Advanced

Gårdsbiogashandbok

Christensson, Kjell; Björnsson, Lovisa LU ; Dahlgren, Stefan; Eriksson, Peter; Lantz, Mikael LU ; Lindström, Johanna and Mickelåker, Maria (2010)
Abstract (Swedish)
En mycket stor del av den totala råvarupotentialen för biogasproduktion finns inom lantbruket. Råvarupotentialen av gödsel i Sverige uppgår till 4 – 6 TWh. Inom lantbruket finns dessutom restprodukter från växtodling samt en stor potential i form av energigrödor (ca 7 TWh) som skulle kunna utnyttjas för biogasproduktion. I enbart restprodukter från lantbruket (gödsel och växtrester) har potentialen beräknats till cirka 8 – 10 TWh.

En ökad biogasproduktion inom lantbruket skulle ge stora miljöeffekter då bland annat gödsel, som idag läcker metangas till atmosfären, skulle kunna rötas. När den producerade biogasen ersätter fossilt bränsle uppnås en samlad miljöeffekt som är högst betydande.

Denna skrift handlar om... (More)
En mycket stor del av den totala råvarupotentialen för biogasproduktion finns inom lantbruket. Råvarupotentialen av gödsel i Sverige uppgår till 4 – 6 TWh. Inom lantbruket finns dessutom restprodukter från växtodling samt en stor potential i form av energigrödor (ca 7 TWh) som skulle kunna utnyttjas för biogasproduktion. I enbart restprodukter från lantbruket (gödsel och växtrester) har potentialen beräknats till cirka 8 – 10 TWh.

En ökad biogasproduktion inom lantbruket skulle ge stora miljöeffekter då bland annat gödsel, som idag läcker metangas till atmosfären, skulle kunna rötas. När den producerade biogasen ersätter fossilt bränsle uppnås en samlad miljöeffekt som är högst betydande.

Denna skrift handlar om biogasanläggningar för lantbruk och sådana anläggningar som ej har omfattande transporter av olika råvaror, som gödsel, avfall mm. Till grund för bokens upplägg ligger en kursplan som Biogas Syd tagit fram för sin kursverksamhet för lantbrukare, rådgivare mfl. Skriften belyser väsentliga moment i planering och byggnation av biogasanläggning, från råvarutillgång och teknik till dimensionering av anläggning, användning av biogas och anläggning av

lokala gasnät. Vi har också sett det som angeläget att framhålla den lagstiftning som avser byggnation och drift av biogasanläggning.

Investeringskostnader belyses översiktligt, men boken innehåller ej några omfattande ekonomiska kalkyler, eftersom vi tror att sådana beräkningar kräver sin egen avhandling i form av kalkylexempel, baserade på olika förutsättningar. Som avslutning finns ett avsnitt ”Gårdsbaserad biogas – från idé till realitet” där

hela processen från analys och förprojektering till tillsyn och kontroll av anläggning under drift beskrivs kortfattat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Higher Education
publisher
Svenskt Gastekniskt Center AB
external identifiers
 • other:ISRN SGC-R-206-SE
language
Swedish
LU publication?
no
id
5d1381c7-71f3-4479-b808-a930e3f0e2ab (old id 4690232)
alternative location
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC206.pdf
date added to LUP
2014-09-30 08:15:24
date last changed
2018-11-21 20:59:10
@book{5d1381c7-71f3-4479-b808-a930e3f0e2ab,
 abstract   = {En mycket stor del av den totala råvarupotentialen för biogasproduktion finns inom lantbruket. Råvarupotentialen av gödsel i Sverige uppgår till 4 – 6 TWh. Inom lantbruket finns dessutom restprodukter från växtodling samt en stor potential i form av energigrödor (ca 7 TWh) som skulle kunna utnyttjas för biogasproduktion. I enbart restprodukter från lantbruket (gödsel och växtrester) har potentialen beräknats till cirka 8 – 10 TWh.<br/><br>
En ökad biogasproduktion inom lantbruket skulle ge stora miljöeffekter då bland annat gödsel, som idag läcker metangas till atmosfären, skulle kunna rötas. När den producerade biogasen ersätter fossilt bränsle uppnås en samlad miljöeffekt som är högst betydande.<br/><br>
Denna skrift handlar om biogasanläggningar för lantbruk och sådana anläggningar som ej har omfattande transporter av olika råvaror, som gödsel, avfall mm. Till grund för bokens upplägg ligger en kursplan som Biogas Syd tagit fram för sin kursverksamhet för lantbrukare, rådgivare mfl. Skriften belyser väsentliga moment i planering och byggnation av biogasanläggning, från råvarutillgång och teknik till dimensionering av anläggning, användning av biogas och anläggning av<br/><br>
lokala gasnät. Vi har också sett det som angeläget att framhålla den lagstiftning som avser byggnation och drift av biogasanläggning.<br/><br>
Investeringskostnader belyses översiktligt, men boken innehåller ej några omfattande ekonomiska kalkyler, eftersom vi tror att sådana beräkningar kräver sin egen avhandling i form av kalkylexempel, baserade på olika förutsättningar. Som avslutning finns ett avsnitt ”Gårdsbaserad biogas – från idé till realitet” där<br/><br>
hela processen från analys och förprojektering till tillsyn och kontroll av anläggning under drift beskrivs kortfattat.},
 author    = {Christensson, Kjell and Björnsson, Lovisa and Dahlgren, Stefan and Eriksson, Peter and Lantz, Mikael and Lindström, Johanna and Mickelåker, Maria},
 language   = {swe},
 publisher  = {Svenskt Gastekniskt Center AB},
 title    = {Gårdsbiogashandbok},
 year     = {2010},
}