Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Outcome Assessment in Lumbar Spine Surgery

Zanoli, Gustavo LU (2005) In Acta Orthopaedica. Supplementum
Abstract
No consensus regarding outcomes assessment in spine patients exists. Health-Related Quality of Life (HRQoL) questionnaires are increasingly used. The objective of this thesis was the evaluation of HRQoL measures before and after lumbar spine surgery, and their relation to other evaluation parameters as well as relevance of differences.The patients included were operated on for lumbar spine disorders at the Lund University, Department of Orthopedics and included in the Swedish National Lumbar Spine Registry. Baseline (before surgery) data include age, sex, smoking habits, duration of preoperative back and leg pain as well as sick leave, number of previous operations, and working status. Pre- and postoperatively VAS pain... (More)
No consensus regarding outcomes assessment in spine patients exists. Health-Related Quality of Life (HRQoL) questionnaires are increasingly used. The objective of this thesis was the evaluation of HRQoL measures before and after lumbar spine surgery, and their relation to other evaluation parameters as well as relevance of differences.The patients included were operated on for lumbar spine disorders at the Lund University, Department of Orthopedics and included in the Swedish National Lumbar Spine Registry. Baseline (before surgery) data include age, sex, smoking habits, duration of preoperative back and leg pain as well as sick leave, number of previous operations, and working status. Pre- and postoperatively VAS pain scores and the SF-36 questionnaire on HRQoL are registered as well as analgesic intake, walking distance and at follow-up change in leg and back pain as well as patient satisfaction.The number of proposed outcome instruments is too high and a consensus on best HRQoL is required. The data collection protocol of the Swedish National Lumbar Spine Registry can reliably detect postoperative improvements between large groups of patients. Pain intensity measured on the VAS scale correlates significantly to other indicators of perceived pain. HRQoL as measured by SF-36 showed a pronounced reduction compared to healthy and LBP population preoperatively. One year after surgery improvement in all domains of the SF-36 except general health was seen. The global effect of lumbar spine surgery in the sample is similar to effect sizes of other successful orthopaedic interventions. The use of standardized outcome measures allows international comparisons, although caution should be used in the interpretation of differences. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hur man värderar resultat av kirurgisk behandling av ländryggens degenerativa åkommor är ett stort, komplext och delvis kontroversiellt ämne. Denna avhandling studerar resultatvärdering med olika metoder och instrument, huvudsakligen baserat på resultat från det nationella svenska ländryggskirurgiregistret.Arbete I. Inventering av befintliga instrument i litteraturen avseende hälsorelaterad livskvalitet vid ryggsjukdom. Nittiotvå frågeinstrument kunde identifieras, mer än hälften publicerade för första gången under de senaste 10 åren. Internationell enighet om lämpliga utvärderingsinstrument behövs, inte ytterligare nykonstruerade utvärderingsinstrument.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hur man värderar resultat av kirurgisk behandling av ländryggens degenerativa åkommor är ett stort, komplext och delvis kontroversiellt ämne. Denna avhandling studerar resultatvärdering med olika metoder och instrument, huvudsakligen baserat på resultat från det nationella svenska ländryggskirurgiregistret.Arbete I. Inventering av befintliga instrument i litteraturen avseende hälsorelaterad livskvalitet vid ryggsjukdom. Nittiotvå frågeinstrument kunde identifieras, mer än hälften publicerade för första gången under de senaste 10 åren. Internationell enighet om lämpliga utvärderingsinstrument behövs, inte ytterligare nykonstruerade utvärderingsinstrument.Arbete II. Validering av data från svenska ryggregisterprotokollet. Test-retest analys av 119 patienter, 63 av dessa fyllde i det preoperativa protokollet två gånger och 59 andra patienter fyllde i det ett år postoperativa protokollet två gånger. Reliabilitetsanalyser gjordes relaterade till tidsintervallet mellan första och andra ifyllande. Reliabiliteten minskade om intervallet översteg 3 veckor i den preoperativa gruppen och 9 veckor i den postoperativa gruppen. Protokollet har förmåga att dokumentera resultatförändringar efter kirurgi.Arbete III. Smärtmätning på VAS-skala före och efter kirurgisk behandling och korrelation mellan olika former att mäta smärtlindring utfördes på 755 konsekutiva patienter. Smärtprofilerna klart särskilda mellan de olika sjukdomsdiagnoserna, snabb regress postoperativt för medelvärden för VAS-smärta såväl avseende rygg- som bensmärta. Signifikanta korrelationer mellan patienttillfredsställelse av kirurgi och andra ?smärtfacit? såsom upplevd förändring i smärta, VAS-smärta vid uppföljning samt analgeticakonsumtion.Arbete IV. Livskvalitetsmätning