Advanced

Valideringens Janusansikte : – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser

Panican, Alexandru LU (2016)
Abstract (Swedish)
I forskningsrapporten presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer (sakkunniga som representerar arbetsgivarsidan) inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige.

Syftet är att studera branschorganisationers förhållningssätt såväl till egna system för validering av den enskildes reella kompetensprofil som till generiska kompetenser och till SeQF.

En slutsats är branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på... (More)
I forskningsrapporten presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer (sakkunniga som representerar arbetsgivarsidan) inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige.

Syftet är att studera branschorganisationers förhållningssätt såväl till egna system för validering av den enskildes reella kompetensprofil som till generiska kompetenser och till SeQF.

En slutsats är branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på systemets utformning och förankring.

Processen för att utveckla gemensamma valideringssystem måste vara ”bottom-up” och branschförankrad för att bli legitim och ge positiva effekter. Samtidigt behövs centrala initiativ för att dessa system ska åstadkomma förbättrad kompetensmatchning, ökad rörlighet och ett synliggörande av arbetssökandes – däribland nyanländas – anställningsbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@techreport{57123cc5-aa3f-4d1b-9db3-8a42d32156f0,
 abstract   = {I forskningsrapporten presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer (sakkunniga som representerar arbetsgivarsidan) inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige.<br/><br/>Syftet är att studera branschorganisationers förhållningssätt såväl till egna system för validering av den enskildes reella kompetensprofil som till generiska kompetenser och till SeQF. <br/><br/>En slutsats är branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på systemets utformning och förankring.<br/><br/>Processen för att utveckla gemensamma valideringssystem måste vara ”bottom-up” och branschförankrad för att bli legitim och ge positiva effekter. Samtidigt behövs centrala initiativ för att dessa system ska åstadkomma förbättrad kompetensmatchning, ökad rörlighet och ett synliggörande av arbetssökandes – däribland nyanländas – anställningsbarhet.},
 author    = {Panican, Alexandru},
 institution = {Ratio},
 keyword   = {validering,reell kompetens,skolbänkstudier,risker, kompetens,informell kompetens ,yrkesskicklighet,formell kompetens,yrkeskvalifikationer,icke-formell kompetens,tyst kunskap,yrkesfärdigheter,SeQF,NQF,bransch,branschöverskridande kompetenser, generiska kompetenser,valideringsmodell,valideringssystem,branschbyte,mjuka kompetenser,kvalifikationsramverk,matchningskvalitet,matchningsproblem,nyanlända,integrera,arbetsmarknad,etablering,arbetssökande,arbetsgivare,summativ validering,formativ validering,läroprocess,lärande,rörlighet},
 language   = {swe},
 month    = {06},
 pages    = {100},
 title    = {Valideringens Janusansikte : – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser },
 year     = {2016},
}