Advanced

Vascular dementia - classification and clinical correlates

Andin, Ulla LU (2007)
Abstract
During the period (1976-1995) a total of 175 consecutive patients (m 88/f 87) with neuropathologically verified vascular dementia (VaD) were examined. 22 patients with pure Alzheimer's Disease (AD) were also studied. All patients were diagnosed and followed at the Department of Psychogeriatrics (Lund University Hospital). The neuropathological examination revealed VaD, sometimes with additional contribution of Alzheimer pathology. The cases were classified as Large Vessel Dementia (LVD), Small Vessel Dementia (SVD) and Hypoperfusive Hypoxic-ischemic Dementia (HHD). The mean age at death was 80 years (range 54-100) and almost identical in the three groups.The results show that VaD is neuropathologically heterogeneous, characterized by one,... (More)
During the period (1976-1995) a total of 175 consecutive patients (m 88/f 87) with neuropathologically verified vascular dementia (VaD) were examined. 22 patients with pure Alzheimer's Disease (AD) were also studied. All patients were diagnosed and followed at the Department of Psychogeriatrics (Lund University Hospital). The neuropathological examination revealed VaD, sometimes with additional contribution of Alzheimer pathology. The cases were classified as Large Vessel Dementia (LVD), Small Vessel Dementia (SVD) and Hypoperfusive Hypoxic-ischemic Dementia (HHD). The mean age at death was 80 years (range 54-100) and almost identical in the three groups.The results show that VaD is neuropathologically heterogeneous, characterized by one, two or all three types of vascular pathology. The majority of cases (126/175), showed more than one type of brain pathology (vascular or in combination with Alzheimer pathology). There was a large coexistence with Alzheimer pathology (65% of the total 175 cases). 49 cases were pure, with only one type of vascular pathology. SVD was the largest pure group (21% of the total 175 cases). Post mortem verified heart pathology, was twice as common in SVD as in LVD and HHD.Cardio-cerebrovascular features (arrhythmia, congestive heart failure, cardiac infarction, hypertension, orthostatic hypotension and TIA/stroke) were more common in LVD and SVD, than in HHD. The coexistence of Alzheimer pathology did not change these results.Dizziness and unsteadiness or falls were reported in 102 of the 175 VaD patients. Dizziness correlated with hypertension and orthostatic hypotension while unsteadiness correlated only with hypertension. Falls correlated strongly to the use of neuroleptics and hypnotics.Hallucinations/delusions and delirium were reported in many patients and most common in the groups with pure LVD, pure SVD and especially in the SVD with combined Alzheimer pathology.Cardio-cerebrovascular features were more common in patients with AD combined with white matter pathology than those with pure AD. This study illustrates the neuropathological and clinical heterogeneity in VaD. This is of great importance for the understanding, treatment and care of the individual suffering from VaD. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Kring denna sjukdom finns mycket forskning gjord. Vaskulär demens är den näst vanligaste av alla demenssjukdomar. Kombinationen av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är också vanlig, speciellt hos äldre.I Lunds longitudinella demensstudie har patienter alltsedan 1960-talet diagnostiserats och följts fram till sin död. Därefter har om möjligt gjorts en systematisk neuropatologisk... (More)
Popular Abstract in Swedish

Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Kring denna sjukdom finns mycket forskning gjord. Vaskulär demens är den näst vanligaste av alla demenssjukdomar. Kombinationen av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är också vanlig, speciellt hos äldre.I Lunds longitudinella demensstudie har patienter alltsedan 1960-talet diagnostiserats och följts fram till sin död. Därefter har om möjligt gjorts en systematisk neuropatologisk undersökning. Inom ramen för denna studie har 175 patienter med neuropatologiskt diagnostiserad vaskulär demens analyserats med uppföljning av kliniska symptom som oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension, TIA/stroke, diabetes mellitus, hallucinationer/vanföreställningar, förvirringstillstånd, urininkontinens, yrsel, samt förekomst av ostadighet, fall och läkemedelsanvändning. Från obduktionsprotokoll inhämtades förutom information om olika typer av hjärnskada även information beträffande hjärta och kärl.I det första arbetet undersöktes förekomst av olika vaskulära demensformer och samband med hjärt och kärlsjukdom och hur riskfaktorer och kön påverkar olika vaskulära demenssjukdomar. I arbete II studerades riskfaktorer av betydelse för utveckling av vaskulära hjärnskador vid olika vaskulära demenssjukdomar och vid blandformer (vaskulära demenssjukdomar med inslag av Alzheimers sjukdom). I arbete III studerades Alzheimerpatienter med och utan vaskulär vitsubstanssjukdom. I arbete IV studerades yrsel, ostadighet och fall i relation till demensdebut, hjärt-kärl-symptom/sjukdom och läkemedel.Resultat· Vaskulär demens är en mångfacetterad hjärnsjukdom där de vanligaste formerna är storkärlsdemens (LVD), småkärlsdemens (SVD) och hypoxisk-ischemisk demens (HHD), dvs brist på syre och blod.· Majoriteten av patienterna (n=126/175) hade mer än en vaskulär hjärnsjukdom ofta också i kombination med hjärnförändringar talande för Alzheimers sjukdom.· Bland LVD, SVD och HHD var SVD den största gruppen (21% av totalt 175 patienter med vaskulär demens).· Hjärtsjukdom (påvisad vid obduktion) var dubbelt så vanlig bland patienter med SVD som bland patienter med LVD och HHD.· Annan kärlsjukdom i hjärna och hjärta (oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension och TIA/stroke) var vanligare vid LVD och SVD än vid HHD.· Yrsel och ostadighet hade samband med hypertoni men det fanns inget samband mellan yrsel/ostadighet och fall. Däremot hade fall ett starkt samband med medicinering med lugnande medel och sömnmedel.· Hallucinationer/vanföreställningar och förvirringstillstånd förekom hos många patienter och var vanligast vid LVD och SVD och speciellt vid kombinationen SVD och Alzheimers sjukdom.· Kärlsjukdom i hjärta och hjärna var mindre vanligt hos patienter med enbart Alzheimers sjukdom än hos de som hade kombinationen av Alzheimers sjukdom och vitsubstanssjukdom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wallin, Anders, Göteborg
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
psychosomatics, Psychiatry, clinical psychology, Medicine (human and vertebrates), falls, clinical course, hypertension, orthostatic hypotension, dizziness, cerebrovascular disease, Alzheimer?s disease, Neuropathological subgroups, cardiovascular disease, Psykiatri, klinisk psykologi, psykosomatik, Medicin (människa och djur)
publisher
Lund University: Faculty of Medicine
defense location
Avd. f. geriatrisk psykiatri, Stora Föreläsningssalen, Klinikgatan 22
defense date
2007-03-01 13:30:00
ISBN
978-91-85559-10-7
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Department of Psychogeriatrics (013304000)
id
d47e489e-bac0-4f95-a5e4-caf82eaca7bd (old id 548091)
date added to LUP
2016-04-01 15:50:32
date last changed
2019-11-19 13:49:07
@phdthesis{d47e489e-bac0-4f95-a5e4-caf82eaca7bd,
 abstract   = {During the period (1976-1995) a total of 175 consecutive patients (m 88/f 87) with neuropathologically verified vascular dementia (VaD) were examined. 22 patients with pure Alzheimer's Disease (AD) were also studied. All patients were diagnosed and followed at the Department of Psychogeriatrics (Lund University Hospital). The neuropathological examination revealed VaD, sometimes with additional contribution of Alzheimer pathology. The cases were classified as Large Vessel Dementia (LVD), Small Vessel Dementia (SVD) and Hypoperfusive Hypoxic-ischemic Dementia (HHD). The mean age at death was 80 years (range 54-100) and almost identical in the three groups.The results show that VaD is neuropathologically heterogeneous, characterized by one, two or all three types of vascular pathology. The majority of cases (126/175), showed more than one type of brain pathology (vascular or in combination with Alzheimer pathology). There was a large coexistence with Alzheimer pathology (65% of the total 175 cases). 49 cases were pure, with only one type of vascular pathology. SVD was the largest pure group (21% of the total 175 cases). Post mortem verified heart pathology, was twice as common in SVD as in LVD and HHD.Cardio-cerebrovascular features (arrhythmia, congestive heart failure, cardiac infarction, hypertension, orthostatic hypotension and TIA/stroke) were more common in LVD and SVD, than in HHD. The coexistence of Alzheimer pathology did not change these results.Dizziness and unsteadiness or falls were reported in 102 of the 175 VaD patients. Dizziness correlated with hypertension and orthostatic hypotension while unsteadiness correlated only with hypertension. Falls correlated strongly to the use of neuroleptics and hypnotics.Hallucinations/delusions and delirium were reported in many patients and most common in the groups with pure LVD, pure SVD and especially in the SVD with combined Alzheimer pathology.Cardio-cerebrovascular features were more common in patients with AD combined with white matter pathology than those with pure AD. This study illustrates the neuropathological and clinical heterogeneity in VaD. This is of great importance for the understanding, treatment and care of the individual suffering from VaD.},
 author    = {Andin, Ulla},
 isbn     = {978-91-85559-10-7},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University: Faculty of Medicine},
 school    = {Lund University},
 title    = {Vascular dementia - classification and clinical correlates},
 year     = {2007},
}