med SF-36 på 451 patienter planerade för ländryggskirurgisk åtgärd. Normativa data för dessa sjukdomsgrupper etablerades och visade mycket låga värden på SF-36 profilerna jämfört med friska människor i samma ålderskategori, inte bara beträffande fysiska utan även psykiska domäner. Likaså visade den aktuella sjukdomsgruppen sämre livskvalitet än patienter med fibromyalgi, rheumatoid artrit, migrän och ytterligare några andra sjukdomar. Ett stort basmaterial som norm för framtida studier har presenterats.Arbete V. SF-36 såsom resultatutvärderande instrument efter ryggkirurgi evaluerades. Trehundrafemtioen patienter fyllde i SF-36 formuläret preoperativt och 1 år postoperativt. Korrelation mellan SF-36 domäner och andra resultatparametrar studerades. Stark korrelation mellan minskad kroppslig smärta i SF-36 och minskad smärta på VAS-skalan sågs, likaså korrelerade fysisk funktion starkt till förbättring i gångfunktionen. En clusteranalys kunde skilja patienter med förmåga till emotionell adaption från patienter med mera dysfunktionellt beteende, förstnämnda gruppen med låga fysiska och ganska normala mentala domäner, sistnämnda gruppen med uttalad reduktion i båda aspekterna. Postoperativt förbättrades båda patientkategorierna i stort sett i samma omfattning.Arbete VI. Möjligheten att jämföra SF-36 profiler i två olika patientmaterial i olika länder med samma diagnos studerades. Nittio patienter i en FDA-studie av amerikanska patienter opererade för spinal stenos med en ny operationsteknik, indirekt dekompression i lokalanestesi, jämfördes med 90 ålders- och könsmatchade patienter, opererade för spinal stenos vid ortopediska kliniken i Lund på konventionellt vis med dekompressionsoperation. Livskvalitetsprofilerna matchades till nationsspecifika ålders- och könsnormerade data. Patientselektionen inte likartad i grupperna men möjligheten att med gemensamma resultatparametrar kunna jämföra olika patientmaterial påvisades och kommer att kunna användas i framtiden.Sammanfattningsvis har denna avhandling skapat referensbanker för framtida studier av ländryggskirurgi och presenterat en analys av olika resultatutvärderingsparametrar och deras inbördes relation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Németh, Gunnar, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
traumatologi, Surgery, Skeleton, muscle system, rheumatology locomotion, Skelett, muskelsystem, reumatologi, Spinal stenosis, Disc, Questionnaire, Outcome assessment, Lumbar spine, Kirurgi, traumatology, orthopaedics, ortopedi
in
Acta Orthopaedica. Supplementum
publisher
Department of Orthopaedics, Lund University
defense location
Föreläsningssal F3 Centralblocket Universitetssjukhuset i Lund
defense date
2005-05-25 09:15:00
external identifiers
 • scopus:24144465761
ISSN
1745-3690
ISBN
91-85439-47-9
language
English
LU publication?
yes
additional info
id
735acc0b-8de0-4317-8bc6-df391e3383c5 (old id 544902)
date added to LUP
2016-04-01 12:10:53
date last changed
2021-09-01 03:56:16
@phdthesis{735acc0b-8de0-4317-8bc6-df391e3383c5,
 abstract   = {No consensus regarding outcomes assessment in spine patients exists. Health-Related Quality of Life (HRQoL) questionnaires are increasingly used. The objective of this thesis was the evaluation of HRQoL measures before and after lumbar spine surgery, and their relation to other evaluation parameters as well as relevance of differences.<br/><br>
<br/><br>
The patients included were operated on for lumbar spine disorders at the Lund University, Department of Orthopedics and included in the Swedish National Lumbar Spine Registry. Baseline (before surgery) data include age, sex, smoking habits, duration of preoperative back and leg pain as well as sick leave, number of previous operations, and working status. Pre- and postoperatively VAS pain scores and the SF-36 questionnaire on HRQoL are registered as well as analgesic intake, walking distance and at follow-up change in leg and back pain as well as patient satisfaction.<br/><br>
<br/><br>
The number of proposed outcome instruments is too high and a consensus on best HRQoL is required. The data collection protocol of the Swedish National Lumbar Spine Registry can reliably detect postoperative improvements between large groups of patients. Pain intensity measured on the VAS scale correlates significantly to other indicators of perceived pain. HRQoL as measured by SF-36 showed a pronounced reduction compared to healthy and LBP population preoperatively. One year after surgery improvement in all domains of the SF-36 except general health was seen. The global effect of lumbar spine surgery in the sample is similar to effect sizes of other successful orthopaedic interventions. The use of standardized outcome measures allows international comparisons, although caution should be used in the interpretation of differences.},
 author    = {Zanoli, Gustavo},
 isbn     = {91-85439-47-9},
 issn     = {1745-3690},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Orthopaedics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Acta Orthopaedica. Supplementum},
 title    = {Outcome Assessment in Lumbar Spine Surgery},
 year     = {2005},
}