Advanced

Vi kan. Vi klarar av det! - att styra meningsfullt med mål

Hellström, Mikael LU and Ramberg, Ulf LU (2008)
Abstract (Swedish)
Att utforma och använda mål för att styra har vuxit fram som en stor styrfråga. Om inte en ständig listetta i kommuner och landsting de kommande åren, talar mycket åtminstone för en tio i topp placering på lednings- och styrvertygslistan. Så har det alltid varit menar en del av er. Och visst har ni rätt i det. Men har det någonsin varit så här mycket? Är det inte ovanligt mycket trummor och trumpeter som lovar mål, går inte målföreställningar under regissören Balanserad styrning för utsålda föreställningar. Eller är det bara en 20 år gammal repris vi ser och allt vad det innebär (se t.ex. Rombach, 1991).Idén att styra med mål är emellertid densamma då som nu. Även om det har skett skärpningar och nya formuleringar i... (More)
Att utforma och använda mål för att styra har vuxit fram som en stor styrfråga. Om inte en ständig listetta i kommuner och landsting de kommande åren, talar mycket åtminstone för en tio i topp placering på lednings- och styrvertygslistan. Så har det alltid varit menar en del av er. Och visst har ni rätt i det. Men har det någonsin varit så här mycket? Är det inte ovanligt mycket trummor och trumpeter som lovar mål, går inte målföreställningar under regissören Balanserad styrning för utsålda föreställningar. Eller är det bara en 20 år gammal repris vi ser och allt vad det innebär (se t.ex. Rombach, 1991).Idén att styra med mål är emellertid densamma då som nu. Även om det har skett skärpningar och nya formuleringar i lagboken rörande kommunala mål och hushållning är det organisatoriska sammanhanget i mångt och mycket detsamma. Organisationer betraktas som en hierarki, dvs att det finns överordnade nivåer som styr underordnande. Det går knappt att komma undan idén om hierarkin. Den förhärskande ”Målskolan” säger nämligen tydligt att övergripande mål skall brytas ner till delmål för olika enheter som i sin tur kan bryta ner sina delmål till underordnade nivåer. Så fortsätter det till övergripande mål har blivit en handling som stöder övergripande måls realisering. Sedan börjar en ny fas, uppföljningsfasen. Här tar vi måtten till vår hjälp. De vanligtvis kvantifierade avstämningspunkterna som skall stödja oss i vår bedömning av målens uppfyllelse. Har inte målen uppnåtts kan avstämningspunkterna vara fel utformad. Det kan också vara så att handlingen som till sist utfördes inte stämmer överens med de övergripande målen.Att målöverensstämmelsen på detta sätt spricker är ett vanligt styrproblem, fundamentalt och klassiskt. Vi kan söka förklaringar till detta i variabler som för den berörda enheten får betraktas som opåverkbara såsom strejker och algblomning. Vi kan också söka förklaringar i variabler som går att påverka. Finns det något i målen och måttens utformning och användning som resulterade i den felande handlingen? Ledningen, i form av chefer på olika nivåer, har här ett speciellt ansvar att organisera och bryta ner mål från övergripande beskrivningar om framtida önskvärda tillstånd till konkreta handlingar. Underordnade har i sin tur ett speciellt ansvar att realisera målen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
in press
subject
keywords
management control, Management by objectives, local government
categories
Popular Science
pages
34 pages
publisher
Föreningen Sveriges Kommunalekonomer
language
Swedish
LU publication?
no
id
5a1e62b1-4277-4317-ac6d-0e8b911e545a (old id 1764249)
date added to LUP
2011-01-26 14:23:35
date last changed
2018-11-21 21:09:57
@techreport{5a1e62b1-4277-4317-ac6d-0e8b911e545a,
 abstract   = {Att utforma och använda mål för att styra har vuxit fram som en stor styrfråga. Om inte en ständig listetta i kommuner och landsting de kommande åren, talar mycket åtminstone för en tio i topp placering på lednings- och styrvertygslistan. Så har det alltid varit menar en del av er. Och visst har ni rätt i det. Men har det någonsin varit så här mycket? Är det inte ovanligt mycket trummor och trumpeter som lovar mål, går inte målföreställningar under regissören Balanserad styrning för utsålda föreställningar. Eller är det bara en 20 år gammal repris vi ser och allt vad det innebär (se t.ex. Rombach, 1991).<br/><br>
<br/><br>
Idén att styra med mål är emellertid densamma då som nu. Även om det har skett skärpningar och nya formuleringar i lagboken rörande kommunala mål och hushållning är det organisatoriska sammanhanget i mångt och mycket detsamma. Organisationer betraktas som en hierarki, dvs att det finns överordnade nivåer som styr underordnande. Det går knappt att komma undan idén om hierarkin. Den förhärskande ”Målskolan” säger nämligen tydligt att övergripande mål skall brytas ner till delmål för olika enheter som i sin tur kan bryta ner sina delmål till underordnade nivåer. Så fortsätter det till övergripande mål har blivit en handling som stöder övergripande måls realisering. Sedan börjar en ny fas, uppföljningsfasen. Här tar vi måtten till vår hjälp. De vanligtvis kvantifierade avstämningspunkterna som skall stödja oss i vår bedömning av målens uppfyllelse. Har inte målen uppnåtts kan avstämningspunkterna vara fel utformad. Det kan också vara så att handlingen som till sist utfördes inte stämmer överens med de övergripande målen. <br/><br>
<br/><br>
Att målöverensstämmelsen på detta sätt spricker är ett vanligt styrproblem, fundamentalt och klassiskt. Vi kan söka förklaringar till detta i variabler som för den berörda enheten får betraktas som opåverkbara såsom strejker och algblomning. Vi kan också söka förklaringar i variabler som går att påverka. Finns det något i målen och måttens utformning och användning som resulterade i den felande handlingen? Ledningen, i form av chefer på olika nivåer, har här ett speciellt ansvar att organisera och bryta ner mål från övergripande beskrivningar om framtida önskvärda tillstånd till konkreta handlingar. Underordnade har i sin tur ett speciellt ansvar att realisera målen.},
 author    = {Hellström, Mikael and Ramberg, Ulf},
 institution = {Föreningen Sveriges Kommunalekonomer},
 keyword   = {management control,Management by objectives,local government},
 language   = {swe},
 pages    = {34},
 title    = {Vi kan. Vi klarar av det! - att styra meningsfullt med mål},
 year     = {2008},
}