Advanced

När samverkan får erkännande. Beskrivna och observerade erfarenheter från ungdomsvården

Basic, Goran LU (2015)
Abstract
Previous collaboration research shows that problems and conflicts sometimes arise as a part of collaboration. This book analyzes successful cooperation unfolding during shorter interaction sequences. In this study I endeavour to describe the contributing factors that are necessary to achieve the phenomenon of a successful collaboration. I do this partially with help from studies published in previous literature, but especially by analyzing my own empirical material: narratives from the interviewees and field notes. The aim is to analyze how and when the actors within youth care portray successful cooperation, and which discursive and interactive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this... (More)
Previous collaboration research shows that problems and conflicts sometimes arise as a part of collaboration. This book analyzes successful cooperation unfolding during shorter interaction sequences. In this study I endeavour to describe the contributing factors that are necessary to achieve the phenomenon of a successful collaboration. I do this partially with help from studies published in previous literature, but especially by analyzing my own empirical material: narratives from the interviewees and field notes. The aim is to analyze how and when the actors within youth care portray successful cooperation, and which discursive and interactive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care, and 119 field observations of organized meetings and informal meetings before and after organized meetings, during visits to youth care institutions in Sweden, social services offices, and the Swedish National Board of Institutional Care. The material is analyzed with the help of insights from Georg Simmel (1950/1964), Theodore Caplow (1968), and Erving Goffman (1959/2004). In this study, markers are used to define successful cooperation in the empirical material, so that actors who belong to at least three different categories will be identified. The personal interactive aspect of cooperation among actors in youth care is important to the success of collaboration. This aspect also appears to have significance for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the youth care entities: the juvenile (or his/her parents) is left out. The professional actors can also shape a coherent triad with young people or parents in cases where past conflicts arise. When some professionals create a distance from other professional partners, conflicts can be erased generating new conditions for coherence of the triad. Construction and reconstruction of collaboration success is an ongoing, interactive process. Presentation of the proper interaction moral is created and re-created during interactions and appears in the myriad everyday interactions. Coherent triads and success points of interest that are beneficial for the juvenile in the situation also create the image of a positive development for the juvenile. In this way, common identities of interplay that are useful for the juvenile are being created and elucidated. The physical presence of the juvenile in these situations is especially important for the “successful collaboration.” (Less)
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete innefattar problem och konflikter. Syftet med denna studie är att istället beskriva mer framgångsrik samverkan även om denna utspelas under kortare interaktionsfrekvenser. I boken diskuteras forskning som analyserat framgångsfaktorer men framförallt analyseras ett eget empiriskt material med fokus på hur och när aktörerna inom ungdomsvården framställer ”det lyckade samarbetet” samt vilka diskursiva och interaktiva mönster som medverkar i konstruktionen av detta fenomen. Dessutom analyseras hur och när ”det lyckade samarbetet” används av dessa i olika mönster samt hur den egna identiteten formas och upprätthålls genom sådana markeringar. Den empiriska grunden för denna studie är 147... (More)
Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete innefattar problem och konflikter. Syftet med denna studie är att istället beskriva mer framgångsrik samverkan även om denna utspelas under kortare interaktionsfrekvenser. I boken diskuteras forskning som analyserat framgångsfaktorer men framförallt analyseras ett eget empiriskt material med fokus på hur och när aktörerna inom ungdomsvården framställer ”det lyckade samarbetet” samt vilka diskursiva och interaktiva mönster som medverkar i konstruktionen av detta fenomen. Dessutom analyseras hur och när ”det lyckade samarbetet” används av dessa i olika mönster samt hur den egna identiteten formas och upprätthålls genom sådana markeringar. Den empiriska grunden för denna studie är 147 inspelade samtalsintervjuer med institutionsplacerade ungdomar, deras föräldrar och olika yrkeskategorier inom socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse, samt 119 fältobservationer av organiserade möten samt informella träffar före och efter intervjuer eller möten, vid besök på institutioner, socialtjänstkontor och Statens