Advanced

Vardagens landskap : lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur

Skoglund, Peter LU (2005) In Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° 49.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I avhandlingen diskuterar jag hur materiell kultur förändras när den inlemmas i lokala sammanhang. Diskussionen utgår från gravar, hällristningar och bronsföremål i Sydskandinavien under perioderna senneolitikum och bronsålder, 2350-500 f. Kr.En viktig utgångspunkt i avhandlingen är ett praxisperspektiv. Jag understryker att föremåls och monuments betydelser var beroende av hur de användes samt att bruket av materiell kultur varierade mellan olika områden i södra Skandinavien. Detta innebar att materiell kultur med likartad form och utseende fick specifika lokala betydelser då de brukades i olika lokala sammanhang i södra Skandinavien. Detta perspektiv utvecklas i tre... (More)
Popular Abstract in Swedish

I avhandlingen diskuterar jag hur materiell kultur förändras när den inlemmas i lokala sammanhang. Diskussionen utgår från gravar, hällristningar och bronsföremål i Sydskandinavien under perioderna senneolitikum och bronsålder, 2350-500 f. Kr.En viktig utgångspunkt i avhandlingen är ett praxisperspektiv. Jag understryker att föremåls och monuments betydelser var beroende av hur de användes samt att bruket av materiell kultur varierade mellan olika områden i södra Skandinavien. Detta innebar att materiell kultur med likartad form och utseende fick specifika lokala betydelser då de brukades i olika lokala sammanhang i södra Skandinavien. Detta perspektiv utvecklas i tre diskussioner:Först diskuterar jag två olika slags landskapsbruk; dels ett funktionellt-biografiskt landskapsbruk och dels ett symboliskt-historiskt landskapsbruk. I det första perspektivet ligger fokus på hur råmaterialen hämtades från en lokal miljö med speciella särdrag samt att råmaterialen hade en biografi som påverkade upplevelsen av exempelvis ett monument eller en artefakt. I det andra perspektivet ligger fokus på hur det skapades nya betydelser då ny materiell kultur kombinerades med gammal materiell kultur.Därefter diskuterar jag regional variation i Sydskandinavien under senneolitikum och bronsålder utifrån två olika perspektiv. Dels betonar jag att det fanns variationer inom en och samma region och dels betonar jag att det fanns variationer mellan regioner. I det första perspektivet utgår jag från sociologen Anthony Giddens regionaliseringsbegrepp som innebär att människor gör olika saker på olika platser i exempelvis ett landskap. Därmed kan delvis olika normer och värderingar gälla i olika områden i ett landskap. I det andra perspektivet utgår jag från antropologen Fredrik Barths arbeten där det betonas att materiell kan användas för att signalera såväl gränsöverskridande gemenskap som säregen identitet.Därefter diskuterar jag relationen mellan monument och olika platser i landskapet. Exempelvis kan ett monument genom sin placering och det material det är uppbyggt av referera till sin närmiljö, men genom sin form och arkitektur ingå i ett sammanhang med stor rumslig utbredning. Olika slags värderingar och identiteter kan därmed samexistera i samma föremål, monument eller landskap. Monumenten var flerrumsliga.Avhandlingen avslutas med en diskussion där bland annat landskapsperspektivets betydelse för arkeologins samtidsrelevans och kulturarvsfrågor belyses. (Less)
Abstract
In the thesis the author discusses how materiel culture changed when it was incorporated into a local society. The discussion is based on graves, rock carvings and bronze items in south Scandinavia during the periods Late Neolithic and Bronze Age, 2350-500 BC.The thesis? starting point is a praxis perspective. The meaning of artefacts and monuments depended upon how they were used. The use of the same material culture varied from one local society to another. Therefore material culture with similar form and shape gained specific local meanings when objects were incorporated into various contexts in south Scandinavia. This perspective is developed in three studies:First I identify two different sorts... (More)
In the thesis the author discusses how materiel culture changed when it was incorporated into a local society. The discussion is based on graves, rock carvings and bronze items in south Scandinavia during the periods Late Neolithic and Bronze Age, 2350-500 BC.The thesis? starting point is a praxis perspective. The meaning of artefacts and monuments depended upon how they were used. The use of the same material culture varied from one local society to another. Therefore material culture with similar form and shape gained specific local meanings when objects were incorporated into various contexts in south Scandinavia. This perspective is developed in three studies:First I identify two different sorts of landscape use. One is a functional-biographical landscape use. The other is a historical-symbolic landscape use. In the former perspective, the focus is on how material culture is often shaped from local raw material. The local raw material was extracted or collected from a landscape with a history, and the raw material's biography becomes integrated into that of the material culture. In the latter perspective the focus is