Advanced

Interne Krisenkommunikation - eine Möglichkeit für Kommunikatoren, strategischen Wert zu demonstrieren

Heide, Mats LU (2020)
Abstract (Swedish)
Intern kommunikation är ett område som oftast har negligerats bland såväl forskare som praktiker. Merparten av forskningen och praktiken inom kriskommunikation har fokuserats på extern kommunikation vilket kan förklaras med att de flesta forskare inom fältet har sin bakgrund inom public relations och att den externa kommunikationen många gånger är mer tydlig för praktikerna. Men att intern kriskommunikation i stor utsträckning har negligerats kan tyckas märkligt med tanke på att det är organisationsmedlemmarna som på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga signaler på förändringar, de kan agera ambassadör under en kris och även agera för att lösa krisen och de är också med i lärandeprocessen efter en kris har avklingat. I detta kapitel... (More)
Intern kommunikation är ett område som oftast har negligerats bland såväl forskare som praktiker. Merparten av forskningen och praktiken inom kriskommunikation har fokuserats på extern kommunikation vilket kan förklaras med att de flesta forskare inom fältet har sin bakgrund inom public relations och att den externa kommunikationen många gånger är mer tydlig för praktikerna. Men att intern kriskommunikation i stor utsträckning har negligerats kan tyckas märkligt med tanke på att det är organisationsmedlemmarna som på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga signaler på förändringar, de kan agera ambassadör under en kris och även agera för att lösa krisen och de är också med i lärandeprocessen efter en kris har avklingat. I detta kapitel beskriver jag området intern kriskommunikation. Jag diskuterar särskilt de två processerna anticipation (upptäckt av svaga signaler på kris) och resiliens (konsten att hantera och lära av en kris). I kapitlet ges förslag på vad en kommunikatör kan göra före en kris, under en kris och efter en kris när det gäller den interna kriskommunikationen. Intern kriskommunikation är ett område där det finns möjligheter för kommunikatörer att påvisa ett strategiskt värde för organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Intern kriskommunikation – en möjlighet för kommunikatörer att påvisa strategiskt värde
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Interne Krisenkommunikation, Wertschöpfung, Kommunikator, Resilienz, Krise
host publication
Handbuch Mitarbeiterkommunikation
editor
Einwiller, Sabine ; Sackmann, Sonja and Zerfass, Ansgar
publisher
Springer
ISBN
9783658233907
DOI
10.1007/978-3-658-23390-7_35-1
language
German
LU publication?
yes
id
7c7e04fd-2140-4f9b-9a31-b789ea5e784b
date added to LUP
2019-04-05 09:27:44
date last changed
2020-11-09 14:55:42
@inbook{7c7e04fd-2140-4f9b-9a31-b789ea5e784b,
 abstract   = {Intern kommunikation är ett område som oftast har negligerats bland såväl forskare som praktiker. Merparten av forskningen och praktiken inom kriskommunikation har fokuserats på extern kommunikation vilket kan förklaras med att de flesta forskare inom fältet har sin bakgrund inom public relations och att den externa kommunikationen många gånger är mer tydlig för praktikerna. Men att intern kriskommunikation i stor utsträckning har negligerats kan tyckas märkligt med tanke på att det är organisationsmedlemmarna som på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga signaler på förändringar, de kan agera ambassadör under en kris och även agera för att lösa krisen och de är också med i lärandeprocessen efter en kris har avklingat. I detta kapitel beskriver jag området intern kriskommunikation. Jag diskuterar särskilt de två processerna anticipation (upptäckt av svaga signaler på kris) och resiliens (konsten att hantera och lära av en kris). I kapitlet ges förslag på vad en kommunikatör kan göra före en kris, under en kris och efter en kris när det gäller den interna kriskommunikationen. Intern kriskommunikation är ett område där det finns möjligheter för kommunikatörer att påvisa ett strategiskt värde för organisationen.},
 author    = {Heide, Mats},
 booktitle  = {Handbuch Mitarbeiterkommunikation},
 editor    = {Einwiller, Sabine and Sackmann, Sonja and Zerfass, Ansgar},
 isbn     = {9783658233907},
 language   = {ger},
 publisher  = {Springer},
 title    = {Interne Krisenkommunikation - eine Möglichkeit für Kommunikatoren, strategischen Wert zu demonstrieren},
 url     = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-23390-7_35-1},
 doi     = {10.1007/978-3-658-23390-7_35-1},
 year     = {2020},
}