Advanced

Individen som medborgare och konsument

Klintman, Mikael LU (2015) 2. p.198-198
Abstract
- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.
- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.
- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ... (More)
- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.
- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.
- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.
- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.
- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
host publication
Klimatsäkrat Skåne
editor
Hall, Marianne; Lund, Emma; Rummukainen, Markku; ; and
volume
2
pages
209 pages
publisher
CEC, Lunds universitet
ISBN
978-91-981577-4-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
60228b94-78a4-49cd-99fc-8732dcd4ff4d
alternative location
http://www.cec.lu.se/sites/cec.prodwebb.lu.se/files/klimatsakrat_skane_65mb.pdf
date added to LUP
2016-05-13 23:30:30
date last changed
2018-11-21 21:23:40
@misc{60228b94-78a4-49cd-99fc-8732dcd4ff4d,
 abstract   = {- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.<br/>- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.<br/>- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.<br/>- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.<br/>- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra.},
 author    = {Klintman, Mikael},
 editor    = {Hall, Marianne and Lund, Emma and Rummukainen, Markku},
 isbn     = {978-91-981577-4-1},
 language   = {swe},
 pages    = {198--198},
 publisher  = {CEC, Lunds universitet},
 title    = {Individen som medborgare och konsument},
 volume    = {2},
 year     = {2015},
}