Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Människa och miljö. Om attityder, värderingar, livsstil och livsform

Lindén, Anna-Lisa LU (1994)
Abstract (Swedish)
Många människor i dagens samhälle har kunskap om en rad miljöproblem. De vet också hur miljöproblem hänger samman med mänskliga beteenden och handlingsmönster. Många känner oro för framtiden och en hel del uttrycker detta offentligt genom demonstrationer, protester i massmedia eller i samtal man och man emellan. Ändå går de allra flesta förändringar i konsumtionsmönster, handlingsmönster och livsstil tämligen långsamt. Hur skall man förklara att det förhåller sig så? Hur skall man kunna förstå sammanhang där ord och handling inte stämmer överens? Det skarpsinniga tänkandet byggt på vardaglig erfarenhet räcker inte till för att förstå hur sambandet mellan ord och handling formas, utvecklas och förändras för människor i olika situationer.... (More)
Många människor i dagens samhälle har kunskap om en rad miljöproblem. De vet också hur miljöproblem hänger samman med mänskliga beteenden och handlingsmönster. Många känner oro för framtiden och en hel del uttrycker detta offentligt genom demonstrationer, protester i massmedia eller i samtal man och man emellan. Ändå går de allra flesta förändringar i konsumtionsmönster, handlingsmönster och livsstil tämligen långsamt. Hur skall man förklara att det förhåller sig så? Hur skall man kunna förstå sammanhang där ord och handling inte stämmer överens? Det skarpsinniga tänkandet byggt på vardaglig erfarenhet räcker inte till för att förstå hur sambandet mellan ord och handling formas, utvecklas och förändras för människor i olika situationer. Utgångspunkten för att kasta ljus över dessa problem kommer i denna analys att vara en tankemodell som hämtat inspiration från ett brett spektrum av beteendevetenskaplig teori. Både klassisk och modern teori inom sociologi och socialpsykologi utgör grundstommen. Startpunkten i den teoretiska modellen blir att precisera en sammanhängande helhet, som i den empiriska analysen bryts ner och studeras i olika delaspekter kring människors miljöåsikter och miljöhandlingar. Målsättningen är att i slutet av boken åter komma tillbaka till helheten och att med empiriska resultat kunna ge en ökad förståelse till hur ord och handling i miljöfrågor hänger samman.Människors interaktion med miljön kan studeras från åtminstone två utgångspunkter, nämligen från samhällets perspektiv och från individens perspektiv. "Samhälle" utgör makroplanet och den enskilda människan befinner sig på mikroplanet i det komplex som utgörs av samhälle - miljö - miljöhandlingar - individ. På samhällsnivån agerar organisationer, partier, verk och myndigheter med att formulera målsättningar, sätta gränser eller formulera normer och lagar som direkt förhindrar eller påbjuder bestämda handlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
livsform, levnadssätt, värderingar, attityder, miljömedvetande, miljöbeteende, sociologi, livsstil, sociology
pages
185 pages
publisher
Carlsson Bokförlag
ISBN
91 77981797 7
project
Utvägar
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e17780e1-abed-4b9a-a293-5e330a969a3f (old id 694120)
date added to LUP
2016-04-04 10:08:01
date last changed
2018-11-21 20:56:57
@book{e17780e1-abed-4b9a-a293-5e330a969a3f,
 abstract   = {{Många människor i dagens samhälle har kunskap om en rad miljöproblem. De vet också hur miljöproblem hänger samman med mänskliga beteenden och handlingsmönster. Många känner oro för framtiden och en hel del uttrycker detta offentligt genom demonstrationer, protester i massmedia eller i samtal man och man emellan. Ändå går de allra flesta förändringar i konsumtionsmönster, handlingsmönster och livsstil tämligen långsamt. Hur skall man förklara att det förhåller sig så? Hur skall man kunna förstå sammanhang där ord och handling inte stämmer överens? Det skarpsinniga tänkandet byggt på vardaglig erfarenhet räcker inte till för att förstå hur sambandet mellan ord och handling formas, utvecklas och förändras för människor i olika situationer. Utgångspunkten för att kasta ljus över dessa problem kommer i denna analys att vara en tankemodell som hämtat inspiration från ett brett spektrum av beteendevetenskaplig teori. Både klassisk och modern teori inom sociologi och socialpsykologi utgör grundstommen. Startpunkten i den teoretiska modellen blir att precisera en sammanhängande helhet, som i den empiriska analysen bryts ner och studeras i olika delaspekter kring människors miljöåsikter och miljöhandlingar. Målsättningen är att i slutet av boken åter komma tillbaka till helheten och att med empiriska resultat kunna ge en ökad förståelse till hur ord och handling i miljöfrågor hänger samman.<br/><br>
<br/><br>
Människors interaktion med miljön kan studeras från åtminstone två utgångspunkter, nämligen från samhällets perspektiv och från individens perspektiv. "Samhälle" utgör makroplanet och den enskilda människan befinner sig på mikroplanet i det komplex som utgörs av samhälle - miljö - miljöhandlingar - individ. På samhällsnivån agerar organisationer, partier, verk och myndigheter med att formulera målsättningar, sätta gränser eller formulera normer och lagar som direkt förhindrar eller påbjuder bestämda handlingar.}},
 author    = {{Lindén, Anna-Lisa}},
 isbn     = {{91 77981797 7}},
 keywords   = {{livsform; levnadssätt; värderingar; attityder; miljömedvetande; miljöbeteende; sociologi; livsstil; sociology}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Carlsson Bokförlag}},
 title    = {{Människa och miljö. Om attityder, värderingar, livsstil och livsform}},
 year     = {{1994}},
}