i närregionen som startade under hösten 2007 och går ut på att använda den s.k. SI-metodiken som komplement till den ordinarie undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. SI-mötena leds av teknologer från LTH. Syftet med samarbetet är flera: att förbättra samverkan mellan LTH och gymnasieskolor i närregionen; öka intresset för naturvetenskap och teknik bland gymnasieelever med hjälp av teknologer som mentorer; att bidra till att öka inlärningen i naturvetenskapliga ämnen; att förbättra elevernas studieteknik; samt att ge eleverna en bättre bild av hur det är att studera vid ett universitet/teknisk högskola. För att se hur väl projektet lyckats efter det första halvåret gjordes en enkätutvärdering som riktade sig mot elever, SI-ledare och ämneslärare. Resultaten från utvärderingen visar att målsättningarna med SI-samarbetet mellan LTH och elva skånska gymnasieskolor till stor del har uppfyllts under läsåret 2010/2011. Kontakterna med gymnasieskolorna har stärkts, elever som deltagit i SI-mötena vittnar om att förståelsen för ämnet i kursen har ökat, att SI-mötena varit ett komplement till ordinarie undervisning och att studenterna från LTH som varit SI-ledare känner att de utvecklats sitt pedagogiska kunnande samt som ledare. Det som framförallt behöver förbättras är att kontaktpersoner vi skolorna får tid avsatt att vara engagerade i SI-samverkan. Vidare behöver interninformationen om SI-samverkan inom respektive skola utökas för att skolans lärare skall känna sig mer delaktiga. I syfte att underlätta detta har ett avtal upprättats mellan varje skola och LTH för läsåret 2011/2012. Där tydliggörs bland annat kontaktpersonernas roll och att de skall ha erhållit en utbildning inom SI-metodiken},
 author    = {Malm, Joakim and Bryngfors, Leif and Mörner, Lise-Lotte},
 institution = {Lund University (Media-Tryck)},
 isbn     = {978-91-977465-1-9},
 language   = {swe},
 series    = {Rapport SI:7},
 title    = {Rapport om SI-verksamheten vid gymnasiet 2010/11},
 year     = {2011},
}