Advanced

Wrap your troubles into dreams

Eriksson, Mats LU (2015)
Abstract
Wrap Your Troubles into Dreams is a practice-based artistic research project. The study investigates city transformation processes in the Stockholm area, by viewing them through

two political attitudes expressed in the city; the introduction of the function-separated Stockholm City area (during the 1960s) and the privatisation of urban space during the last few decades. I have based my research on two sites that were created as reactions to their times: allaktivitetshuset Gamla Bro (1969-72) and the alternative caravan camp Kontoret (2007-2011) in Skärholmen.

In my research, I have chosen to focus my investigation on three circumstances: the relationships between the sites and the city transformation processes that took... (More)
Wrap Your Troubles into Dreams is a practice-based artistic research project. The study investigates city transformation processes in the Stockholm area, by viewing them through

two political attitudes expressed in the city; the introduction of the function-separated Stockholm City area (during the 1960s) and the privatisation of urban space during the last few decades. I have based my research on two sites that were created as reactions to their times: allaktivitetshuset Gamla Bro (1969-72) and the alternative caravan camp Kontoret (2007-2011) in Skärholmen.

In my research, I have chosen to focus my investigation on three circumstances: the relationships between the sites and the city transformation processes that took place in their times; questions of social marginalisation relating to its effects on people who are either disadvantaged themselves or exist among disadvantaged groups; and finally, the nature of these people’s experiences and their chosen ways of constructing their own structures as

reactions to the political and economic realities of the times.

Through my work, I have discovered two ostensibly different reactions to normative society, where personal and lived experiences (in both the collective and individual senses) have

created value systems rooted in the sites and/or the very remembrance of these alternative ways of life.I have used two different methods in my research: conversation and archival research. In the conversations, in which I have interviewed people who lived at (or were strongly engaged in)the sites, a picture emerges of the transition from a welfare society to the entrepreneurial society we live in today. I have observed how these basic changes have influenced people,and how they can be detected in the urban spaces.Wrap Your Troubles into Dreams focuses on personal narration and conversation as conveyors of knowledge. The conversations have been processed, transformed, and fused together into new narratives: a longer personal monologue in the film Kontoret: Skärholmen, 2010, and a polyphonous and ambiguous story in the film It was a Time When Everything was Possible – All Power to the Imagination!. This modification, or ”fictionalisation,” of the material also serves to emphasize my own role as researcher/artist/film maker and narration/the narrator in the context of the documentary film genre as a truth bearer and

