Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development: A Case of Tourism

Fadeeva, Zinaida LU (2003)
Abstract
The importance of cross-sectoral collaborative initiatives, that is partnerships of governments, civil society and the private sector, was elevated due to the belief that the issues of SD are a collective responsibility of all societal actors. The assessment of these initiatives is ranging dramatically; from giving them a status of an unbeatable solution for the SD challenges, to blaming them for being a mere lip service for the SD cause. These controversies in the assessment of networks drew the interest of the author to the area and raised her ambition to contribute to the understanding of how cross-sectoral networks collaborate towards achieving sustainable development (SD). The cross-sectoral collaborative networks are investigated... (More)
The importance of cross-sectoral collaborative initiatives, that is partnerships of governments, civil society and the private sector, was elevated due to the belief that the issues of SD are a collective responsibility of all societal actors. The assessment of these initiatives is ranging dramatically; from giving them a status of an unbeatable solution for the SD challenges, to blaming them for being a mere lip service for the SD cause. These controversies in the assessment of networks drew the interest of the author to the area and raised her ambition to contribute to the understanding of how cross-sectoral networks collaborate towards achieving sustainable development (SD). The cross-sectoral collaborative networks are investigated within the context of tourism, a sector known as notoriously non-collaborative with regards to anything that falls outside of the ordinary market transactions.Cross-sectoral collaborations are exposed to the multitude of ideas that belong to the domain of SD. They select a set of ideas that constitute their individual repertoire and seek to put them into practice locally in order to achieve improvements relevant for their particular context. These considerations led to the formulation of the following research questions:1. What are the critical factors that influence idea selection by the cross-sectoral networks for sustainable development?2. What are the critical factors that influence the idea implementation process by the cross-sectoral networks for sustainable development?This thesis is an explorative study that deals with eight case studies in five European countries: Sweden, Finland, Ireland, Spain and Greece. The empirical data are considered from two analytical perspectives: one that looks at the networks as tools for creating public goods relevant for the context of networking and another that pictures networking as a social process. These perspectives are considered complementary for providing concepts for the analysis.This research highlights critical structural, dynamic and contextual characteristics affecting the networking process and its results, and creates an understanding of how the cross-sectoral networks select SD ideas and implement them in practice.The research emphasises the role of networks as translators of broad SD idea into the localised context of networking, as well as, of individual preferences of networkers into common network agenda. Networking is a complex process full of contingencies. Thus, the translation processes do not always lead to the outcomes, which networks were aiming for or to the significant SD achievements expected from the networks by the ideologists of collaboration.The thesis suggests a conceptual approach that accommodates for studies of such a complex phenomenon as the cross-sectoral networking for SD. Is also suggests a multi-level system for capturing varied, and not always foreseen, results of networking. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Tvärsektoriella nätverk mellan myndigheter, näringsliv och olika intressegrupper har tilldelats en allt större betydelse, då det varit en vanlig uppfattning att en hållbar utveckling bäst skapas genom ett gemensamt ansvar.Uppfattningarna om resultaten av dessa initiativ uppvisar dock spektakulära skillnader: från att framstå som oslagbara lösningar på de utmaningar som en hållbar utveckling för med sig, till att dömas ut som en form av läpparnas bekännelse. Just dessa skilda uppfattningar om nätverk var det som fångade författarens intresse. De här studerade nätverken återfinns inom turismområdet, en bransch som anses vara särskilt ointresserad av samarbete som inte bygger på... (More)
Popular Abstract in Swedish