on how people created new meanings for material culture, by combining old and new material expressions.Secondly I discuss regional diversity. The focus is on differences in material culture in different geographic areas. First I discuss differences within regions, and thereafter I address boundaries between regions. When I study differences within a region my starting point is Anthony Giddens? concept of regionalization which means that people do different things at different places in for example a landscape. Hence different ideas and values can be attached to different places. When I discuss differences between regions I use ideas from the anthropologist Fredrik Barth and I argue that material culture can be used both to signal a specific identity and to signal values with a large geographic distribution.Thirdly I discuss the relations between monuments and different places in the landscape. A monument has an exact location in the landscape, but the raw material of which it consists, as well as its general form and architecture, can evoke associations to other places at various distances. Monuments are multi-spatial.The thesis ends with a discussion of how landscape archaeology and praxis theory can contribute to revitalizing the link between archaeological research and cultural heritage management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Prescott, Christopher, Oslo University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
South Swedish higland, Fossil arable land, Rock-carving, Monument, Cultural heritage, Local perspective, Regional diversity, Praxis theory, Material culture, Landscape archaeology, Archaeology, Arkeologi
in
Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°
volume
49
pages
288 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund
defense date
2005-06-03 10:15
ISSN
0065-0994
ISBN
91-22-02117-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7a1704b2-4b52-4cb2-a552-647df571c294 (old id 24543)
date added to LUP
2007-06-01 07:27:49
date last changed
2019-05-21 09:47:55
@phdthesis{7a1704b2-4b52-4cb2-a552-647df571c294,
 abstract   = {In the thesis the author discusses how materiel culture changed when it was incorporated into a local society. The discussion is based on graves, rock carvings and bronze items in south Scandinavia during the periods Late Neolithic and Bronze Age, 2350-500 BC.<br/><br>
<br/><br>
The thesis? starting point is a praxis perspective. The meaning of artefacts and monuments depended upon how they were used. The use of the same material culture varied from one local society to another. Therefore material culture with similar form and shape gained specific local meanings when objects were incorporated into various contexts in south Scandinavia. This perspective is developed in three studies:<br/><br>
<br/><br>
First I identify two different sorts of landscape use. One is a functional-biographical landscape use. The other is a historical-symbolic landscape use. In the former perspective, the focus is on how material culture is often shaped from local raw material. The local raw material was extracted or collected from a landscape with a history, and the raw material's biography becomes integrated into that of the material culture. In the latter perspective the focus is on how people created new meanings for material culture, by combining old and new material expressions.<br/><br>
<br/><br>
Secondly I discuss regional diversity. The focus is on differences in material culture in different geographic areas. First I discuss differences within regions, and thereafter I address boundaries between regions. When I study differences within a region my starting point is Anthony Giddens? concept of regionalization which means that people do different things at different places in for example a landscape. Hence different ideas and values can be attached to different places. When I discuss differences between regions I use ideas from the anthropologist Fredrik Barth and I argue that material culture can be used both to signal a specific identity and to signal values with a large geographic distribution.<br/><br>
<br/><br>
Thirdly I discuss the relations between monuments and different places in the landscape. A monument has an exact location in the landscape, but the raw material of which it consists, as well as its general form and architecture, can evoke associations to other places at various distances. Monuments are multi-spatial.<br/><br>
<br/><br>
The thesis ends with a discussion of how landscape archaeology and praxis theory can contribute to revitalizing the link between archaeological research and cultural heritage management.},
 author    = {Skoglund, Peter},
 isbn     = {91-22-02117-5},
 issn     = {0065-0994},
 keyword   = {South Swedish higland,Fossil arable land,Rock-carving,Monument,Cultural heritage,Local perspective,Regional diversity,Praxis theory,Material culture,Landscape archaeology,Archaeology,Arkeologi},
 language   = {swe},
 pages    = {288},
 publisher  = {Almqvist & Wiksell International},
 school    = {Lund University},
 series    = {Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°},
 title    = {Vardagens landskap : lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur},
 volume    = {49},
 year     = {2005},
}