Advanced

Framtidens pensionärer och deras boendeplaner

Lindén, Anna-Lisa LU (1994) In Rapport 13.
Abstract (Swedish)
Boendefrågan för äldre har oftast analyserats från endera av två utgångspunkter. Den första utgår från bostadssituationen för äldre när det gäller lägenhetsstorlek, grannskapskvaliteter och boendekostnader så som situationen är idag. Dagens boendesituation används därefter inte sällan som en approximation för hur det kommer att se ut framöver när det gäller de äldre hushållens boende. Den andra utgår från bostadsmarknadens struktur och undersöker utbudet av lägenheter lämpliga i storlek för äldre små hushåll. I båda dessa fall tar man för givet att olika generationer uppträder på samma sätt som dagens pensionärer i sin bostadsefterfrågan. En rad faktorer antyder att det inte alls förhåller sig på det sättet. Detta är en av anledningarna... (More)
Boendefrågan för äldre har oftast analyserats från endera av två utgångspunkter. Den första utgår från bostadssituationen för äldre när det gäller lägenhetsstorlek, grannskapskvaliteter och boendekostnader så som situationen är idag. Dagens boendesituation används därefter inte sällan som en approximation för hur det kommer att se ut framöver när det gäller de äldre hushållens boende. Den andra utgår från bostadsmarknadens struktur och undersöker utbudet av lägenheter lämpliga i storlek för äldre små hushåll. I båda dessa fall tar man för givet att olika generationer uppträder på samma sätt som dagens pensionärer i sin bostadsefterfrågan. En rad faktorer antyder att det inte alls förhåller sig på det sättet. Detta är en av anledningarna till att denna undersökning kommit till.När man undersöker pensionärernas boendeförhållanden har man oftast riktat uppmärksamheten på de allra äldsta hushållens boendesituation. En anledning till detta är naturligtvis att medellivslängden ökat kraftigt under de båda senaste decennierna. I denna undersökning skall fokus för analysen vara framtidens pensionärer och deras boende. Till framtidens pensionärer hör, såsom de definierats här, tjugotalister, trettiotalister och fyrtiotalister, d v s personer födda under respektive decennium på nittonhundratalet. De allra flesta av tjugotalisterna är redan pensionärer eller blir det med utgången av år 1994. Trettiotalisterna är alla pensionärer senast vid utgången av år 2004 och fyrtiotalisterna senast med utgången av år 2014. Resonemanget förutsätter den nuvarande folkpensionsåldern 65 år. Det finns flera skäl att rikta uppmärk-samheten på framtidens pensionärer och deras boendeplaner. Dessa skäl skall här grupperas i några överordnande perspektiv som senare disponerar analysen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
pensionärer, boende, sociologi, generationer, sociology
in
Rapport
volume
13
pages
80 pages
publisher
Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
ISBN
91-86738-09-7
project
Framtidens pensionärer
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f5488332-b7cb-479f-b783-4552fabbfa47 (old id 695054)
date added to LUP
2007-12-06 13:58:34
date last changed
2018-05-29 11:51:40
@techreport{f5488332-b7cb-479f-b783-4552fabbfa47,
 abstract   = {Boendefrågan för äldre har oftast analyserats från endera av två utgångspunkter. Den första utgår från bostadssituationen för äldre när det gäller lägenhetsstorlek, grannskapskvaliteter och boendekostnader så som situationen är idag. Dagens boendesituation används därefter inte sällan som en approximation för hur det kommer att se ut framöver när det gäller de äldre hushållens boende. Den andra utgår från bostadsmarknadens struktur och undersöker utbudet av lägenheter lämpliga i storlek för äldre små hushåll. I båda dessa fall tar man för givet att olika generationer uppträder på samma sätt som dagens pensionärer i sin bostadsefterfrågan. En rad faktorer antyder att det inte alls förhåller sig på det sättet. Detta är en av anledningarna till att denna undersökning kommit till. <br/><br>
<br/><br>
När man undersöker pensionärernas boendeförhållanden har man oftast riktat uppmärksamheten på de allra äldsta hushållens boendesituation. En anledning till detta är naturligtvis att medellivslängden ökat kraftigt under de båda senaste decennierna. I denna undersökning skall fokus för analysen vara framtidens pensionärer och deras boende. Till framtidens pensionärer hör, såsom de definierats här, tjugotalister, trettiotalister och fyrtiotalister, d v s personer födda under respektive decennium på nittonhundratalet. De allra flesta av tjugotalisterna är redan pensionärer eller blir det med utgången av år 1994. Trettiotalisterna är alla pensionärer senast vid utgången av år 2004 och fyrtiotalisterna senast med utgången av år 2014. Resonemanget förutsätter den nuvarande folkpensionsåldern 65 år. Det finns flera skäl att rikta uppmärk-samheten på framtidens pensionärer och deras boendeplaner. Dessa skäl skall här grupperas i några överordnande perspektiv som senare disponerar analysen.},
 author    = {Lindén, Anna-Lisa},
 institution = {Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.},
 isbn     = {91-86738-09-7},
 keyword   = {pensionärer,boende,sociologi,generationer,sociology},
 language   = {swe},
 pages    = {80},
 series    = {Rapport},
 title    = {Framtidens pensionärer och deras boendeplaner},
 volume    = {13},
 year     = {1994},
}