Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Insights into breast cancer: New familial patterns and identification of a potential predictive marker

Ellberg, Carolina LU orcid (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:49.
Abstract
The last proportion of heredity in breast cancer has proven to be somewhat elusive despite massive attempts to identify the associated factors. Approximately 50 percent of breast cancer caused by familial factors is currently explained. The five-year survival for breast cancer patients is excellent; however, breast cancer is considered a chronic disease, and given enough time, new tumors can develop. Women age 40 and older are offered screening mammography. However, population screening is expensive, and being able to pinpoint those who are at high risk of breast cancer would be beneficial. Both genetic and environmental risk factors could be used to select women who need screening. A major aim of this thesis was to try to identify... (More)
The last proportion of heredity in breast cancer has proven to be somewhat elusive despite massive attempts to identify the associated factors. Approximately 50 percent of breast cancer caused by familial factors is currently explained. The five-year survival for breast cancer patients is excellent; however, breast cancer is considered a chronic disease, and given enough time, new tumors can develop. Women age 40 and older are offered screening mammography. However, population screening is expensive, and being able to pinpoint those who are at high risk of breast cancer would be beneficial. Both genetic and environmental risk factors could be used to select women who need screening. A major aim of this thesis was to try to identify potential familial patterns as candidates for hereditary breast cancer.In Paper I, we studied horizontal family history of breast cancer in relation to histology to discover a candidate phenotype for recessive inheritance. A horizontal pedigree pattern is characterized by two or more sisters diagnosed with breast cancer, without a family history of breast cancer in prior generations. A horizontal inheritance was more common in patients with tubular carcinoma compared with other histologic subtypes. Therefore, we propose that breast cancer patients with tubular carcinoma who have a sister or sisters diagnosed with breast cancer are candidates for genetic studies when searching for a recessively inherited predisposing gene.In paper II, we studied the occurrence of cancer in first-degree relatives of breast cancer patients diagnosed with the lobular carcinoma histologic subtype compared with other histological subtypes of breast cancer. We found a hereditary pattern involving breast cancer patients with lobular carcinoma and having a father diagnosed with cancer. The association was independent of a family history of breast cancer in sisters, the mother and grandmothers. Similarly, even though prostate cancer was prominent in the fathers, the association remained after removal of fathers diagnosed with prostate cancer.In paper III, we confirmed a previously reported younger age at breast cancer diagnosis in carriers of a BRCA1 mutation of paternal origin compared with maternal origin. Additionally, we observed an older age at ovarian cancer diagnosis in carriers of a BRCA1 mutation of paternal origin compared with maternal origin. No such observations were observed for BRCA2 mutation carriers.In paper IV, we studied the occurrence of spider telangiectasias at the time of breast cancer diagnosis in relation to hormonal risk factors. We reported that the occurrence of spider telangiectasias was associated with several hormonal risk factors such as weight, parity, history of oral contraceptive use, and menopausal hormone therapy use. A better overall survival was observed in older breast cancer patients who displayed spider telangiectasias at the time of breast cancer diagnosis. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Bröstcancer drabbar drygt 7500 kvinnor och ett 40-tal män årligen i Sverige. Antalet insjuknande ökar årligen och utöver förbättrade behandlingsmetoder så det finns ett behov att ta reda vem som löper störst risk att drabbas och varför. Dels för att få bättre förståelse för bröstcancer, men också för att hitta preventiva medel. Ärftlighet är en orsak till bröstcancer och det är beräknat att cirka 25 procent av all bröstcancer orsakas av familjära faktorer. Familjära faktorer kan innefatta allt från arv av gener som medför kraftigt ökad risk för bröstcancer, till arv av förändringar i DNA. Dessa förändringar kan var för sig medföra en mycket begränsad ökad risk, men som när de är många till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Bröstcancer