Advanced

Problematisering av vindkraftens regelverk. En pilotstudie

Larsson, Stefan LU (2009) In MiSt, Miljöstrategiska verktyg 7.
Abstract (Swedish)
Detta är en pilotstudie som problematiserar vindkraftens regelverk i Sverige utifrån ett rättssociologiskt och planeringsjuridiskt perspektiv. Under hösten 2008 kom ett betänkande från miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Bakgrunden var att krav på att en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av vindkraftverk hade rests i takt med en ökad nationell satsning på utbyggnaden av vindkraft. Miljöutredningens betänkande utgör en positionering åt ett mer kalkylerande och centraliserat beslutsfattande på bekostnad av det mer lokala och deliberativa.Betänkandet visar på hur de lokala värderingarna ses som ett problem i skenet av den nationella... (More)
Detta är en pilotstudie som problematiserar vindkraftens regelverk i Sverige utifrån ett rättssociologiskt och planeringsjuridiskt perspektiv. Under hösten 2008 kom ett betänkande från miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Bakgrunden var att krav på att en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av vindkraftverk hade rests i takt med en ökad nationell satsning på utbyggnaden av vindkraft. Miljöutredningens betänkande utgör en positionering åt ett mer kalkylerande och centraliserat beslutsfattande på bekostnad av det mer lokala och deliberativa.Betänkandet visar på hur de lokala värderingarna ses som ett problem i skenet av den nationella utbyggnadspolicyn. Detta gör att utbyggnaden av vindkraften är principiellt intressant i jämförelse med utbyggnaden av infrastruktur för 3G med tanke på hur en nationell policy hanteras och är beroende av den lokala implementeringen och det spänningsförhållande som råder mellan de två nivåerna. Detta leder till vad pilotstudien kommer fram till som en kärnfråga, nämligen om vem som skall bestämma över

landskapets planering och vilken kunskap som skall ligga till grund för sådana beslut. Betänkandet hävdar att kommunerna inte förlorar inflytande över markanvändningen samtidigt som detta påstående inte tydligt underbyggs, det finns tvärtom fog för att just så är fallet. Pilotstudien pekar därmed på att frågan är av en större principiell politisk karaktär som inte enbart bör lösas genom lagtekniska förändringar i effektivitetens namn. Pilotstudien är gjord på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola av Stefan Larsson, teknologie

licentiat i fysisk planering, jurist och rättssociolog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
problematisering av regelverk., fysisk planering, nationell utbyggnadspolicy, lokal implementering, rättssociologi, miljöprocessutredningen, vindkraft
in
MiSt, Miljöstrategiska verktyg
volume
7
pages
52 pages
publisher
Blekinge Institute of Technology
external identifiers
 • other:BTH-RES–04/09–SE
ISSN
1103-1581
language
Swedish
LU publication?
no
id
5a4f86ba-2429-4400-a2c6-fb008f278a7e (old id 1363936)
alternative location
http://www.bth.se/tks/mist.nsf/bilagor/rapport%207_pdf/$file/rapport%207.pdf
date added to LUP
2009-03-24 11:43:49
date last changed
2018-11-21 20:12:26
@techreport{5a4f86ba-2429-4400-a2c6-fb008f278a7e,
 abstract   = {Detta är en pilotstudie som problematiserar vindkraftens regelverk i Sverige utifrån ett rättssociologiskt och planeringsjuridiskt perspektiv. Under hösten 2008 kom ett betänkande från miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Bakgrunden var att krav på att en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av vindkraftverk hade rests i takt med en ökad nationell satsning på utbyggnaden av vindkraft. Miljöutredningens betänkande utgör en positionering åt ett mer kalkylerande och centraliserat beslutsfattande på bekostnad av det mer lokala och deliberativa.<br/><br>
<br/><br>
Betänkandet visar på hur de lokala värderingarna ses som ett problem i skenet av den nationella utbyggnadspolicyn. Detta gör att utbyggnaden av vindkraften är principiellt intressant i jämförelse med utbyggnaden av infrastruktur för 3G med tanke på hur en nationell policy hanteras och är beroende av den lokala implementeringen och det spänningsförhållande som råder mellan de två nivåerna. Detta leder till vad pilotstudien kommer fram till som en kärnfråga, nämligen om vem som skall bestämma över<br/><br>
landskapets planering och vilken kunskap som skall ligga till grund för sådana beslut. Betänkandet hävdar att kommunerna inte förlorar inflytande över markanvändningen samtidigt som detta påstående inte tydligt underbyggs, det finns tvärtom fog för att just så är fallet. Pilotstudien pekar därmed på att frågan är av en större principiell politisk karaktär som inte enbart bör lösas genom lagtekniska förändringar i effektivitetens namn. Pilotstudien är gjord på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola av Stefan Larsson, teknologie<br/><br>
licentiat i fysisk planering, jurist och rättssociolog.},
 author    = {Larsson, Stefan},
 institution = {Blekinge Institute of Technology},
 issn     = {1103-1581},
 keyword   = {problematisering av regelverk.,fysisk planering,nationell utbyggnadspolicy,lokal implementering,rättssociologi,miljöprocessutredningen,vindkraft},
 language   = {swe},
 pages    = {52},
 series    = {MiSt, Miljöstrategiska verktyg},
 title    = {Problematisering av vindkraftens regelverk. En pilotstudie},
 volume    = {7},
 year     = {2009},
}