Advanced

Hip and Spine in Cerebral Palsy

Persson-Bunke, Måns LU (2015) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2015:108.
Abstract
Abstract

Background: Children with cerebral palsy (CP) have an increased risk of scoliosis, contractures including windswept hip deformity (WS), and hip dislocation. In 1994, a follow-up program and registry for children and adolescents with CP (CPUP) was initiated in Sweden to allow the early detection and prevention of hip dislocations and other musculoskeletal deformities.

Purpose: To analyze the prevalence of scoliosis and WS in children with CP and to study the effect of CPUP. To evaluate the psychometric properties of screening methods to detect scoliosis and postural asymmetries in children with CP.

Methods: Studies I and II were cross-sectional studies of the total population of children and adolescents... (More)
Abstract

Background: Children with cerebral palsy (CP) have an increased risk of scoliosis, contractures including windswept hip deformity (WS), and hip dislocation. In 1994, a follow-up program and registry for children and adolescents with CP (CPUP) was initiated in Sweden to allow the early detection and prevention of hip dislocations and other musculoskeletal deformities.

Purpose: To analyze the prevalence of scoliosis and WS in children with CP and to study the effect of CPUP. To evaluate the psychometric properties of screening methods to detect scoliosis and postural asymmetries in children with CP.

Methods: Studies I and II were cross-sectional studies of the total population of children and adolescents with CP in southern Sweden. Clinical and radiographical data from the CPUP registry were used to identify all children with WS and scoliosis. The impact of such hip surveillance and the preventive contracture program, CPUP, was analyzed. In studies III and IV, the interrater reliability and validity of the clinical spinal examination used in CPUP and of the Posture and Postural Ability Scale (PPAS) were evaluated in children and adolescents (6-16 years) with CP.

Results: The prevalence of WS decreased nonsignificantly from 12 to 7% but the numbers of children with WS, scoliosis and hip dislocation decreased significantly (p<0.05). It appears that the hip surveillance program has resulted in a reduction in the incidence of WS starting in the lower extremities but not in the incidence of WS starting with scoliosis. The prevalence of moderate or severe scoliosis was 11%. The risk of developing a moderate or severe scoliosis increased with Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and age. The clinical spinal assessment showed excellent interrater reliability (weighted kappa=0.96) and high concurrent validity compared with radiographic Cobb angle measurement. The sensitivity was 75%, and specificity was 99.8%. The sensitivity of the scoliometer measurement was 50% and the specificity was 91.7%. Clinical spinal assessment seems useful to screen for scoliosis in children with CP. The PPAS showed an excellent interrater reliability (kappa scores 0.77-0.99), high internal consistency, and construct validity. It can be used to detect postural asymmetries in children and adolescents with CP at all levels of gross motor function.

Conclusion: WS starting in the lower extremity seems to have been reduced by the hip surveillance program.The risk for scoliosis increased with GMFCS-level and age. The screening methods used for scoliosis and postural asymmetries appear valid and reliable. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Cerebral Pares (CP) är en övergripande benämning på ett rörelsehinder som orsakas av en skada som inträffat i en omogen hjärna. Graden av rörelsehinder varierar. Det föds cirka 200 barn årligen i Sverige med CP. Hög muskelspänning i kombination med muskelförsvagning och svårigheter att ändra ställning kan leda till att höften går ur led (höftledsluxation) och att ryggen blir sned (skolios). Ju större grad av rörelsehinder desto större risk är det att drabbas av höftledsluxation och skolios. Höftledsluxation inträffar ofta i tidig ålder och kan leda till skolios men höftledsluxation kan också vara sekundär till uttalad skolios. Detta kan leda till att en snedhet i bäckenet uppstår så att en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Cerebral Pares (CP) är en övergripande benämning på ett rörelsehinder som orsakas av en skada som inträffat i en omogen hjärna. Graden av rörelsehinder varierar. Det föds cirka 200 barn årligen i Sverige med CP. Hög muskelspänning i kombination med muskelförsvagning och svårigheter att ändra ställning kan leda till att höften går ur led (höftledsluxation) och att ryggen blir sned (skolios). Ju större grad av rörelsehinder desto större risk är det att drabbas av höftledsluxation och skolios. Höftledsluxation inträffar ofta i tidig ålder och kan leda till skolios men höftledsluxation kan också vara sekundär till uttalad skolios. Detta kan leda till att en snedhet i bäckenet uppstår så att en ledstelhet och felställning (windswept) som kallas windsweptställda höfter kan utvecklas. Såväl höftledsluxation, skolios och windsweptställda höfter kan bland annat leda till smärtor, sitt- och ligg svårigheter samt ökad risk för trycksår. Sedan 1994 finns i Skåne och Blekinge ett uppföljningsprogram för alla barn med CP (CPUP). Sedan 2005 är CPUP ett nationellt kvalitetsregister där alla regioner och landsting deltar. Syftet med CPUP är att genom fortlöpande undersökningar av rörelseorganen kunna kan ge förebyggande behandling i rätt tid för att hindra att höften går ur led och att uttalade kontrakturer uppstår.

Syftet med denna avhandling var att studera hur vanligt windsweptställda höfter och skolios är hos barn och ungdomar med CP samt att utvärdera kliniska undersökningsmetoder som används för att upptäcka dessa tillstånd i tid.

