Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dead Landscapes – and how to make them live

Burlingame, Katherine LU orcid (2020)
Abstract
Certain deadening forces including disneyfication, museumization, and the standardization of heritagescapes have led to the loss of embodied, lived experiences. In an effort to (re)enchant how these landscapes are developed, managed, and encountered, a new landscape model is introduced that combines the more practical components of heritage management (locale and story) with strategies that explore the emotional and affective dimensions of phenomenological landscape experience (presence). Within landscape geography, the model provides a more concise methodology for landscape analysis. Bringing together often opposing perspectives, the model helps to peel back the different material, symbolic, and affective layers of landscapes. Within... (More)
Certain deadening forces including disneyfication, museumization, and the standardization of heritagescapes have led to the loss of embodied, lived experiences. In an effort to (re)enchant how these landscapes are developed, managed, and encountered, a new landscape model is introduced that combines the more practical components of heritage management (locale and story) with strategies that explore the emotional and affective dimensions of phenomenological landscape experience (presence). Within landscape geography, the model provides a more concise methodology for landscape analysis. Bringing together often opposing perspectives, the model helps to peel back the different material, symbolic, and affective layers of landscapes. Within heritage and tourism studies, the model provides a vital stepping stone between theory and practice, and it serves as an accessible and replicable tool to study the complexity of the visitor experience and the different dimensions of historical landscapes. Applying the model in four sites associated with the Viking Age reveals the desire for more multisensory, hands-on, and individualized encounters with heritagescapes. This illuminates the need to thwart the deadening forces and reawaken the lived experience in landscapes of the past and present. (Less)
Abstract (Swedish)
Dagens hanterande av etablerade kulturarvslandskap har i många fall medfört åtgärder som försvårar en direkt och sinnlig upplevelse av landskapet. Standardiserade rutiner, ett musealt tänkande och en upplevelseinriktad ”disneyfiering” har på olika sätt bidragit till detta. I avhandlingen utvecklas förslag för att återskapa den omedelbara och ibland förtrollande förnimmelse som ett historiskt laddat landskap kan ge upphov till. Det sker genom att presentera en ny landskapsmodell som kombinerar de mer praktiska komponenterna kring plats och historia (eng. ’locale’ och ’story’) i kulturarvshanteringen med strategier som utforskar de känslomässiga och affektiva dimensionerna i en fenomenologiskt tolkad landskapsupplevelse (eng. ’presence’).... (More)
Dagens hanterande av etablerade kulturarvslandskap har i många fall medfört åtgärder som försvårar en direkt och sinnlig upplevelse av landskapet. Standardiserade rutiner, ett musealt tänkande och en upplevelseinriktad ”disneyfiering” har på olika sätt bidragit till detta. I avhandlingen utvecklas förslag för att återskapa den omedelbara och ibland förtrollande förnimmelse som ett historiskt laddat landskap kan ge upphov till. Det sker genom att presentera en ny landskapsmodell som kombinerar de mer praktiska komponenterna kring plats och historia (eng. ’locale’ och ’story’) i kulturarvshanteringen med strategier som utforskar de känslomässiga och affektiva dimensionerna i en fenomenologiskt tolkad landskapsupplevelse (eng. ’presence’). Modellen utvecklar därmed ett konkret bidrag till landskapsgeografins metodologi. Genom att sammanföra ofta motsatta perspektiv syftar modellen till att blottlägga de olika materiella, symboliska och affektiva lagren i landskapet. Inom kulturarvs- och turismvetenskapen kommer modellen därmed att kunna ge ett bidrag till att kombinera teori och praktik och fungera som ett lättillgängligt och anpassningsbart redskap för att studera komplexiteten i besökarupplevelser i relief mot det historiska landskapets skilda dimensioner. I avhandlingens empiriska del appliceras modellen på fyra kulturarvlandskap som associeras till vikingatid. Resultaten visar att det finns en önskan till konkreta, sinnligt inkännande och individuella möten med landskapet och dess historia. Detta belyser behovet av att motverka de distanserande och avtrubbande krafter som kan finnas i samtida kulturarvshantering och att återuppväcka möjligheter till levande upplevelser i förflutna och nutida landskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. / Associate Professor Harvey, David C., Aarhus University, Denmark
organization
alternative title
Döda landskap – och hur att ge dem liv
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
landscape, heritage, heritagescapes, phenomenology, tourism, human geography, landscape geography, storytelling, enchantment, affect, emotion, Vikings, heritage management, presence
pages
251 pages
publisher
Lund University
defense location
Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
defense date
2020-09-18 13:00:00
ISBN
978-91-7895-574-9
978-91-7895-575-6
language
English
LU publication?
yes
id
7470a71d-d10b-4163-b75b-84111066273d
date added to LUP
2020-08-20 17:32:37
date last changed
2023-03-21 15:30:28
@phdthesis{7470a71d-d10b-4163-b75b-84111066273d,
 abstract   = {{Certain deadening forces including disneyfication, museumization, and the standardization of heritagescapes have led to the loss of embodied, lived experiences. In an effort to (re)enchant how these landscapes are developed, managed, and encountered, a new landscape model is introduced that combines the more practical components of heritage management (locale and story) with strategies that explore the emotional and affective dimensions of phenomenological landscape experience (presence). Within landscape geography, the model provides a more concise methodology for landscape analysis. Bringing together often opposing perspectives, the model helps to peel back the different material, symbolic, and affective layers of landscapes. Within heritage and tourism studies, the model provides a vital stepping stone between theory and practice, and it serves as an accessible and replicable tool to study the complexity of the visitor experience and the different dimensions of historical landscapes. Applying the model in four sites associated with the Viking Age reveals the desire for more multisensory, hands-on, and individualized encounters with heritagescapes. This illuminates the need to thwart the deadening forces and reawaken the lived experience in landscapes of the past and present.}},
 author    = {{Burlingame, Katherine}},
 isbn     = {{978-91-7895-574-9}},
 keywords   = {{landscape; heritage; heritagescapes; phenomenology; tourism; human geography; landscape geography; storytelling; enchantment; affect; emotion; Vikings; heritage management; presence}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Dead Landscapes – and how to make them live}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/82886763/Katherine_Burlingame_Dissertation.pdf}},
 year     = {{2020}},
}