Advanced

An Emerging Product Approach in Environmental Law: Incorporating the life cycle perspective

Dalhammar, Carl LU (2007)
Abstract
One of the noticeable trends in recent years is that products have received increasing attention in environmental policy. The focus on products and their life cycle impacts is often referred to as ?life cycle thinking?. This implies a shift away from the traditional focus on production processes and the environmental impacts of point-source pollution, towards a stronger focus on emissions from the other stages of the life cycle of products. Consumer products have a number of life cycle phases, including: the extraction of raw materials and refinement, production of intermediates and finished goods, sales, transportation, storage, use/consumption and final disposal. The environmental impacts from various life cycle phases can be reduced... (More)
One of the noticeable trends in recent years is that products have received increasing attention in environmental policy. The focus on products and their life cycle impacts is often referred to as ?life cycle thinking?. This implies a shift away from the traditional focus on production processes and the environmental impacts of point-source pollution, towards a stronger focus on emissions from the other stages of the life cycle of products. Consumer products have a number of life cycle phases, including: the extraction of raw materials and refinement, production of intermediates and finished goods, sales, transportation, storage, use/consumption and final disposal. The environmental impacts from various life cycle phases can be reduced through improved product design and various measures taken by actors throughout the product chain.Minimising life cycle environmental impacts requires initiative and participation from several key actors throughout the product chain, and this in turn requires clear incentives. A key question concerns how much government intervention is necessary for this purpose, or what type of government policies that are necessary or desirable. The aim of this research has been to explore the potential to use law as a tool to improve the environmental performance of products over the entire life cycle. In doing so, it examines the potential to use mandatory legal standards for life cycle environmental improvements, taking into account the political and economic context where laws are initiated, negotiated and implemented. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under senare år har produkternas roll uppmärksammats mer och mer inom miljöpolitiken. Det talas allt oftare om behovet av ett livscykeltänkande där produktens påverkan på miljön under olika faser av livscykeln blir en utgångspunkt för politiska åtgärder. I en värld där leverantörskedjorna ofta är långa och involverar aktörer i ett flertal länder kan ett livscykeltänkande hjälpa till genom att synliggöra de miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår konsumtion. Ett flertal faser i produkternas livscykel är kopplade till betydande miljöföroreningar, t ex utvinning och förädling av råvaror, produktion av komponenter och färdiga produkter, transporter, och slutligt omhändertagande att uttjänta... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under senare år har produkternas roll uppmärksammats mer och mer inom miljöpolitiken. Det talas allt oftare om behovet av ett livscykeltänkande där produktens påverkan på miljön under olika faser av livscykeln blir en utgångspunkt för politiska åtgärder. I en värld där leverantörskedjorna ofta är långa och involverar aktörer i ett flertal länder kan ett livscykeltänkande hjälpa till genom att synliggöra de miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår konsumtion. Ett flertal faser i produkternas livscykel är kopplade till betydande miljöföroreningar, t ex utvinning och förädling av råvaror, produktion av komponenter och färdiga produkter, transporter, och slutligt omhändertagande att uttjänta produkter.Miljöpåverkan från de olika faserna kan reduceras genom förändringar av produktens utformning, och genom ett aktivt miljöarbete av aktörer i hela produktkedjan, men detta kräver att incitament finns för ett förbättringsarbete. Det finns ett stort antal styrmedel inom den miljöorienterade produktpolitiken. Dessa inkluderar tvingande lagstiftning, subventioner och avgifter, miljömärkning och miljövarudeklarationer, samt frivilliga avtal mellan industri och myndigheter. Trots mängden styrmedel så är det få företag som jobbar systematiskt med miljöanpassning av produkterna. Miljöhänsyn är fortfarande en relativt svag konkurrensfaktor, och forskningen påvisar att det framförallt är tvingande lagstiftning som ger företag incitament till förbättringar. Därför har forskare inom området börjat efterfråga en starkare lagstiftning. Produktlagstiftning är dock alltid kontroversiell. Företag ser ogärna att lagstiftaren sätter regler som begränsar valmöjligheterna vid produktdesign. Produktrelaterad lagstiftning kan också utgöra ett handelshinder, och därför verkar företag och politiker för en harmoniserad produktlagstiftning inom EU och internationellt.Forskningsprojektet ser på möjligheter och hinder med att använda lagstiftning för att förbättra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och hur lagstiftningen samverkar med andra styrmedel. Forskningen använder sig av fallstudier för att visa hur olika intressen och regelverk påverkar produktrelaterade lagstiftningsåtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Krämer, Ludwig, University of Bremen, Germany
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Trade and environment, Product regulation, IPP, Integrated product policy, Life cycle thinking, Environmental product policy, Environmental law, Miljörätt
pages
460 pages
publisher
The International Institute for Industrial Environmental Economics
defense location
Room: Aula, Internationella miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund
defense date
2007-09-21 13:15:00
ISBN
978-91-88902-39-9
language
English
LU publication?
yes
id
072870de-8e71-437c-bde0-dd8d67ab6261 (old id 548985)
date added to LUP
2016-04-01 16:43:15
date last changed
2018-11-21 20:43:40
@phdthesis{072870de-8e71-437c-bde0-dd8d67ab6261,
 abstract   = {One of the noticeable trends in recent years is that products have received increasing attention in environmental policy. The focus on products and their life cycle impacts is often referred to as ?life cycle thinking?. This implies a shift away from the traditional focus on production processes and the environmental impacts of point-source pollution, towards a stronger focus on emissions from the other stages of the life cycle of products. Consumer products have a number of life cycle phases, including: the extraction of raw materials and refinement, production of intermediates and finished goods, sales, transportation, storage, use/consumption and final disposal. The environmental impacts from various life cycle phases can be reduced through improved product design and various measures taken by actors throughout the product chain.<br/><br>
<br/><br>
Minimising life cycle environmental impacts requires initiative and participation from several key actors throughout the product chain, and this in turn requires clear incentives. A key question concerns how much government intervention is necessary for this purpose, or what type of government policies that are necessary or desirable. The aim of this research has been to explore the potential to use law as a tool to improve the environmental performance of products over the entire life cycle. In doing so, it examines the potential to use mandatory legal standards for life cycle environmental improvements, taking into account the political and economic context where laws are initiated, negotiated and implemented.},
 author    = {Dalhammar, Carl},
 isbn     = {978-91-88902-39-9},
 language   = {eng},
 publisher  = {The International Institute for Industrial Environmental Economics},
 school    = {Lund University},
 title    = {An Emerging Product Approach in Environmental Law: Incorporating the life cycle perspective},
 year     = {2007},
}