Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framkomlighet i korsningar utan trafiksignaler : en litteraturöversikt

Hagring, Ola LU (2000) In Bulletin 190 / 3000
Abstract (Swedish)
LTH har, tillsammans med KTH och VTI, med Vägverket och Kommunikationsforskningsberedningen som finansiärer, i uppdrag att utveckla nya modeller för effektberäkning av vägtrafikanläggningar. Som en del i detta arbete görs en inventering av kunskapsläge och kunskapsbrister. Redovisningen av detta avseende framkomlighet i korsningar utan trafiksignaler görs i denna rapport. Ca 200 referenser har studerats och analyserats. På basis av detta och den svenska kapacitetsmodellen har kunskapsbrister identifierats och beskrivits. Dessa avses ligga till grund för fortsatt arbete.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Bulletin 190 / 3000
pages
92 pages
publisher
Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
report number
Bulletin 190
external identifiers
 • other:CODEN LUTVDG/(TVTT-3159)/1-92/(2000)
ISSN
1404-272X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
018af833-e311-4a74-9fb7-80b6080bb325 (old id 627131)
date added to LUP
2016-04-01 17:05:41
date last changed
2018-11-21 20:46:37
@techreport{018af833-e311-4a74-9fb7-80b6080bb325,
 abstract   = {{LTH har, tillsammans med KTH och VTI, med Vägverket och Kommunikationsforskningsberedningen som finansiärer, i uppdrag att utveckla nya modeller för effektberäkning av vägtrafikanläggningar. Som en del i detta arbete görs en inventering av kunskapsläge och kunskapsbrister. Redovisningen av detta avseende framkomlighet i korsningar utan trafiksignaler görs i denna rapport. Ca 200 referenser har studerats och analyserats. På basis av detta och den svenska kapacitetsmodellen har kunskapsbrister identifierats och beskrivits. Dessa avses ligga till grund för fortsatt arbete.}},
 author    = {{Hagring, Ola}},
 institution = {{Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg}},
 issn     = {{1404-272X}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{Bulletin 190}},
 series    = {{Bulletin 190 / 3000}},
 title    = {{Framkomlighet i korsningar utan trafiksignaler : en litteraturöversikt}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4872903/1266929.pdf}},
 year     = {{2000}},
}