Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Social Contingency of Law : Studies of Social Control during Foreclosure in Sweden

Lundholm, Mikael LU orcid (2021) In Lund Studies in Sociology of Law 52.
Abstract
This thesis empirically investigates how law and other social control responses during foreclosure in Sweden are contingent upon differences in social status. The thesis draws upon American sociologist Donald Black’s theoretical framework on social control to explain this social contingency. According to Black, variations in social control responses are explained and predicted by variations in the social structure pertaining to, for example, differences in wealth and relational distance between the stakeholders.

The thesis consists of an introductory framework and four papers. Paper 1 employs register micro data from the Swedish Enforcement Authority (SEA) about foreclosure sale, and from Statistics Sweden about the foreclosure... (More)
This thesis empirically investigates how law and other social control responses during foreclosure in Sweden are contingent upon differences in social status. The thesis draws upon American sociologist Donald Black’s theoretical framework on social control to explain this social contingency. According to Black, variations in social control responses are explained and predicted by variations in the social structure pertaining to, for example, differences in wealth and relational distance between the stakeholders.

The thesis consists of an introductory framework and four papers. Paper 1 employs register micro data from the Swedish Enforcement Authority (SEA) about foreclosure sale, and from Statistics Sweden about the foreclosure debtors, to explore how the socio-economic status of the debtors has changed from 2000 to 2014. Papers 2 and 3 employ the same type of data to explore different aspects of the behaviour of law: the relationship between lender–borrower relational distance and the quantity of law, and between borrower socio-economic status and the compensatory style of law, respectively. Paper 4 employs expert interviews with debt collection officers and managers to explore the relationship between how Swedish mortgage lenders organize and conduct debt collection measures aimed at delinquent borrowers, and the quantity of negotiation. The results in Papers 2–4 indicate that social control responses during foreclosure in Sweden are contingent upon differences in social status between the lender and the borrower.

The thesis’ main contribution is that it provides empirical evidence of the socially contingent nature of law and other social control responses. This addresses one of the foundational debates within the sociology of law regarding the relationship between the instititutions of law and social control, on the one hand, and the organization of social relations and behaviour, on the other. Specifically, the thesis contributes with empirical applications of Donald Black’s theoretical framework using register and interview data, and an independent theory of negotiation during foreclosure in the Blackian paradigm. Furthermore,by demonstrating the relevance of Black for empirical studies of social control and for understanding the social contingency of law, the thesis aims to contribute to ongoing discussions within the sociology of law regarding the possibility of attaining positivistic yet critical knowledge about law-related phenomena. In conclusion, the implications of the social contingency of law for the SEA are discussed.
(Less)
Abstract (Swedish)
Denna avhandling undersöker empiriskt hur rätten och andra mekanismer för social kontroll under tvångsförsäljning i Sverige är betingade av skillnader i social status. Avhandlingen vilar på den amerikanske sociologen Donald Blacks teori om social kontroll för att förklara denna sociala betingelse. Enligt Black är det möjligt att förklara variationer i olika mekanismer för social kontroll med variationer i den sociala strukturen gällande exempelvis skillnader i ekonomiskt välstånd och relationellt avstånd mellan intressenterna.

Avhandlingen består av en kappa och fyra artiklar. Artikel 1 använder mikrodata från Kronofogden gällande tvångsförsäljningar och från SCB gällande gäldenärerna för att undersöka hur gäldenärernas... (More)
Denna avhandling undersöker empiriskt hur rätten och andra mekanismer för social kontroll under tvångsförsäljning i Sverige är betingade av skillnader i social status. Avhandlingen vilar på den amerikanske sociologen Donald Blacks teori om social kontroll för att förklara denna sociala betingelse. Enligt Black är det möjligt att förklara variationer i olika mekanismer för social kontroll med variationer i den sociala strukturen gällande exempelvis skillnader i ekonomiskt välstånd och relationellt avstånd mellan intressenterna.

Avhandlingen består av en kappa och fyra artiklar. Artikel 1 använder mikrodata från Kronofogden gällande tvångsförsäljningar och från SCB gällande gäldenärerna för att undersöka hur gäldenärernas socioekonomiska status har förändrats från 2000 till 2014. Artikel 2 och 3 använder samma typ av data för att undersöka olika aspekter av rättens beteende under tvångsförsäljning. Artikel 2 undersöker hur relationellt avstånd mellan långivaren och låntagaren förhåller sig till rättens kvantitet. Artikel 3 undersöker förhållandet mellan låntagarnas socioekonomiska status och rättens kompensatoriska förmåga. Artikel 4 använder expertintervjuer med handläggare och chefer vid svenska bolånebankers inkassofunktioner för att undersöka förhållandet mellan hur bankerna organiserar och bedriver inkassoverksamhet riktad mot bolåntagare som slutat betala och hur mycket förhandlingar som sker. Resultaten i artikel 2–4 tyder på att mekanismer för social kontroll under tvångsförsäljning i Sverige är betingade på skillnader i social status mellan långivaren och låntagaren.