drabbar drygt 7500 kvinnor och ett 40-tal män årligen i Sverige. Antalet insjuknande ökar årligen och utöver förbättrade behandlingsmetoder så det finns ett behov att ta reda vem som löper störst risk att drabbas och varför. Dels för att få bättre förståelse för bröstcancer, men också för att hitta preventiva medel. Ärftlighet är en orsak till bröstcancer och det är beräknat att cirka 25 procent av all bröstcancer orsakas av familjära faktorer. Familjära faktorer kan innefatta allt från arv av gener som medför kraftigt ökad risk för bröstcancer, till arv av förändringar i DNA. Dessa förändringar kan var för sig medföra en mycket begränsad ökad risk, men som när de är många till antalet kan samverka och ge en ökad risk för bröstcancer. Ungefär hälften av de faktorer som orsakar ärftlig bröstcancer har identifierats. De gener som orsakar flest bröstcancerfall identifierades under början och mitten av 1990-talet. Sedan dess har det först på senare tid identifierats ytterligare några gener. Denna avhandling har som huvudsakligt mål att identifiera grupper av patienter med en viss typ av bröstcancer där det skulle kunna finnas en genetisk orsak.I det första arbetet studerades förekomsten av ett så kallat horisontellt familjeträd i förhållande till olika typer av bröstcancer. Ett horisontellt familjeträd innebär att det inte finns några släktingar med bröstcancer i tidigare generationer, men att två eller fler syskon diagnostiseras med bröstcancer. De familjer som bär på de gener som tidigare beskrivits och som ger upphov till bröstcancer har ofta familjeträd med bröstcancer i flertalet generationer. Vi fann att patienter med en viss typ av bröstcancer som kallas Tubulär oftare har ett horisontellt familjeträd. Vi föreslår därför patienter med Tubulär bröstcancer som har ett horisontellt familjeträd som kandidater för genetiska studier.I det andra arbetet studerade vi förekomsten av cancer hos förstagradssläktingar (mamma, pappa, syskon eller barn) hos bröstcancerpatienter med tumörer av lobulär typ. Lobulär bröstcancer är den näst vanligaste typen av bröstcancer. Lobulära tumörer utgör ungefär 5-15 procent av alla fall. Vi fann att de kvinnor som diagnosticerats med lobulär bröstcancer oftare än de som diagnosticerats med andra typer av bröstcancer hade en pappa som diagnosticerats med cancer. Detta samband är delvis beroende av förekomst av prostatacancer hos papporna, men sambandet fanns även för andra typer av cancer hos papporna.I det tredje arbetet studerades en tidigare observation: att bärare av BRCA1 mutationer som ärvts av pappan insjuknar i bröstcancer vid en lägre ålder än de som ärver BRCA1 mutationen av mamman. Två gener av de som är kända som orsak till bröstcancer är vanligare än andra: BRCA1 och BRCA2. Dessa beräknas vara orsak till mellan 20 och 25 procent av den bröstcancer som räknas som ärftlig, och mellan en och två procent av all bröstcancer. Vi kunde konfirmera det fynd som tidigare påvisats i tre olika studier som pekar på att de som ärver en mutation i BRCA1 genen från sin pappa insjuknar tidigare i bröstcancer än de som ärver en mutation i BRCA1 genen från sin mamma. Vidare kunde vi också rapportera en observation där de som ärver en BRCA1 mutation av sin pappa diagnostiseras med äggstockscancer vid en högre ålder jämfört med de som ärver en BRCA1 mutation av sin mamma. Vi kunde inte fastställa några sådana fynd för varken bröst- eller äggstockscancer hos bärare av BRCA2 mutationer.I det fjärde arbetet studerade vi eventuella kopplingar mellan förekomsten av så kallade telangiectasier (spindel vener) vid tidpunkten för bröstcancerdiagnosen och hormonella faktorer, såsom BMI, p-pilleranvändning, övergångshormonanvändning och barnafödande. Vi fann ett samband, t.ex. mellan dessa hormonella faktorer och förekomsten av telangiectasier. Vi studerade även totalöverlevnaden för bröstcancerpatienter med telangiectasier, och vi observerade att äldre kvinnor som hade förekomst av telangiectasier vid diagnos hade en bättre totalöverlevnad jämfört med andra bröstcancerpatienter i samma ålder som inte hade telangiectasier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Karlsson, Per, Department of Oncology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
BRCA1, BRCA2, Spider telangiectasias, Heredity, Parental inheritance, Recessive, familial, Breast cancer
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:49
edition
2014:49
pages
142 pages
publisher
Division of Oncology and Pathology
defense location
Strålhusets föreläsningssal, 3:e vån, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
defense date
2014-05-08 09:30:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-87651-75-5
language
English
LU publication?
