Advanced

Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum

Nylund, Katarina LU (2007)
Abstract
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter periferin i centrum av två skäl. För det första sker de mest radikala omdaningarna av det befintliga stadslandskapet för närvarande i utkanten av de större städerna. Det är här de nya tillväxtföretagen etablerar sig, och det är här nya befolkningsgrupper bosätter sig och nya livsformer och traditioner växer fram. För det andra kan den pågående stadsomvandlingen inte förstås om de äldre centrala stadsdelarna tas som utgångspunkt och måttstock. Tvärtom är det hög tid att granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser. Boken baseras på fältstudier av tre stadsdelar i... (More)
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter periferin i centrum av två skäl. För det första sker de mest radikala omdaningarna av det befintliga stadslandskapet för närvarande i utkanten av de större städerna. Det är här de nya tillväxtföretagen etablerar sig, och det är här nya befolkningsgrupper bosätter sig och nya livsformer och traditioner växer fram. För det andra kan den pågående stadsomvandlingen inte förstås om de äldre centrala stadsdelarna tas som utgångspunkt och måttstock. Tvärtom är det hög tid att granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser. Boken baseras på fältstudier av tre stadsdelar i Stockholmsregionen: Kista med angränsande bostadsområden på Järvafältet, Skärholmen/Kungens kurva samt Flemingsberg. Dessa områden har valts för att de just nu genomgår en våldsam utveckling. I alla tre stadsdelarna har nya företagsområden etablerats i nära anslutning till tidigare tämligen isolerade miljonprogramsområden. Såväl stadsdelarnas fysiskt funktionella uttryck som deras sociala innehåll genomgår radikala förändringar. Hur fungerar de offentliga rummen i dessa stadsdelar: var är det människor möts, och vilka kollektiva aktiviteter äger rum på dessa platser? Har dagens offentliga mötesplatser potential att främja gränsöverskridande möten, och kan de bidra till att öka integrationen mellan olika befolkningsgrupper i en allt mer segregerad stad? Analyserna hämtar teoretisk inspiration från den franske filosofen och urbansociologen Henri Lefèbvre. Uppmärksamheten riktas mot meningsskapande processer genom vilka brukarna tillägnar sig det befintliga rummet. Analyserna dokumenterar en betydande kreativitet från de boende när det gäller att ta det i bruk för nya funktioner. Bokens artiklar ger tillsammans en bild hur nya former av socialt liv etableras i förorter med en starkt heterogen befolkningssammansättning. Bokens redaktör, Katarina Nylund, är docent i stadsbyggnad vid Lunds Universiet. Övriga bidragsgivare är Lina Olsson, Nora Räthzel, Mikkel Schønning Sørensen, Tomas Tägil, Finn Werne och Tomas Wikström. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
urban theory, commercial public space, Public space, public spheres, selforganisation, suburbs, architecture, planning
pages
383 pages
publisher
Daidalos
ISBN
978-91-7173-253-8
project
The potential of public space to transgress the boundaries of the segregated city
language
Swedish
LU publication?
yes
id
de31153c-e4f6-4894-a49e-06759f572906 (old id 701098)
date added to LUP
2016-04-04 10:10:10
date last changed
2018-11-21 20:57:11
@book{de31153c-e4f6-4894-a49e-06759f572906,
 abstract   = {Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter periferin i centrum av två skäl. För det första sker de mest radikala omdaningarna av det befintliga stadslandskapet för närvarande i utkanten av de större städerna. Det är här de nya tillväxtföretagen etablerar sig, och det är här nya befolkningsgrupper bosätter sig och nya livsformer och traditioner växer fram. För det andra kan den pågående stadsomvandlingen inte förstås om de äldre centrala stadsdelarna tas som utgångspunkt och måttstock. Tvärtom är det hög tid att granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser. Boken baseras på fältstudier av tre stadsdelar i Stockholmsregionen: Kista med angränsande bostadsområden på Järvafältet, Skärholmen/Kungens kurva samt Flemingsberg. Dessa områden har valts för att de just nu genomgår en våldsam utveckling. I alla tre stadsdelarna har nya företagsområden etablerats i nära anslutning till tidigare tämligen isolerade miljonprogramsområden. Såväl stadsdelarnas fysiskt funktionella uttryck som deras sociala innehåll genomgår radikala förändringar. Hur fungerar de offentliga rummen i dessa stadsdelar: var är det människor möts, och vilka kollektiva aktiviteter äger rum på dessa platser? Har dagens offentliga mötesplatser potential att främja gränsöverskridande möten, och kan de bidra till att öka integrationen mellan olika befolkningsgrupper i en allt mer segregerad stad? Analyserna hämtar teoretisk inspiration från den franske filosofen och urbansociologen Henri Lefèbvre. Uppmärksamheten riktas mot meningsskapande processer genom vilka brukarna tillägnar sig det befintliga rummet. Analyserna dokumenterar en betydande kreativitet från de boende när det gäller att ta det i bruk för nya funktioner. Bokens artiklar ger tillsammans en bild hur nya former av socialt liv etableras i förorter med en starkt heterogen befolkningssammansättning. Bokens redaktör, Katarina Nylund, är docent i stadsbyggnad vid Lunds Universiet. Övriga bidragsgivare är Lina Olsson, Nora Räthzel, Mikkel Schønning Sørensen, Tomas Tägil, Finn Werne och Tomas Wikström.},
 editor    = {Nylund, Katarina},
 isbn     = {978-91-7173-253-8},
 language   = {swe},
 note     = {Book Editor},
 publisher  = {Daidalos},
 title    = {Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum},
 year     = {2007},
}