Advanced

Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon inför den fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk Luft

Karlsson, Per Erik ; Engardt, Magnuz ; Pleijel, Håkan and Langner, Joakim (2014)
Abstract
Utvecklingen vad gäller halterna av marknära ozon i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till måttliga ozonhalterna.Årsmaximum av glidande 8 timmars ozonmedelhalt minskar på ett statistiskt säkerställt sätt i södra Sverige, men förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år 2050.Det finns ingen statistiskt... (More)
Utvecklingen vad gäller halterna av marknära ozon i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till måttliga ozonhalterna.Årsmaximum av glidande 8 timmars ozonmedelhalt minskar på ett statistiskt säkerställt sätt i södra Sverige, men förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år 2050.Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller inverkan på växtligheten baserat på AOT40. AOT40 överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, i södra men inte i norra Sverige. Om de Europeiska utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet med framtida utsläppsscenarier kommer dock målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte längre överskridas i Sverige och inte heller i stora delar av norra Europa. Dessa scenarie-beräkningar utgår dock från att de hemisfäriska bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Ozonexponeringen av växtligheten beräknat som ozonflux kommer i södra Sverige dock inte att underskrida det målvärde som används inom LRTAP-konventionen till år 2050. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
vegetation, miljömål, ozon
publisher
IVL Swedish Environmental Research Institute
language
English
LU publication?
no
id
552d0b63-390c-457c-8fc0-a1047b384c42 (old id 7515911)
date added to LUP
2016-04-04 11:55:22
date last changed
2018-11-21 21:07:59
@techreport{552d0b63-390c-457c-8fc0-a1047b384c42,
 abstract   = {Utvecklingen vad gäller halterna av marknära ozon i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till måttliga ozonhalterna.Årsmaximum av glidande 8 timmars ozonmedelhalt minskar på ett statistiskt säkerställt sätt i södra Sverige, men förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år 2050.Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller inverkan på växtligheten baserat på AOT40. AOT40 överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, i södra men inte i norra Sverige. Om de Europeiska utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet med framtida utsläppsscenarier kommer dock målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte längre överskridas i Sverige och inte heller i stora delar av norra Europa. Dessa scenarie-beräkningar utgår dock från att de hemisfäriska bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Ozonexponeringen av växtligheten beräknat som ozonflux kommer i södra Sverige dock inte att underskrida det målvärde som används inom LRTAP-konventionen till år 2050.},
 author    = {Karlsson, Per Erik and Engardt, Magnuz and Pleijel, Håkan and Langner, Joakim},
 institution = {IVL Swedish Environmental Research Institute},
 language   = {eng},
 title    = {Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon inför den fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk Luft},
 year     = {2014},
}