Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Induced hypothermia after cardiac arrest

Nielsen, Niklas LU (2010) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:47.
Abstract
This thesis is based on studies of the clinical use of induced hypothermia as an intervention to reduce mortality and neurological impairment after cardiac arrest.

After the publication of two trials indicating benefit of induced hypothermia, we developed a registry to assess outcome, possible adverse events and conduct of induced hypothermia when this intervention was implemented in a clinical population of cardiac arrest patients.

Approximately half of the patients admitted to intensive care after out-of-hospital cardiac arrest survive and few patients have severe residual neurological impairment.

The timing of hypothermia (early versus late induction of hypothermia and achievement of target temperature) was... (More)
This thesis is based on studies of the clinical use of induced hypothermia as an intervention to reduce mortality and neurological impairment after cardiac arrest.

After the publication of two trials indicating benefit of induced hypothermia, we developed a registry to assess outcome, possible adverse events and conduct of induced hypothermia when this intervention was implemented in a clinical population of cardiac arrest patients.

Approximately half of the patients admitted to intensive care after out-of-hospital cardiac arrest survive and few patients have severe residual neurological impairment.

The timing of hypothermia (early versus late induction of hypothermia and achievement of target temperature) was not associated to outcome.

Adverse events were common, but only sustained hyperglycaemia and anticonvulsants administered for seizures were associated with increased mortality. Bleeding and infections were more common for patients having invasive procedures performed, but these adverse events were not associated with increased mortality.

In a study of biomarkers of brain damage, neuron specific enolase was superior to S-100B as a predictor of a poor outcome.

In a systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses we conclude that the accumulated evidence for induced hypothermia is associated with substantial risks of systematic errors and the quality of the evidence is low. Trial sequential analyses indicate that the required information size to establish firm conclusions is not yet reached. Thus, we still do not know if induced hypothermia is beneficial, neutral or harmful for cardiac arrest patients

Accordingly, clinical equipoise exists with respect to induced hypothermia and we therefore propose a randomised trial with the design based on the findings in this thesis. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Bakgrund: Nio av tio patienter som läggs in på sjukhus efter hjärtstillestånd utanför sjukhus är medvetslösa och behöver intensivvård. Dödligheten och risken för varaktiga hjärnskador är stor. Förhöjd kroppstemperatur under intensivvården är förenat med sämre överlevnad och hjärnfunktion. Nedkylning har i djurexperimentella och preliminära kliniska studier visat sig vara gynnsamt.

Metod: Information om hjärtstoppspatienter som behandlats med nedkylning har samlats in systematisk. Vi har bedömt överlevnad, neurologisk funktion, utförande av nedkylning, risk för komplikationer samt bakgrundsfaktorer och blodprover som kan förutsäga patienternas prognos. Vi har bedömt tidigare studier av... (More)
Popular Abstract in Swedish

Bakgrund: Nio av tio patienter som läggs in på sjukhus efter hjärtstillestånd utanför sjukhus är medvetslösa och behöver intensivvård. Dödligheten och risken för varaktiga hjärnskador är stor. Förhöjd kroppstemperatur under intensivvården är förenat med sämre överlevnad och hjärnfunktion. Nedkylning har i djurexperimentella och preliminära kliniska studier visat sig vara gynnsamt.

Metod: Information om hjärtstoppspatienter som behandlats med nedkylning har samlats in systematisk. Vi har bedömt överlevnad, neurologisk funktion, utförande av nedkylning, risk för komplikationer samt bakgrundsfaktorer och blodprover som kan förutsäga patienternas prognos. Vi har bedömt tidigare studier av nedkylning i en systematisk översikt och lagt samman data från dessa studier.

