Advanced

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. En systematisk översikt.

Hammarström, Margareta; Andersson, Gunnel; Anttila, Sten LU ; Davidsson, Thomas LU ; Franzén, Karin; Gustafsson, Elisabeth; Gyllensvärd, Harald; Malmberg, Lars LU ; Midlöv, Patrik LU and Molander, Ulla, et al. (2013) In SBU-rapport 219.
Please use this url to cite or link to this publication:
@techreport{634a2f33-b4a6-4a74-a138-e9b4bef35229,
 author    = {Hammarström, Margareta and Andersson, Gunnel and Anttila, Sten and Davidsson, Thomas and Franzén, Karin and Gustafsson, Elisabeth and Gyllensvärd, Harald and Malmberg, Lars and Midlöv, Patrik and Molander, Ulla and Odeberg, Jenny and Olofsson, Hanna and Samuelsson, Eva and Stenzelius, Karin and Sahlin, Nils-Eric},
 institution = {Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)},
 isbn     = {978-91-85413-60-7},
 language   = {swe},
 pages    = {233},
 series    = {SBU-rapport},
 title    = {Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. En systematisk översikt.},
 volume    = {219},
 year     = {2013},
}