Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Examensarbeten 1966-71 : Sammanställning av examensarbeten utförda vid Byggnadsmateriallära, LTH

LTH, Avd Byggnadsmaterial (1972) In Rapport 33
Abstract (Swedish)
"I denna rapport finns referat av samtliga 21 examensarbeten som utförts från starten t o m år 1971. I varje referat anges examensarbetares, handledares och referentens namn, vidare tidpunkt för arbetets avslutande. Om arbetet eller delar därav publicerats anges även detta i referatet."
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Beständighet, Reologi, Fukt, Betong, Trä, Struktur
in
Rapport 33
pages
140 pages
publisher
Tid. Institutionen för byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Lund
ISSN
0346-864X
language
Swedish
LU publication?
no
additional info
Kopierat direkt ur förordet av dåvarande professor Sven G Bergström på avd Byggnadsmaterial under tid. Inst f Byggnadsteknik: "Examensarbetare utgör en ingalunda försumbar del av forskningspotentialen vid en teknisk högskola. Ett examensarbete kan vara en väsentlig pusselbit i ett större forskningsprojekt, en första orientering om någon ny problemställning, ett förförsök för bedömning av bärkraften hos nya uppslag, en tillämpning av teorier på ett praktiskt fall, en sammanställning av litteraturen på ett avgränsat område mm. Alla examensarbeten leder till någon form av resultat. Vissa examensarbeten är synnerligen väl genomförda, andra är medelmåttiga, en mindre del är dåliga. En fullständig publicering av en institutions examensarbeten görs sällan. Tyvärr blir många resultat liggande oanvända i skrivbordslådor. Det senare har vi ansett vara olämpligt och därför beslutat oss för att åtminstone i referatform publicera alla examensarbeten sam utförts i byggnadsmateriallära vid LTH..."
id
5b2a69ed-27f2-4ad6-86a2-3f1beff77e5f (old id 4579995)
date added to LUP
2016-04-01 16:55:50
date last changed
2018-11-21 20:45:18
@techreport{5b2a69ed-27f2-4ad6-86a2-3f1beff77e5f,
 abstract   = {"I denna rapport finns referat av samtliga 21 examensarbeten som utförts från starten t o m år 1971. I varje referat anges examensarbetares, handledares och referentens namn, vidare tidpunkt för arbetets avslutande. Om arbetet eller delar därav publicerats anges även detta i referatet."},
 author    = {LTH, Avd Byggnadsmaterial},
 institution = {Tid. Institutionen för byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Lund},
 issn     = {0346-864X},
 language   = {swe},
 series    = {Rapport 33},
 title    = {Examensarbeten 1966-71 : Sammanställning av examensarbeten utförda vid Byggnadsmateriallära, LTH},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4821968/4584032.pdf},
 year     = {1972},
}