Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perspektiv på ålderism

Jönson, Håkan LU (2021)
Abstract (Swedish)
Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där forskare belyser ålderismens varierade uttrycksformer och komplexitet. I antologins kapitel sätts problemet i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang.
Please use this url to cite or link to this publication:
@book{638e0b58-dd3c-4076-8bdc-3f7aebb45e05,
 abstract   = {{Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där forskare belyser ålderismens varierade uttrycksformer och komplexitet. I antologins kapitel sätts problemet i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang.}},
 author    = {{Alftberg, Åsa and Andersson, Janicke and Bildtgård, Torbjörn and Ekstam, Lisa and Harnett, Tove and Heikkinen, Satu and Hydén, Lars-Christer and Jönson, Håkan and Krekula, Clary and Möllergren, Glenn and Nilsson, Gabriella and Nilsson, Kerstin and Nyman, Rosita and Rahman, Atiqur and Seitl, Camilla and Snellman, Fredrik and Storm, Palle and Torgé, Cristina Joy and Öberg, Peter}},
 editor    = {{Jönson, Håkan}},
 isbn     = {{978-91-7895-541-1}},
 keywords   = {{Ålderism}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Book Editor}},
 publisher  = {{Social Work Press}},
 title    = {{Perspektiv på ålderism}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/90527736/Perspektiv_pa_a_lderism.pdf}},
 year     = {{2021}},
}