Resultat: Ungefär hälften av de som läggs in på intensivvårdsavdelning efter hjärtstopp utanför sjukhus är vid liv efter ett halvår och få har bestående allvarliga hjärnskador. Tid till start av nedkylning och tid att nå måltemperaturen var inte relaterat till patienternas prognos. Hjärnskademarkören neuronspecifikt enolas var bättre än S-100 på att förutsäga prognos. Lunginflammation och andra infektioner, kramper, hjärtrytmrubbningar och störningar i salt- och blodsockerbalans är vanliga efter hjärtstillestånd men endast långvarigt förhöjt blodsocker och behandlingskrävande kramper var förenat med ökad dödlighet. Risken för komplikationer efter införandet av nedkylning ter sig vara jämförbart med riskerna innan nedkylning infördes, men direkta jämförelser är osäkra. I den systematiska översikten ser vi att tidigare studier ej håller tillräckligt hög kvalitet för att vi skall kunna vara förvissade om nedkylningens effekter.

Slutsats: Ungefär hälften av hjärtstoppspatienterna som behandlas på intensivvårdsavdelning med nedkylning överlever och få har bestående hjärnskador. Kortare tid till start av nedkylning och måltemperatur är inte förenat med ökad överlevnad med god funktion. Bevisläget för nedkylning är relativt svagt och förnyade studier behövs. Vi föreslår och har fått etiskt godkännande för en stor studie av nedkylning med 850 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Vår förhoppning är att resultaten skall medföra att fler patienter får optimal vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • MD, PhD Callaway, Clifton, University of Pittsburgh
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
complications, evidence, neurological outcome, survival, induced hypothermia, cardiac arrest, randomised trial, heart arrest
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:47
pages
218 pages
publisher
Lund University
defense location
Lund University, BMC, Segerfalksalen
defense date
2010-05-07 13:00:00
external identifiers
 • scopus:77954865454
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86443-62-7
language
English
LU publication?
yes
id
64974494-9b07-478a-b8be-440784bae252 (old id 1584371)
date added to LUP
2016-04-01 13:59:28
date last changed
2022-01-27 22:11:37
@phdthesis{64974494-9b07-478a-b8be-440784bae252,
 abstract   = {{This thesis is based on studies of the clinical use of induced hypothermia as an intervention to reduce mortality and neurological impairment after cardiac arrest. <br/><br>
After the publication of two trials indicating benefit of induced hypothermia, we developed a registry to assess outcome, possible adverse events and conduct of induced hypothermia when this intervention was implemented in a clinical population of cardiac arrest patients. <br/><br>
Approximately half of the patients admitted to intensive care after out-of-hospital cardiac arrest survive and few patients have severe residual neurological impairment.<br/><br>
The timing of hypothermia (early versus late induction of hypothermia and achievement of target temperature) was not associated to outcome.<br/><br>
Adverse events were common, but only sustained hyperglycaemia and anticonvulsants administered for seizures were associated with increased mortality. Bleeding and infections were more common for patients having invasive procedures performed, but these adverse events were not associated with increased mortality.<br/><br>
In a study of biomarkers of brain damage, neuron specific enolase was superior to S-100B as a predictor of a poor outcome.<br/><br>
In a systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses we conclude that the accumulated evidence for induced hypothermia is associated with substantial risks of systematic errors and the quality of the evidence is low. Trial sequential analyses indicate that the required information size to establish firm conclusions is not yet reached. Thus, we still do not know if induced hypothermia is beneficial, neutral or harmful for cardiac arrest patients<br/><br>
Accordingly, clinical equipoise exists with respect to induced hypothermia and we therefore propose a randomised trial with the design based on the findings in this thesis.}},
 author    = {{Nielsen, Niklas}},
 isbn     = {{978-91-86443-62-7}},
 issn     = {{1652-8220}},
 keywords   = {{complications; evidence; neurological outcome; survival; induced hypothermia; cardiac arrest; randomised trial; heart arrest}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series}},
 title    = {{Induced hypothermia after cardiac arrest}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/3710509/1599781.pdf}},
 volume    = {{2010:47}},
 year     = {{2010}},
}