yes
id
7a506d73-fdc2-4f3c-9016-438aa26f8aeb (old id 4393868)
date added to LUP
2016-04-01 15:04:50
date last changed
2019-05-22 01:04:18
@phdthesis{7a506d73-fdc2-4f3c-9016-438aa26f8aeb,
 abstract   = {The last proportion of heredity in breast cancer has proven to be somewhat elusive despite massive attempts to identify the associated factors. Approximately 50 percent of breast cancer caused by familial factors is currently explained. The five-year survival for breast cancer patients is excellent; however, breast cancer is considered a chronic disease, and given enough time, new tumors can develop. Women age 40 and older are offered screening mammography. However, population screening is expensive, and being able to pinpoint those who are at high risk of breast cancer would be beneficial. Both genetic and environmental risk factors could be used to select women who need screening. A major aim of this thesis was to try to identify potential familial patterns as candidates for hereditary breast cancer. <br/><br>
<br/><br>
In Paper I, we studied horizontal family history of breast cancer in relation to histology to discover a candidate phenotype for recessive inheritance. A horizontal pedigree pattern is characterized by two or more sisters diagnosed with breast cancer, without a family history of breast cancer in prior generations. A horizontal inheritance was more common in patients with tubular carcinoma compared with other histologic subtypes. Therefore, we propose that breast cancer patients with tubular carcinoma who have a sister or sisters diagnosed with breast cancer are candidates for genetic studies when searching for a recessively inherited predisposing gene. <br/><br>
<br/><br>
In paper II, we studied the occurrence of cancer in first-degree relatives of breast cancer patients diagnosed with the lobular carcinoma histologic subtype compared with other histological subtypes of breast cancer. We found a hereditary pattern involving breast cancer patients with lobular carcinoma and having a father diagnosed with cancer. The association was independent of a family history of breast cancer in sisters, the mother and grandmothers. Similarly, even though prostate cancer was prominent in the fathers, the association remained after removal of fathers diagnosed with prostate cancer. <br/><br>
<br/><br>
In paper III, we confirmed a previously reported younger age at breast cancer diagnosis in carriers of a BRCA1 mutation of paternal origin compared with maternal origin. Additionally, we observed an older age at ovarian cancer diagnosis in carriers of a BRCA1 mutation of paternal origin compared with maternal origin. No such observations were observed for BRCA2 mutation carriers. <br/><br>
<br/><br>
In paper IV, we studied the occurrence of spider telangiectasias at the time of breast cancer diagnosis in relation to hormonal risk factors. We reported that the occurrence of spider telangiectasias was associated with several hormonal risk factors such as weight, parity, history of oral contraceptive use, and menopausal hormone therapy use. A better overall survival was observed in older breast cancer patients who displayed spider telangiectasias at the time of breast cancer diagnosis.},
 author    = {Ellberg, Carolina},
 isbn     = {978-91-87651-75-5},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Division of Oncology and Pathology},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Insights into breast cancer: New familial patterns and identification of a potential predictive marker},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4329456/4393898.pdf},
 volume    = {2014:49},
 year     = {2014},
}