Advanced

Mesolitiska möten : Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström

Carlsson, Tom LU (2007) In Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° 54.
Abstract
This dissertation focuses on the Strandvägen site located in the town of Motala, Östergötland, Sweden. The problem concerns what shaped the material expressions on the site during 5500?5000 B.C. For reasons of text structure the space outside the settlement site (the home) is divided into the world, the district, and the neighbourhood. These spatial concepts are finally brought together in the synthesis: the world in the home ? the home in the world. The inhabitants at home were involved in social relations which extended far beyond the geography of their settlement site and far beyond economic calculations. To search for these relations I have conducted several empirical studies of the material culture in order to compare their various... (More)
This dissertation focuses on the Strandvägen site located in the town of Motala, Östergötland, Sweden. The problem concerns what shaped the material expressions on the site during 5500?5000 B.C. For reasons of text structure the space outside the settlement site (the home) is divided into the world, the district, and the neighbourhood. These spatial concepts are finally brought together in the synthesis: the world in the home ? the home in the world. The inhabitants at home were involved in social relations which extended far beyond the geography of their settlement site and far beyond economic calculations. To search for these relations I have conducted several empirical studies of the material culture in order to compare their various spatial connections. Even though it cannot be proved that Central European Neolithic communities (LBK) played any crucial role in the shaping of individual groups of artefacts, the changes in the Mesolithic cultures of southern Scandinavia nevertheless illustrate that these were part of a well-functioning network of long-distance contacts in which several important stimuli for change were transmitted. The exchange of objects means, above all, changes and reinterpretations of the ideas contained in the objects. Chapman (2000) describes this in terms of translations, showing how content and meanings get lost in connection with this. In the dissertation I use the concept of reinterpretations. The community at Strandvägen and the archaeological traces that remain of it are not primarily interpreted to have been shaped according to economic pragmatism/functionalism but to have functioned as components in interpersonal relationships and in social constructions, i.e. cosmologies. My suggestion is a frame of local communities open to communication, with similar reinterpretations of a cosmological world order. Certain ingredients and phenomena in the cosmology were more important than others and therefore more alike. An important common denominator is water, fish and fishing, and the animals that live in water, e.g. seal. The conclusion is that the home was reflexively linked to the neighbourhood, the district, and the world through social relations. The home was in the world and the world was in the home. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen utgångspunkt tas från den senmesolitiska boplatsen vid Motala ström, Motala stad, Östergötland, Sverige. Problematiken som diskuteras i texten utgår från frågeställningarna vad som formade de materiella uttrycken under en 500-årig tidsperiod, 5500-5000 f.Kr, dokumenterade genom arkeologiska undersökningar. Texten i avhandlingen är i analysen strukturerad i fyra geografiska rum: världen, bygden, grannskapet och slutligen hemmet (boplatsen). Dessa rumsliga begrepp sätts i syntesen samman till en helhet som ständigt formades och omformades av människor, invånarna i hemmet. Människorna involverades i vittgrenade sociala relationer, vilka sträckte sig långt bortom gränserna för hemmet och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen utgångspunkt tas från den senmesolitiska boplatsen vid Motala ström, Motala stad, Östergötland, Sverige. Problematiken som diskuteras i texten utgår från frågeställningarna vad som formade de materiella uttrycken under en 500-årig tidsperiod, 5500-5000 f.Kr, dokumenterade genom arkeologiska undersökningar. Texten i avhandlingen är i analysen strukturerad i fyra geografiska rum: världen, bygden, grannskapet och slutligen hemmet (boplatsen). Dessa rumsliga begrepp sätts i syntesen samman till en helhet som ständigt formades och omformades av människor, invånarna i hemmet. Människorna involverades i vittgrenade sociala relationer, vilka sträckte sig långt bortom gränserna för hemmet och bortom ekonomiska beräkningar. I sökandet efter dessa relationer, i det arkeologiska materialet från Strandvägen, görs ett flertal empiriska bearbetningar och studier av den materiella kulturen som kan kopplas till de rumsliga perspektiv som ovan har nämnts.