Advanced

Bo i Ro : Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016

Westerholm, Barbro ; Albin, Maria LU ; Lindqvist, Magnus ; Glebe, Dag ; Skärbäck, Erik ; Sörensen, Mette and Persson Waye, Kerstin (2016) In Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 15.
Abstract (Swedish)
Sveriges Regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning medbestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar ochflygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen (2015:216) om trafikbullervid bostadsbyggnader träder i kraft den 1 juni 2015. I denna förordning finnsförändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter betydligtmer buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medförahälsorisker.Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram densenaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna ibullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefinnandeför stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för... (More)
Sveriges Regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning medbestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar ochflygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen (2015:216) om trafikbullervid bostadsbyggnader träder i kraft den 1 juni 2015. I denna förordning finnsförändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter betydligtmer buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medförahälsorisker.Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram densenaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna ibullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefinnandeför stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för framtida folkhälsa,boende & bullerhantering.Symposiet arrangerades av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet isamarbete med arbets- och miljömedicin i Lund och riktade sig särskilt tillintresserade forskare, politiker och beslutsfattare.Nyckelord: Bo i Ro, bostäder, trafikbuller, ljudmiljö, folkhälsa, forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
editor
LU
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Ljudmiljö, Buller, Bostadspolitik
in
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
editor
Mossberg, Frans LU
volume
15
pages
77 pages
publisher
Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
ISSN
1653-9354
ISBN
978-91-87833-91-5
978-91-87833-92-2
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Forskarreaktioner på ny bullerlagstiftning
id
7d46bfe1-6883-4b95-98a2-e4059891b8ef
date added to LUP
2016-04-22 10:43:07
date last changed
2018-11-21 21:23:05
@proceedings{7d46bfe1-6883-4b95-98a2-e4059891b8ef,
 abstract   = {Sveriges Regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning medbestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar ochflygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen (2015:216) om trafikbullervid bostadsbyggnader träder i kraft den 1 juni 2015. I denna förordning finnsförändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter betydligtmer buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medförahälsorisker.Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram densenaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna ibullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefinnandeför stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för framtida folkhälsa,boende & bullerhantering.Symposiet arrangerades av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet isamarbete med arbets- och miljömedicin i Lund och riktade sig särskilt tillintresserade forskare, politiker och beslutsfattare.Nyckelord: Bo i Ro, bostäder, trafikbuller, ljudmiljö, folkhälsa, forskning.},
 author    = {Westerholm, Barbro and Albin, Maria and Lindqvist, Magnus and Glebe, Dag and Skärbäck, Erik and Sörensen, Mette and Persson Waye, Kerstin},
 editor    = {Mossberg, Frans},
 isbn     = {978-91-87833-91-5 },
 issn     = {1653-9354},
 language   = {swe},
 month    = {04},
 note     = {Conference Editor},
 publisher  = {Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet},
 series    = {Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet},
 title    = {Bo i Ro : Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016},
 volume    = {15},
 year     = {2016},
}