Advanced

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer - Underlag för modellutveckling

Robertson, Kerstin and Koglin, Till LU (2017) Working Paper.
Abstract (Swedish)
Stads- och trafikplanering är komplext och som konstaterades inledningsvis i denna rapport har cyklingen generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
Denna översikt utgör underlag för utvecklingen av en modell som beräknar tillståndet avseende olika... (More)
Stads- och trafikplanering är komplext och som konstaterades inledningsvis i denna rapport har cyklingen generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
Denna översikt utgör underlag för utvecklingen av en modell som beräknar tillståndet avseende olika relevanta oberoendevariabler av betydelse för cyklingen i städer (oberoendevariabel) i form av indikatorer och index. Detaljutformningen av modellen beror av vilken information och vilka data som finns tillgängliga i svenska städer, men den principiella utformningen är densamma. Underlag för utformningen av en modell föreslås utgöras av:
1. Oberoendevariabler som har identifierats som av betydelse för cyklingen i olika publicerade studier.
2. Information och data som finns tillgängliga i svenska kommuner.
Utgångspunkten för utformningen av en modell är befintlig kunskap som finns om faktorer som påverkar valet att cykla. För närvarande finns ingen modell som innehåller den samlade information som krävs som underlag för en effektiv cykelplanering. Det finns dock exempel på modeller som har tagits fram för analyser av geografisk tillgänglighet i städer som bedöms ha en utformning som kan vidareutvecklas och anpassas för cykelplanering.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Working Paper
publication status
published
volume
Working Paper
publisher
K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
language
Swedish
LU publication?
yes
id
67692c52-6e06-4a81-a9d4-c21b3f3386ff
date added to LUP
2017-08-23 11:46:33
date last changed
2017-09-14 11:09:47
@misc{67692c52-6e06-4a81-a9d4-c21b3f3386ff,
 abstract   = {Stads- och trafikplanering är komplext och som konstaterades inledningsvis i denna rapport har cyklingen generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.<br/>Denna översikt utgör underlag för utvecklingen av en modell som beräknar tillståndet avseende olika relevanta oberoendevariabler av betydelse för cyklingen i städer (oberoendevariabel) i form av indikatorer och index. Detaljutformningen av modellen beror av vilken information och vilka data som finns tillgängliga i svenska städer, men den principiella utformningen är densamma. Underlag för utformningen av en modell föreslås utgöras av:<br/>1.	Oberoendevariabler som har identifierats som av betydelse för cyklingen i olika publicerade studier.<br/>2.	Information och data som finns tillgängliga i svenska kommuner.<br/>Utgångspunkten för utformningen av en modell är befintlig kunskap som finns om faktorer som påverkar valet att cykla. För närvarande finns ingen modell som innehåller den samlade information som krävs som underlag för en effektiv cykelplanering. Det finns dock exempel på modeller som har tagits fram för analyser av geografisk tillgänglighet i städer som bedöms ha en utformning som kan vidareutvecklas och anpassas för cykelplanering.<br/>},
 author    = {Robertson, Kerstin and Koglin, Till},
 language   = {swe},
 note     = {Working Paper},
 publisher  = {K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik},
 title    = {Geografisk tillgänglighet för cykling i städer - Underlag för modellutveckling},
 volume    = {Working Paper},
 year     = {2017},
}