Advanced

Utvärderingsmodeller för områden med kusterosion

Persson, Mats LU (2008) In LUTVDG/TVBP--08/3095--SE 3095.
Abstract (Swedish)
Idag lever 16 % av alla Europas invånare i kustområden, detta är en fördubbling de senaste 50 året. Samtidigt är kustområdena viktiga för mångfalden inom flora och fauna. Kustområden och våtmarker är viktiga i näringskedjan och för tillgången på t ex dricksvatten, och stränder är viktiga tillgångar för turism och friluftsliv.Europaparlamentet och europeiska unionens råd har tagit fram en rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2002/413/EG). I samband med denna rekommendation har värdet av Europas kustområden uppskattats till mycket stora belopp. En engelsk studie visar också att en integrerad förvaltning av kustområden ger en avkastning som är 6-10 gånger större än... (More)
Idag lever 16 % av alla Europas invånare i kustområden, detta är en fördubbling de senaste 50 året. Samtidigt är kustområdena viktiga för mångfalden inom flora och fauna. Kustområden och våtmarker är viktiga i näringskedjan och för tillgången på t ex dricksvatten, och stränder är viktiga tillgångar för turism och friluftsliv.Europaparlamentet och europeiska unionens råd har tagit fram en rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2002/413/EG). I samband med denna rekommendation har värdet av Europas kustområden uppskattats till mycket stora belopp. En engelsk studie visar också att en integrerad förvaltning av kustområden ger en avkastning som är 6-10 gånger större än investeringar.En faktor som påskyndat det nationella övergripande intresset av att inventera situationen beträffande stranderosion är de prognoser som tagits fram om att havsytans nivå kommer att höjas cirka 50 centimeter de närmaste 50 åren på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt förutspås att extrema vädersituationer med t ex stormar kommer att bli vanligare.

I arbetet ingår att kartlägga utvärderings- och beräkningsmodeller som tillämpas samt att ge rekommendationer hur beslutsunderlag kan presenteras på ett sätt som säkerställer att allmänna skattemedel används på ett rationellt och effektivt sätt.I Sverige är det i första hand ägaren till ett strandområdet som har intresse av att skydda sin fastighet. Om havet spolar bort mark och byggnader är de förlorade för alltid. Även ägare av infrastruktur i form av vägar, järnvägar och ledningsnät av olika slag påverkas när kustens flyttas. Kommunala och regionala myndigheter behöver kunskap om kustens erosion för den planering av hur landområden skall få användas. Ett område som är hotat av stranderosion bör t ex inte anses lämpligt för bebyggelse. Områden med bebyggelse och infrastruktur kan behöva åtgärder för att stoppa eller bromsa erosionen så att livslängden hos de befintliga fastigheterna och infrastrukturen förlängs.Detta projekt har bidragit till två huvuddokument

1. Den svenska versionen av rapporten ”Värdering av kustområden – Vägledning för samhällsekonomisk analys” som utgivits av Sveriges Geotekniska Institut.

2. Utvärderingsmodell i Excel-form ”Nyttokostnad-kust” som kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.byggai.se/erosion (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Samhällsekonomisk utvärdering, Kusterosion
in
LUTVDG/TVBP--08/3095--SE
volume
3095
pages
78 pages
publisher
Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University
report number
3095
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6f90d7cb-29fc-417d-84cc-546ebd240aea (old id 1217967)
date added to LUP
2016-04-04 12:17:26
date last changed
2018-11-21 21:10:06
@techreport{6f90d7cb-29fc-417d-84cc-546ebd240aea,
 abstract   = {Idag lever 16 % av alla Europas invånare i kustområden, detta är en fördubbling de senaste 50 året. Samtidigt är kustområdena viktiga för mångfalden inom flora och fauna. Kustområden och våtmarker är viktiga i näringskedjan och för tillgången på t ex dricksvatten, och stränder är viktiga tillgångar för turism och friluftsliv. <br/><br>
<br/><br>
Europaparlamentet och europeiska unionens råd har tagit fram en rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2002/413/EG). I samband med denna rekommendation har värdet av Europas kustområden uppskattats till mycket stora belopp. En engelsk studie visar också att en integrerad förvaltning av kustområden ger en avkastning som är 6-10 gånger större än investeringar.<br/><br>
<br/><br>
En faktor som påskyndat det nationella övergripande intresset av att inventera situationen beträffande stranderosion är de prognoser som tagits fram om att havsytans nivå kommer att höjas cirka 50 centimeter de närmaste 50 åren på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt förutspås att extrema vädersituationer med t ex stormar kommer att bli vanligare.<br/><br>
I arbetet ingår att kartlägga utvärderings- och beräkningsmodeller som tillämpas samt att ge rekommendationer hur beslutsunderlag kan presenteras på ett sätt som säkerställer att allmänna skattemedel används på ett rationellt och effektivt sätt.<br/><br>
<br/><br>
I Sverige är det i första hand ägaren till ett strandområdet som har intresse av att skydda sin fastighet. Om havet spolar bort mark och byggnader är de förlorade för alltid. Även ägare av infrastruktur i form av vägar, järnvägar och ledningsnät av olika slag påverkas när kustens flyttas. Kommunala och regionala myndigheter behöver kunskap om kustens erosion för den planering av hur landområden skall få användas. Ett område som är hotat av stranderosion bör t ex inte anses lämpligt för bebyggelse. Områden med bebyggelse och infrastruktur kan behöva åtgärder för att stoppa eller bromsa erosionen så att livslängden hos de befintliga fastigheterna och infrastrukturen förlängs. <br/><br>
<br/><br>
Detta projekt har bidragit till två huvuddokument<br/><br>
1.	Den svenska versionen av rapporten ”Värdering av kustområden – Vägledning för samhällsekonomisk analys” som utgivits av Sveriges Geotekniska Institut.<br/><br>
2.	Utvärderingsmodell i Excel-form ”Nyttokostnad-kust” som kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.byggai.se/erosion},
 author    = {Persson, Mats},
 institution = {Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University},
 language   = {swe},
 number    = {3095},
 series    = {LUTVDG/TVBP--08/3095--SE},
 title    = {Utvärderingsmodeller för områden med kusterosion},
 volume    = {3095},
 year     = {2008},
}