construct. (Less)
Abstract (Swedish)
Wrap Your Troubles into Dreams, är ett praktikbaserat forskningsprojekt. Undersökningen berör stadsomvandlingsprocesser i Stockholmsområdet, speglade genom två politiska förhållningssätt gestaltat i staden: genomförandet av det funktionsseparerade Stockholms City (under 1960-talet) och de senaste decenniernas privatisering av stadsrummet. I forskningen har jag utgått från två platser som i motreaktion skapats i tiden: allaktivitetshuset Gamla Bro (1969-72) och det alternativa husvagnslägret Kontoret (2007-11) i Skärholmen.Under min forskning har jag valt att framförallt titta på tre omständigheter; platsernas förhållande till respektive tids omgivande stadsomvandlingsprocesser; frågeställningar om social marginalitet,... (More)
Wrap Your Troubles into Dreams, är ett praktikbaserat forskningsprojekt. Undersökningen berör stadsomvandlingsprocesser i Stockholmsområdet, speglade genom två politiska förhållningssätt gestaltat i staden: genomförandet av det funktionsseparerade Stockholms City (under 1960-talet) och de senaste decenniernas privatisering av stadsrummet. I forskningen har jag utgått från två platser som i motreaktion skapats i tiden: allaktivitetshuset Gamla Bro (1969-72) och det alternativa husvagnslägret Kontoret (2007-11) i Skärholmen.Under min forskning har jag valt att framförallt titta på tre omständigheter; platsernas förhållande till respektive tids omgivande stadsomvandlingsprocesser; frågeställningar om social marginalitet, i förhållande till hur människor påverkas som lever i direkt utsatthet eller som befinner sig i en miljö med utsatta grupper; och slutligen, hur dessa människors erfarenheter ser ut och hur de valt att bygga upp egna strukturer i relation till tidens politiska och ekonomiska omständigheter.Jag har undersökt två tillsynes olika reaktioner mot det normativa samhället. Där det personliga, den levda erfarenheten (kollektiva såväl som individuella) skapat värdegrunder förankrade i platserna och/eller i själva minneserinringen av dessa alternativa levnadsmönster.I min forskning har jag använt mig av två metoder: samtal och arkivforskning. Ur samtalen, där jag har intervjuat personer som under en tid levt på platserna, växer en bild av ett skifte som rör övergången från välfärdssamhället till dagens entreprenörssamhälle. Jag har frågat mig hur dessa grundläggande förändringar påverkat människor, och hur de går att avläsa i stadsrummet.Wrap Your Troubles into Dreams tar fasta på det personliga berättandet och samtalet som kunskapsbärare. Samtalen har bearbetats, omgestaltats och därefter sammanfogats till nya berättelser; en längre personligt hållen monolog i filmen Kontoret: Skärholmen, 2010, och som polyfon och mångtydig berättelse i filmen Det var en tid då allt var möjligt – All makt åt fantasin!. Denna bearbetning av materialet, en ”fiktionalisering”, lyfter samtidigt fram min egen roll som forskare/konstnär/filmskapare och det berättade/berättarrösten i relation till dokumentärfilmen som sanningsbärare och konstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Contemporary Art
pages
120 pages
publisher
Lunds universitet
ISBN
978-91-7623-483-9
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Två filmer inkluderas: Film 1: https://vimeo.com/139032395 lösenord: trude04trude_05 Film 2: https://vimeo.com/140402172 lösenord: skarholmen04hemlos05
id
9ac2e8fa-4145-41e4-aa0f-5fc9dc3f6b95 (old id 7994671)
alternative location
https://vimeo.com/140402172
https://vimeo.com/139032395
date added to LUP
2016-04-04 12:36:55
date last changed
2018-11-21 21:10:59
@misc{9ac2e8fa-4145-41e4-aa0f-5fc9dc3f6b95,
 abstract   = {Wrap Your Troubles into Dreams is a practice-based artistic research project. The study investigates city transformation processes in the Stockholm area, by viewing them through<br/><br>
two political attitudes expressed in the city; the introduction of the function-separated Stockholm City area (during the 1960s) and the privatisation of urban space during the last few decades. I have based my research on two sites that were created as reactions to their times: allaktivitetshuset Gamla Bro (1969-72) and the alternative caravan camp Kontoret (2007-2011) in Skärholmen.<br/><br>
In my research, I have chosen to focus my investigation on three circumstances: the relationships between the sites and the city transformation processes that took place in their times; questions of social marginalisation relating to its effects on people who are either disadvantaged themselves or exist among disadvantaged groups; and finally, the nature of these people’s experiences and their chosen ways of constructing their own structures as<br/><br>
reactions to the political and economic realities of the times.<br/><br>
Through my work, I have discovered two ostensibly different reactions to normative society, where personal and lived experiences (in both the collective and individual senses) have<br/><br>
created value systems rooted in the sites and/or the very remembrance of these alternative ways of life.I have used two different methods in my research: conversation and archival research. In the conversations, in which I have interviewed people who lived at (or were strongly engaged in)the sites, a picture emerges of the transition from a welfare society to the entrepreneurial society we live in today. I have observed how these basic changes have influenced people,and how they can be detected in the urban spaces.Wrap Your Troubles into Dreams focuses on personal narration and conversation as conveyors of knowledge. The conversations have been processed, transformed, and fused together into new narratives: a longer personal monologue in the film Kontoret: Skärholmen, 2010, and a polyphonous and ambiguous story in the film It was a Time When Everything was Possible – All Power to the Imagination!. This modification, or ”fictionalisation,” of the material also serves to emphasize my own role as researcher/artist/film maker and narration/the narrator in the context of the documentary film genre as a truth bearer and<br/><br>
construct.},
 author    = {Eriksson, Mats},
 isbn     = {978-91-7623-483-9},
 language   = {swe},
 note     = {Licentiate Thesis},
 publisher  = {Lunds universitet},
 title    = {Wrap your troubles into dreams},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6005232/8000997.pdf},
 year     = {2015},
}