Material: En population av 207 barn i studie I och 666 barn och ungdomar med CP i Skåne och Blekinge i studie II. Ett urval av 28 respektive 29 barn och ungdomar med CP i Skåne i studie III och IV.

Metod: Alla barn inom CPUP följs med standardiserade kliniska och röntgenologiska undersökningar av bland annat rygg och höft. Med hjälp av registerdata analyserades förekomsten av windsweptställda höfter samt skolios. I de två övriga studierna analyserades asymmetrier och förmågan att behålla och ändra ställning med ett kliniskt bedömningsinstrument, the Posture and Postural Ability Scale (PPAS), i liggande, sittande och stående. Förekomst av skolios vid framåtböjning och upprätt sittande klassificerades av tre erfarna undersökare oberoende av varandra. Vi analyserade hur väl undersökningarna mätte det vi avsåg att mäta (validitet) genom att jämföra den kliniska ryggundersökningen med ryggröntgen och mätning av storlek på den eventuella kröken av ryggen och att utvärdera om PPAS kunde särskilja mellan kända grupper av barn med olika motorisk funktion (GMFCS-nivå).

Resultat: Förekomst av windswepställda höfter minskade från 12% till 7% (ej statistiskt signifikant) efter införandet av höftuppföljningsprogrammet. Om andelen barn som blev ”windswepta” på grund av förebyggande höftoperation, som utfördes för att hindra höften från att gå ur led, exkluderades var minskningen statistiskt signifikant. Förekomsten av skolios var 17% mild och 11% med måttlig till uttalad skolios och var relaterad till ålder och grovmotorisk funktion. PPAS metoden visade på stor noggrannhet och den kliniska ryggundersökningen hade utmärkt överenstämmelse mellan bedömmare och hade bra samstämmighet med röntgen.

Slutsatser: Förekomst av ”windswepta” höfter som börjar i nedre extremiteterna samt måttlig eller uttalad skolios verkar ha minskat hos de barn som ingår i höftpreventionsprogrammet inom CPUP. Metoderna för ryggundersökning och PPAS kan användas kliniskt för att identifiera skolios och asymmetrier i nacke, bål, bäcken, ben, och armar hos barn med CP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Tropp, Hans, Linköping University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
cerebral palsy, windswept hip deformity, scoliosis, children, posture
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2015:108
pages
73 pages
publisher
Department of Orthopaedics, Lund University
defense location
Föreläsningssal F2 på Blocket, Skånes Univ sjukhus i Lund
defense date
2015-11-06 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-7619-187-3
language
English
LU publication?
yes
id
65219c6b-2570-4f6a-b7a9-1680ce0df5c5 (old id 8053900)
date added to LUP
2016-04-01 14:25:45
date last changed
2019-05-21 21:33:46
@phdthesis{65219c6b-2570-4f6a-b7a9-1680ce0df5c5,
 abstract   = {Abstract<br/><br>
Background: Children with cerebral palsy (CP) have an increased risk of scoliosis, contractures including windswept hip deformity (WS), and hip dislocation. In 1994, a follow-up program and registry for children and adolescents with CP (CPUP) was initiated in Sweden to allow the early detection and prevention of hip dislocations and other musculoskeletal deformities.<br/><br>
Purpose: To analyze the prevalence of scoliosis and WS in children with CP and to study the effect of CPUP. To evaluate the psychometric properties of screening methods to detect scoliosis and postural asymmetries in children with CP.<br/><br>
Methods: Studies I and II were cross-sectional studies of the total population of children and adolescents with CP in southern Sweden. Clinical and radiographical data from the CPUP registry were used to identify all children with WS and scoliosis. The impact of such hip surveillance and the preventive contracture program, CPUP, was analyzed. In studies III and IV, the interrater reliability and validity of the clinical spinal examination used in CPUP and of the Posture and Postural Ability Scale (PPAS) were evaluated in children and adolescents (6-16 years) with CP.<br/><br>
Results: The prevalence of WS decreased nonsignificantly from 12 to 7% but the numbers of children with WS, scoliosis and hip dislocation decreased significantly (p&lt;0.05). It appears that the hip surveillance program has resulted in a reduction in the incidence of WS starting in the lower extremities but not in the incidence of WS starting with scoliosis. The prevalence of moderate or severe scoliosis was 11%. The risk of developing a moderate or severe scoliosis increased with Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and age. The clinical spinal assessment showed excellent interrater reliability (weighted kappa=0.96) and high concurrent validity compared with radiographic Cobb angle measurement. The sensitivity was 75%, and specificity was 99.8%. The sensitivity of the scoliometer measurement was 50% and the specificity was 91.7%. Clinical spinal assessment seems useful to screen for scoliosis in children with CP. The PPAS showed an excellent interrater reliability (kappa scores 0.77-0.99), high internal consistency, and construct validity. It can be used to detect postural asymmetries in children and adolescents with CP at all levels of gross motor function.<br/><br>
Conclusion: WS starting in the lower extremity seems to have been reduced by the hip surveillance program.The risk for scoliosis increased with GMFCS-level and age. The screening methods used for scoliosis and postural asymmetries appear valid and reliable.},
 author    = {Persson-Bunke, Måns},
 isbn     = {978-91-7619-187-3},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Orthopaedics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series },
 title    = {Hip and Spine in Cerebral Palsy},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3970730/8057209.pdf},
 volume    = {2015:108},
 year     = {2015},
}