Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Shared space: utifrån bilisters perspektiv

Wallén Warner, Henriette ; Johnsson, Carl LU ; Laureshyn, Aliaksei LU orcid ; Henriksson, Per and Andersson, Jan (2023) In VTI rapport
Abstract (Swedish)
Shared spaces är tänkta att inbjuda till ett levande stadsrum för alla samtidigt som trafiksäkerheten säkerställs genom att den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter tas bort. Tanken är att borttagandet av den traditionella uppdelningen ska skapa en viss osäkerhet som i sin tur ska bidra till större försiktighet. Syftet med detta projekt var därför att undersöka bilisters subjektiva upplevelse, hastighet och fordonsplacering på shared spaces. Syftet var vidare att undersöka effekten av yttre faktorer så som alternativ utformning och mängd gångtrafik. Resultaten visar att bilister föredrar den traditionella uppdelningen (i detta fall skapad genom utplacering av stora blomkrukor) med tydliga stråk för dem att... (More)
Shared spaces är tänkta att inbjuda till ett levande stadsrum för alla samtidigt som trafiksäkerheten säkerställs genom att den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter tas bort. Tanken är att borttagandet av den traditionella uppdelningen ska skapa en viss osäkerhet som i sin tur ska bidra till större försiktighet. Syftet med detta projekt var därför att undersöka bilisters subjektiva upplevelse, hastighet och fordonsplacering på shared spaces. Syftet var vidare att undersöka effekten av yttre faktorer så som alternativ utformning och mängd gångtrafik. Resultaten visar att bilister föredrar den traditionella uppdelningen (i detta fall skapad genom utplacering av stora blomkrukor) med tydliga stråk för dem att färdas längs. Samtidigt bidrar stora blomkrukor till att de kör saktare och sprider ut sig över en mindre yta på torget. Slutligen kör bilister, oavsett utformning, saktare när det är många fotgängare på ytan. Utifrån bilisters perspektiv rekommenderar vi därför att gemensamhetsytor utformas med tydliga stråk för bilister att färdas längs. I dagsläget saknas dock kunskap om shared spaces utifrån cyklisters och elsparkförares perspektiv varför ytterligare forskning behövs för att säkerställa att shared spaces verkligen upplevs som ett inbjudande och trafiksäkert stadsrum för alla trafikantgrupper (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
VTI rapport
issue
1172
pages
37 pages
publisher
VTI- Statens väg- och trafikforskningsinstitut
ISSN
0347–6030
language
Swedish
LU publication?
yes
id
66248c7c-acab-4648-9be5-c8b4f8b54fb2
alternative location
https://vti.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1761475&dswid=1026
date added to LUP
2024-02-13 10:58:37
date last changed
2024-02-13 12:49:59
@techreport{66248c7c-acab-4648-9be5-c8b4f8b54fb2,
 abstract   = {{Shared spaces är tänkta att inbjuda till ett levande stadsrum för alla samtidigt som trafiksäkerheten säkerställs genom att den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter tas bort. Tanken är att borttagandet av den traditionella uppdelningen ska skapa en viss osäkerhet som i sin tur ska bidra till större försiktighet. Syftet med detta projekt var därför att undersöka bilisters subjektiva upplevelse, hastighet och fordonsplacering på shared spaces. Syftet var vidare att undersöka effekten av yttre faktorer så som alternativ utformning och mängd gångtrafik. Resultaten visar att bilister föredrar den traditionella uppdelningen (i detta fall skapad genom utplacering av stora blomkrukor) med tydliga stråk för dem att färdas längs. Samtidigt bidrar stora blomkrukor till att de kör saktare och sprider ut sig över en mindre yta på torget. Slutligen kör bilister, oavsett utformning, saktare när det är många fotgängare på ytan. Utifrån bilisters perspektiv rekommenderar vi därför att gemensamhetsytor utformas med tydliga stråk för bilister att färdas längs. I dagsläget saknas dock kunskap om shared spaces utifrån cyklisters och elsparkförares perspektiv varför ytterligare forskning behövs för att säkerställa att shared spaces verkligen upplevs som ett inbjudande och trafiksäkert stadsrum för alla trafikantgrupper}},
 author    = {{Wallén Warner, Henriette and Johnsson, Carl and Laureshyn, Aliaksei and Henriksson, Per and Andersson, Jan}},
 institution = {{VTI- Statens väg- och trafikforskningsinstitut}},
 issn     = {{0347–6030}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{06}},
 number    = {{1172}},
 series    = {{VTI rapport}},
 title    = {{Shared space: utifrån bilisters perspektiv}},
 url     = {{https://vti.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1761475&dswid=1026}},
 year     = {{2023}},
}