Advanced

Konstruktion av förnyelse i organisationer

Trossmark, Per (1997)
Abstract
The aim of this thesis is to generate a theory of renewal in organizations. In modern society, characterized by the idea of progress, renewal has become an axiomatic assumption behind organizational existence. From an institutional perspective, the continuous search for new organizational forms and practises can be described as a process of imitation. The thesis acknowledges renewal as a process of institutional construction, occurring locally in organizations.A field study of a major change program in a public service broadcasting corporation visualizes the process whereby an organization’s established existence, identity and practise are called into question. The description recognizes an emerging conflict between... (More)
The aim of this thesis is to generate a theory of renewal in organizations. In modern society, characterized by the idea of progress, renewal has become an axiomatic assumption behind organizational existence. From an institutional perspective, the continuous search for new organizational forms and practises can be described as a process of imitation. The thesis acknowledges renewal as a process of institutional construction, occurring locally in organizations.A field study of a major change program in a public service broadcasting corporation visualizes the process whereby an organization’s established existence, identity and practise are called into question. The description recognizes an emerging conflict between actors holding different views of the organization. The field study is further interpreted through a comparative analysis of four existing case studies, focusing on renewal processes in different organizations.In conclusion, renewal is described as a process of redefining the organization´s relation to an institutional environment, and to a past constructed as being in continuity or in discontinuity with the present. Events, situations and activities are periodized into epochs forming the organization’s tradition. In defining the organization as part of a relevant institutional environment, an organizational field is constructed. By a process of translation, ideals of the organizational field are constructed as local practises in the organization. Different actors and translations, referring to various organizational fields, challenge each other in defining the organization and its identity. In a continuous creation of an organizational identity, renewal is the process whereby the identity is being questioned or changed. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Strävan efter förnyelse präglar det moderna samhället och dess organisationer. Överlevnad och framgång anses vara förknippad med förmågan att förändra och ompröva befintliga förhållanden. Det gäller snart sagt alla typer av verksamheter. Vi vet samtidigt att organisationer inte enbart utmärks av sin förmåga att ständigt förnyas. Etablerade arbetssätt, organiseringsformer och traditioner utövar stort inflytande på såväl befintlig verksamhet som förnyelseförmåga.Konstruktion av förnyelse i organisationer behandlar händelseförlopp då etablerade verksamheter ställs inför nya krav, nya idéer och förändrade förutsättningar. Studien uppmärksammar hur förnyelse skapas i den enskilda... (More)
Popular Abstract in Swedish

Strävan efter förnyelse präglar det moderna samhället och dess organisationer. Överlevnad och framgång anses vara förknippad med förmågan att förändra och ompröva befintliga förhållanden. Det gäller snart sagt alla typer av verksamheter. Vi vet samtidigt att organisationer inte enbart utmärks av sin förmåga att ständigt förnyas. Etablerade arbetssätt, organiseringsformer och traditioner utövar stort inflytande på såväl befintlig verksamhet som förnyelseförmåga.Konstruktion av förnyelse i organisationer behandlar händelseförlopp då etablerade verksamheter ställs inför nya krav, nya idéer och förändrade förutsättningar. Studien uppmärksammar hur förnyelse skapas i den enskilda organisationen, i relation till dess befintliga verksamhetsformer samt ideal och praktik i omgivningen. Handlar förnyelse om att likna eller skilja sig från andra organisationer? Handlar förnyelse om att överge verksamhetstraditioner? I anslutning till dessa frågeställningar synliggörs hur förnyelse konstrueras i förhållande till såväl organisationens egen historia som dess institutionella omgivning. Förnyelse framträder som en process där institutioner, för-givet-tagen praktik och etablerade ideal, ständigt tillskrivs en betydelse för den befintliga verksamheten och den organisatoriska identiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor Sahlin-Andersson, Kerstin, Stockholm School of Economics
alternative title
Construction of Renewal in Organizations
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Organizational science, Translation, Organizational identity, Change, Tradition, Institution, Organisationsteori
pages
334 pages
publisher
Ola Alexanderson or Per Trossmark, Department of Business Administration, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden,
defense location
Crafoord Hall, School of Economics & Management
defense date
1997-10-13 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAEK-97/1035SE
ISBN
91-7966-436-9
language
Swedish
LU publication?
no
id
59973588-4465-4ba2-baa9-baf7a9e270e5 (old id 18133)
date added to LUP
2016-04-01 16:50:57
date last changed
2018-11-21 20:44:41
@phdthesis{59973588-4465-4ba2-baa9-baf7a9e270e5,
 abstract   = {The aim of this thesis is to generate a theory of renewal in organizations. In modern society, characterized by the idea of progress, renewal has become an axiomatic assumption behind organizational existence. From an institutional perspective, the continuous search for new organizational forms and practises can be described as a process of imitation. The thesis acknowledges renewal as a process of institutional construction, occurring locally in organizations.<br/><br>
<br/><br>
A field study of a major change program in a public service broadcasting corporation visualizes the process whereby an organization’s established existence, identity and practise are called into question. The description recognizes an emerging conflict between actors holding different views of the organization. The field study is further interpreted through a comparative analysis of four existing case studies, focusing on renewal processes in different organizations.<br/><br>
<br/><br>
In conclusion, renewal is described as a process of redefining the organization´s relation to an institutional environment, and to a past constructed as being in continuity or in discontinuity with the present. Events, situations and activities are periodized into epochs forming the organization’s tradition. In defining the organization as part of a relevant institutional environment, an organizational field is constructed. By a process of translation, ideals of the organizational field are constructed as local practises in the organization. Different actors and translations, referring to various organizational fields, challenge each other in defining the organization and its identity. In a continuous creation of an organizational identity, renewal is the process whereby the identity is being questioned or changed.},
 author    = {Trossmark, Per},
 isbn     = {91-7966-436-9},
 language   = {swe},
 publisher  = {Ola Alexanderson or Per Trossmark, Department of Business Administration, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden,},
 title    = {Konstruktion av förnyelse i organisationer},
 year     = {1997},
}