Även om det inte kan föras i bevis att den centraleuropeiska neolitiska kulturen (Linjebandskulturen) spelade någon avgörande roll i utformandet i utformandet av specifika föremålsgrupper, så illustrerar flera synkrona förändringar i södra Skandinavien under det 6:e årtusendet att samhällena här ingick i väl fungerande sociala nätverk vari tankar och idéer som påverkade lokalsamhällenas syn på världens beskaffenhet. Dessa nya synsätt omfattade även nya sätt för människorna att utforma och organisera det fysiska rummet. Utbyte av föremål innebär för mottagaren, inte minst, att förstå de idéer som föremålet omfattades av. John Chapman (2000) beskriver detta som översättningar och påvisar hur innehåll och mening förloras i samband med dessa. I avhandlingen använder jag istället mig av konceptet ?omtolkningar? för att försöka förstå hur nya impulser togs omhand och inlemmades/förkastades till nya sociala och geografiska sammanhang.Det senmesolitiska samhället på Strandvägen tolkas, av mig, inte primärt ha formats utifrån strikta ekonomiska och funktionalistiska premisser. Fynden av ben från däggdjur och fisk, hasselnötter och trä visar hur närområdet nyttjats från, vad jag tolkar som en sedentär boplats. De ekonomiska premisserna möjliggjorde flera val för samhället men ekonomin fungerade snarast som en integrerad komponent inom mellanmänskliga relationer och inom sociala konstruktioner d.v.s. kosmologier. Jag företräder i avhandlingen idén om att många geografiskt åtskilda lokalsamhällen stod öppna för ett ständigt pågående informationsflöde vilket innebar en likartad omtolkning av kosmologisk ordning. Vissa ingredienser och fenomen i informationsutbytet ansågs, möjligen av vissa inflytelserika individer, ha varit mer betydelsefulla än andra och har därför ha skapat ett likartat arkeologiskt mönster över större geografiska områden. Ett exempel på detta är kult och ritualer med skelettdelar av människa som förefaller vara gemensamt i södra Skandinavien. En annan socialt viktig och därmed betydelsefull komponent förefaller vara förhållandet till vatten och till de levande väsen som uppehöll sig i detta element, t.ex. säl och fisk. Min sammanfattande slutsats är att materialet från Strandvägen (hemmet) reflexivt var länkat till andra platser i rummet, i grannskapet, i bygden och i världen. Hemmet fanns i världen och världen fanns i hemmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • fil.doctor Andersson, Magnus, Lunds University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Archaeology, Social relations, Spatial organisation, Eastern Middle Sweden, Late Mesolithic, Arkeologi
in
Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°
volume
54
pages
248 pages
publisher
Riksantikvarieämbetet
defense location
Lund, Universitetshuset, sal LU 206
defense date
2007-12-12 10:00:00
ISSN
0065-0994
ISBN
91-89578-01-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a4968dd7-e3c0-4e90-b751-332345b60be9 (old id 599205)
date added to LUP
2016-04-01 15:59:01
date last changed
2019-05-21 09:48:55
@phdthesis{a4968dd7-e3c0-4e90-b751-332345b60be9,
 abstract   = {This dissertation focuses on the Strandvägen site located in the town of Motala, Östergötland, Sweden. The problem concerns what shaped the material expressions on the site during 5500?5000 B.C. For reasons of text structure the space outside the settlement site (the home) is divided into the world, the district, and the neighbourhood. These spatial concepts are finally brought together in the synthesis: the world in the home ? the home in the world. The inhabitants at home were involved in social relations which extended far beyond the geography of their settlement site and far beyond economic calculations. To search for these relations I have conducted several empirical studies of the material culture in order to compare their various spatial connections. Even though it cannot be proved that Central European Neolithic communities (LBK) played any crucial role in the shaping of individual groups of artefacts, the changes in the Mesolithic cultures of southern Scandinavia nevertheless illustrate that these were part of a well-functioning network of long-distance contacts in which several important stimuli for change were transmitted. The exchange of objects means, above all, changes and reinterpretations of the ideas contained in the objects. Chapman (2000) describes this in terms of translations, showing how content and meanings get lost in connection with this. In the dissertation I use the concept of reinterpretations. The community at Strandvägen and the archaeological traces that remain of it are not primarily interpreted to have been shaped according to economic pragmatism/functionalism but to have functioned as components in interpersonal relationships and in social constructions, i.e. cosmologies. My suggestion is a frame of local communities open to communication, with similar reinterpretations of a cosmological world order. Certain ingredients and phenomena in the cosmology were more important than others and therefore more alike. An important common denominator is water, fish and fishing, and the animals that live in water, e.g. seal. The conclusion is that the home was reflexively linked to the neighbourhood, the district, and the world through social relations. The home was in the world and the world was in the home.},
 author    = {Carlsson, Tom},
 isbn     = {91-89578-01-5},
 issn     = {0065-0994},
 language   = {swe},
 publisher  = {Riksantikvarieämbetet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°},
 title    = {Mesolitiska möten : Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström},
 volume    = {54},
 year     = {2007},
}