Advanced

Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

Andersson, Ulrika LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlats kränkande och att allt för stor vikt läggs vid hennes beteende. I denna avhandling analyseras lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål. Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar för att det trots detta är offrets viljeuttryck som är det centrala, i rättstillämpningen så väl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlats kränkande och att allt för stor vikt läggs vid hennes beteende. I denna avhandling analyseras lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål. Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar för att det trots detta är offrets viljeuttryck som är det centrala, i rättstillämpningen så väl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett problem om hennes vilja. Om inte offret själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa hennes kropp. Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. I ett straffrättsligt sammanhang förknippas alltså offret för sexuella övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det kvinnliga. (Less)
Abstract
The criminal justice system in modern western democracies is built on the rights of the one who is being accused of a crime, the subject of criminal responsibility, in relation to the repressive power held by the state. The entire system rests upon rules and principles, aiming at ensuring the rule of law as far as this subject is concerned. The subject is presumed to be autonomous and is set before the law according to the legal doctrine on criminal responsibility, presupposing that this subject makes free, rational choices. This thesis focuses the victim, or the one who may claim protection from a certain criminal provision: the subject of criminal protection. The main purpose is to explore and analyze the construction of this subject in... (More)
The criminal justice system in modern western democracies is built on the rights of the one who is being accused of a crime, the subject of criminal responsibility, in relation to the repressive power held by the state. The entire system rests upon rules and principles, aiming at ensuring the rule of law as far as this subject is concerned. The subject is presumed to be autonomous and is set before the law according to the legal doctrine on criminal responsibility, presupposing that this subject makes free, rational choices. This thesis focuses the victim, or the one who may claim protection from a certain criminal provision: the subject of criminal protection. The main purpose is to explore and analyze the construction of this subject in criminal law in relation to sexual offences. The starting-point is that sex, as well as gender, is constructed, and that legal discourses contribute in doing so, while simultaneously producing the subjects set before the law. Drawing on the concept of discursive power put forward by Michel Foucault and Judith Butler’s constructivist theory of gender founded on the heterosexual matrix, the legal discourses are analyzed as such. The question is how these discourses construct, or produce the subject of criminal protection, more specifically regarding to body, sexuality and gender. It is argued that these discourses produce a subject with an open, accessible body and an accessible, passive sexuality, in other words a subject which is clearly feminine. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Niemi-Kiesilainen, Johanna
organization
alternative title
His( word) or hers? A gender theoretical analysis of criminal protection against sexual abuse
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
criminal proceedings, criminal law, gender, criminal justice, rape, sexual offences, discourse analysis, body, sexuality, straffrätt
pages
290 pages
publisher
Bokbox förlag
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2004-05-19 10:15
ISBN
91-86980-31-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
62767e86-90e0-4f51-b814-7614264d50f0 (old id 21642)
date added to LUP
2007-05-25 09:38:02
date last changed
2018-11-21 21:01:08
@phdthesis{62767e86-90e0-4f51-b814-7614264d50f0,
 abstract   = {The criminal justice system in modern western democracies is built on the rights of the one who is being accused of a crime, the subject of criminal responsibility, in relation to the repressive power held by the state. The entire system rests upon rules and principles, aiming at ensuring the rule of law as far as this subject is concerned. The subject is presumed to be autonomous and is set before the law according to the legal doctrine on criminal responsibility, presupposing that this subject makes free, rational choices. This thesis focuses the victim, or the one who may claim protection from a certain criminal provision: the subject of criminal protection. The main purpose is to explore and analyze the construction of this subject in criminal law in relation to sexual offences. The starting-point is that sex, as well as gender, is constructed, and that legal discourses contribute in doing so, while simultaneously producing the subjects set before the law. Drawing on the concept of discursive power put forward by Michel Foucault and Judith Butler’s constructivist theory of gender founded on the heterosexual matrix, the legal discourses are analyzed as such. The question is how these discourses construct, or produce the subject of criminal protection, more specifically regarding to body, sexuality and gender. It is argued that these discourses produce a subject with an open, accessible body and an accessible, passive sexuality, in other words a subject which is clearly feminine.},
 author    = {Andersson, Ulrika},
 isbn     = {91-86980-31-9},
 keyword   = {criminal proceedings,criminal law,gender,criminal justice,rape,sexual offences,discourse analysis,body,sexuality,straffrätt},
 language   = {swe},
 pages    = {290},
 publisher  = {Bokbox förlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp},
 year     = {2004},
}