Avhandlingen bidrar huvudsakligen med empiriska bevis för att rätten och andra mekanismer för social kontroll är socialt betingade. Detta är relevant för den grundläggande rättssociologiska debatten gällande förhållandet mellan institutionerna för utövandet av lag och social kontroll, å ena sidan, och hur sociala relationer och beteenden organiseras, å andra sidan. Specifikt bidrar avhandlingen med empiriska tillämpningar av Donald Blacks teorier med register- och intervjudata samt med en oberoende teori om förhandlingar under tvångsförsäljning som är inspirerad av Blacks teoretiska ramverk. Avhandlingens bidrag är även att stimulera pågående diskussioner inom rättssociologin gällande möjligheterna till positivistisk och kritisk kunskap om rättsliga fenomen genom att visa på hur Black är relevant för empiriska studier av social kontroll och för vår förståelse av rättens sociala betingelse. Avslutningsvis diskuteras relevansen av rättens sociala betingelse för Kronofogdens verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Larsson, Bengt, University of Gothenburg
organization
alternative title
Rättens Sociala Betingelse : Studier av Social Kontroll och Tvångsförsäljning i Sverige
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
borrower, compensation, debt collection, debtor, Donald Black, expert interviews, foreclosure, law, lender, mortgage, negotiation, register data, relational distance, social control responses, social structure, socio-economic heterogeneity, socio-economic status, sociology of law, Sweden, Swedish Enforcement Authority
in
Lund Studies in Sociology of Law
volume
52
pages
114 pages
publisher
Lund University
defense location
School of Social Work auditorium, Allhelgona kyrkogata 8, Lund
defense date
2021-12-03 13:00:00
ISSN
1403-7246
ISBN
978-91-8039-062-0
978-91-8039-061-3
language
English
LU publication?
yes
id
76366cc8-8150-4dd4-a4dc-5c983f32db95
date added to LUP
2021-10-22 21:55:01
date last changed
2021-11-27 10:48:23
@phdthesis{76366cc8-8150-4dd4-a4dc-5c983f32db95,
 abstract   = {{This thesis empirically investigates how law and other social control responses during foreclosure in Sweden are contingent upon differences in social status. The thesis draws upon American sociologist Donald Black’s theoretical framework on social control to explain this social contingency. According to Black, variations in social control responses are explained and predicted by variations in the social structure pertaining to, for example, differences in wealth and relational distance between the stakeholders.<br/><br/>The thesis consists of an introductory framework and four papers. Paper 1 employs register micro data from the Swedish Enforcement Authority (SEA) about foreclosure sale, and from Statistics Sweden about the foreclosure debtors, to explore how the socio-economic status of the debtors has changed from 2000 to 2014. Papers 2 and 3 employ the same type of data to explore different aspects of the behaviour of law: the relationship between lender–borrower relational distance and the quantity of law, and between borrower socio-economic status and the compensatory style of law, respectively. Paper 4 employs expert interviews with debt collection officers and managers to explore the relationship between how Swedish mortgage lenders organize and conduct debt collection measures aimed at delinquent borrowers, and the quantity of negotiation. The results in Papers 2–4 indicate that social control responses during foreclosure in Sweden are contingent upon differences in social status between the lender and the borrower.<br/><br/>The thesis’ main contribution is that it provides empirical evidence of the socially contingent nature of law and other social control responses. This addresses one of the foundational debates within the sociology of law regarding the relationship between the instititutions of law and social control, on the one hand, and the organization of social relations and behaviour, on the other. Specifically, the thesis contributes with empirical applications of Donald Black’s theoretical framework using register and interview data, and an independent theory of negotiation during foreclosure in the Blackian paradigm. Furthermore,by demonstrating the relevance of Black for empirical studies of social control and for understanding the social contingency of law, the thesis aims to contribute to ongoing discussions within the sociology of law regarding the possibility of attaining positivistic yet critical knowledge about law-related phenomena. In conclusion, the implications of the social contingency of law for the SEA are discussed.<br/>}},
 author    = {{Lundholm, Mikael}},
 isbn     = {{978-91-8039-062-0}},
 issn     = {{1403-7246}},
 keywords   = {{borrower; compensation; debt collection; debtor; Donald Black; expert interviews; foreclosure; law; lender; mortgage; negotiation; register data; relational distance; social control responses; social structure; socio-economic heterogeneity; socio-economic status; sociology of law; Sweden; Swedish Enforcement Authority}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Sociology of Law}},
 title    = {{The Social Contingency of Law : Studies of Social Control during Foreclosure in Sweden}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/108846585/e_spik_ex_Lundholm.pdf}},
 volume    = {{52}},
 year     = {{2021}},
}