Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Maktdimensionen i omsorgsrelationer

Ingvad, Bengt LU (2004)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vårdbiträdet och den äldre formar tillsammans en dynamik i sitt sociala samspel. Här presenteras resultat från en avhandling om omsorgsrelationer i hemtjänsten.Metod: Djupintervjuer av äldre och vårdbiträden; fallstudier kring biståndsärenden med hjälp av deltagande observation av den äldres och vårdbiträdets samspel samt av samspelet i vårdbiträdets arbetsgrupp.Resultat: Det är vanligt att vårdbiträdena antingen underordnar sig eller anpassar sig till vårdtagaren, vilket är ett handlade som till en del har sin grund i att vårdbiträdena fäster vikt vid hur den gamla värderar dem och deras arbete. Genom att betona svaghet, hjälplöshet och genom att vara krävande eller generös kan den äldre... (More)
Bakgrund: Vårdbiträdet och den äldre formar tillsammans en dynamik i sitt sociala samspel. Här presenteras resultat från en avhandling om omsorgsrelationer i hemtjänsten.Metod: Djupintervjuer av äldre och vårdbiträden; fallstudier kring biståndsärenden med hjälp av deltagande observation av den äldres och vårdbiträdets samspel samt av samspelet i vårdbiträdets arbetsgrupp.Resultat: Det är vanligt att vårdbiträdena antingen underordnar sig eller anpassar sig till vårdtagaren, vilket är ett handlade som till en del har sin grund i att vårdbiträdena fäster vikt vid hur den gamla värderar dem och deras arbete. Genom att betona svaghet, hjälplöshet och genom att vara krävande eller generös kan den äldre styra vårdbiträdena.Den äldre tolkar vårdbiträdets handlingar i omsorgssituationen som uttryck för hur hon är värderad av vårdbiträdet. Engagerade omsorgshandlingar motsvarar den äldres känslomässiga förväntningar på respekt och positiva värderingar. I upptrappade konflikter kan vårdbiträden uttrycka en negativ värdering av den äldre genom att uppträda mer opersonligt i sitt handlande och vara mindre omsorgsfull i sitt arbete. Vårdbiträden kan försöka påverka pensionären genom att göra sig svag.Slutsats: Känslomässiga samspelet mellan den äldre och vårdbiträdet utgör en aspekt av maktdimensionen i omsorgsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
language
Swedish
LU publication?
yes
id
78fa9051-26c0-4d5b-a018-f0c13c1b05b1 (old id 531928)
date added to LUP
2016-04-04 14:35:20
date last changed
2018-11-21 21:21:10
@misc{78fa9051-26c0-4d5b-a018-f0c13c1b05b1,
 abstract   = {{Bakgrund: Vårdbiträdet och den äldre formar tillsammans en dynamik i sitt sociala samspel. Här presenteras resultat från en avhandling om omsorgsrelationer i hemtjänsten. <br/><br>
<br/><br>
Metod: Djupintervjuer av äldre och vårdbiträden; fallstudier kring biståndsärenden med hjälp av deltagande observation av den äldres och vårdbiträdets samspel samt av samspelet i vårdbiträdets arbetsgrupp.<br/><br>
<br/><br>
Resultat: Det är vanligt att vårdbiträdena antingen underordnar sig eller anpassar sig till vårdtagaren, vilket är ett handlade som till en del har sin grund i att vårdbiträdena fäster vikt vid hur den gamla värderar dem och deras arbete. Genom att betona svaghet, hjälplöshet och genom att vara krävande eller generös kan den äldre styra vårdbiträdena. <br/><br>
<br/><br>
Den äldre tolkar vårdbiträdets handlingar i omsorgssituationen som uttryck för hur hon är värderad av vårdbiträdet. Engagerade omsorgshandlingar motsvarar den äldres känslomässiga förväntningar på respekt och positiva värderingar. I upptrappade konflikter kan vårdbiträden uttrycka en negativ värdering av den äldre genom att uppträda mer opersonligt i sitt handlande och vara mindre omsorgsfull i sitt arbete. Vårdbiträden kan försöka påverka pensionären genom att göra sig svag. <br/><br>
<br/><br>
Slutsats: Känslomässiga samspelet mellan den äldre och vårdbiträdet utgör en aspekt av maktdimensionen i omsorgsarbetet.}},
 author    = {{Ingvad, Bengt}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Maktdimensionen i omsorgsrelationer}},
 year     = {{2004}},
}