institutionsstyrelses huvudkontor. Materialet analyseras med analytiska utgångspunkter från Georg Simmel (1950/1964), Theodore Caplow (1968) och Erving Goffman (1959/2004). ”Det lyckade samarbetet” har i denna studie definieras via markörer i det empiriska materialet där aktörer som tillhör minst tre olika kategorier framträder (eller återges framträda). Den personliga interaktiva aspekten i samarbetet mellan aktörer i ungdomsvården är enligt såväl min egen undersökning som andras studier viktig för ett lyckat samarbete. Denna aspekt tycks också ha betydelse för producerande och reproducerande av gemensamma samverkansidentiteter. Gemensamma samverkansidentiteter och triadsamstämmigheten kan emellertid innebära att det som samarbetet skall kretsa kring i ungdomsvården: den unge (eller hans eller hennes föräldrar) lämnas utanför. De professionella aktörerna kan emellertid forma en samstämmig triad med ungdomar eller föräldrar som i fall när tidigare konflikter aktualiseras under interaktionen. Genom att vissa professionella tar avstånd från andra professionella samarbetsparter kan konflikter suddas bort så att man skapar nya förutsättningar för samstämmighet i triaden. Konstruktion och rekonstruktion av samverkansframgång är en ständigt pågående, narrativ och interaktiv process. Framgångsberättelser och uppvisande av den rätta samverkansmoralen skapas och återskapas i myriader av vardagsinteraktion. Det lyckade samarbetet verkar främjas om aktörer kompletterar varandra under interaktionen. På så sätt skapas och tydliggörs även gemensamma samverkansidentiteter som är fördelaktiga för ungdomen. Att ungdomen närvarar fysiskt i dessa situationer är särskilt viktigt för ”det lyckade samarbetet”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Successful collaboration. Described and Observed Experiences of Youth Care
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
fältarbete, fältanteckning, framgångsintressepunkt, ungdomsvård, ungdom, intervju, triadsamstämmighet, samarbetsidentitet, samverkan, field work, field notes, success points of interest, youth care, juvenile, interview, triad coherence, collaboration identities, moral, triad, collaboration
pages
92 pages
publisher
Bokbox förlag
ISBN
9789186980214
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1cbedfa0-3568-4e54-b9b5-b087044d32b4 (old id 7409818)
date added to LUP
2016-04-04 11:18:03
date last changed
2019-12-20 13:33:43
@book{1cbedfa0-3568-4e54-b9b5-b087044d32b4,
 abstract   = {Previous collaboration research shows that problems and conflicts sometimes arise as a part of collaboration. This book analyzes successful cooperation unfolding during shorter interaction sequences. In this study I endeavour to describe the contributing factors that are necessary to achieve the phenomenon of a successful collaboration. I do this partially with help from studies published in previous literature, but especially by analyzing my own empirical material: narratives from the interviewees and field notes. The aim is to analyze how and when the actors within youth care portray successful cooperation, and which discursive and interactive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care, and 119 field observations of organized meetings and informal meetings before and after organized meetings, during visits to youth care institutions in Sweden, social services offices, and the Swedish National Board of Institutional Care. The material is analyzed with the help of insights from Georg Simmel (1950/1964), Theodore Caplow (1968), and Erving Goffman (1959/2004). In this study, markers are used to define successful cooperation in the empirical material, so that actors who belong to at least three different categories will be identified. The personal interactive aspect of cooperation among actors in youth care is important to the success of collaboration. This aspect also appears to have significance for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the youth care entities: the juvenile (or his/her parents) is left out. The professional actors can also shape a coherent triad with young people or parents in cases where past conflicts arise. When some professionals create a distance from other professional partners, conflicts can be erased generating new conditions for coherence of the triad. Construction and reconstruction of collaboration success is an ongoing, interactive process. Presentation of the proper interaction moral is created and re-created during interactions and appears in the myriad everyday interactions. Coherent triads and success points of interest that are beneficial for the juvenile in the situation also create the image of a positive development for the juvenile. In this way, common identities of interplay that are useful for the juvenile are being created and elucidated. The physical presence of the juvenile in these situations is especially important for the “successful collaboration.”},
 author    = {Basic, Goran},
 isbn     = {9789186980214},
 language   = {swe},
 publisher  = {Bokbox förlag},
 title    = {När samverkan får erkännande. Beskrivna och observerade erfarenheter från ungdomsvården},
 year     = {2015},
}