Tvärsektoriella nätverk mellan myndigheter, näringsliv och olika intressegrupper har tilldelats en allt större betydelse, då det varit en vanlig uppfattning att en hållbar utveckling bäst skapas genom ett gemensamt ansvar.Uppfattningarna om resultaten av dessa initiativ uppvisar dock spektakulära skillnader: från att framstå som oslagbara lösningar på de utmaningar som en hållbar utveckling för med sig, till att dömas ut som en form av läpparnas bekännelse. Just dessa skilda uppfattningar om nätverk var det som fångade författarens intresse. De här studerade nätverken återfinns inom turismområdet, en bransch som anses vara särskilt ointresserad av samarbete som inte bygger på traditionella, marknadsmässiga överenskommelser.Den mångfald av idéer som präglar debatten kring vad som krävs för att uppnå en hållbar utveckling påverkar också det tvärsektoriella samarbetet.Varje nätverk har visat sig välja sina egna ledande idéer och strävar efter att omsätta dem i praktiken lokalt för att uppnå förbättringar som upplevs som relevanta i deras verklighet. Detta har lett till följande forskningsfrågor:1. Vilka kritiska faktorer påverkar valet av ledande idéer för tvärsektoriella nätverk för hållbar utveckling?2. Vilka kritiska faktorer påverkar genomförandet av dessa ledande idéer?Avhandlingen bygger på åtta fallstudier från fem europeiska länder: Sverige, Finland, Irland, Spanien och Grekland. Det empiriska materialet granskas från två skilda analytiska perspektiv.Det första betraktar nätverken som verktyg för att skapa en samhällsnytta som är relevant i det sammanhang som nätverken verkar inom. I det andra perspektivet ses nätverksarbetet som en social process. Dessa två perspektiv kompletterar varandra vid analysen av nätverken.Studien pekar på ett antal viktiga faktorer som påverkar nätverksprocessen och dess resultat. Dessutom ökar studien förståelsen för hur tvärsektoriella nätverk väljer sina ledande idéer för hållbar utveckling och genomför dem i praktiken.Forskningen betonar även den roll som dessa nätverk har för att fånga upp och anpassa allmänna idéer om en hållbar utveckling till det lokala sammanhang som nätverket verkar i. På samma sätt uppmärksammas nätverkens uppgift att omforma individuella preferenser hos olika nätverksmedlemmar till en gemensam dagordning för hela nätverket. Nätverksarbetet är en komplicerad process som är full av oväntade händelser. Därför leder processen inte alltid till de resultat som nätverken strävat efter, eller till de signifikanta framsteg mot hållbar utveckling som förväntats av de som förespråkar samarbeten som överlägsna lösningar.Avhandlingen föreslår ett konceptuellt angreppssätt för studier av sådana komplexa fenomen som tvärsektoriella nätverk för hållbar utveckling. Den presenterar också ett system i flera nivåer för att fånga upp nätverksarbetets skiftande och inte alltid så förutsägbara resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Brown, Halina, Clark University, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
networking results, critical factors, idea implementation, idea selection, tourism, sustainable development, Cross-sectoral networks, collaboration, Economics of development, Utvecklingsekonomi
pages
314 pages
publisher
IIIEE, Lund University
defense location
International Institute for Industrial Environmental Economics, Tegnérsplatsen 4, Lund Institute of Technology
defense date
2003-09-19 09:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTMDN/THME-03/1009-SE
ISBN
91-88902-30-7
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: Article 1. Fadeeva Z. Promise of sustainability collaboration – potential fulfilled? The article accepted for publication to the Journal of Cleaner Production. August 2003 Article: Article 2. Halme M, Fadeeva Z. Networking Towards Sustainability – Value Added? Finding From Tourism Networks. In: Green K, Groenewegen P, Hofman P, editors. Ahead of the Curve: Cases of Innovation in environmental management. Kluwer Academic Publishers, 2001:143-163. Article: Article 3. Halme M, Fadeeva Z. Small and Medium-Sized Tourism Enterprises in Sustainable Development Networks – Value-Added? Greener Management International, 2000; 30: 97-113. Article: Article 4. Fadeeva Z, Halme M. Establishing and Maintaining Cross-sectoral Actor Networks: Toward Sustainable Development in European Tourism Sector. In: Bartolomeo M, Tukker A, Bruijn T, editors. Sustainable Development: Partnership and Leadership. Kluwer Academic Publishers, 2001 Article: Article 5. Fadeeva Z Translation of sustainability ideas in tourism networks: some roles of cross-sectoral networks in change towards sustainable development. The article accepted for publication to the Journal of Cleaner Production. August 2003 Article: Article 6. Fadeeva Z Development of the assessment framework for sustainability networking. The article accepted for publication to the Journal of Cleaner Production. July 2003
id
7d8e211a-ed3b-447d-ba9b-3dd3a1ef9ec1 (old id 466093)
date added to LUP
2016-04-01 17:13:26
date last changed
2018-11-21 20:47:37
@phdthesis{7d8e211a-ed3b-447d-ba9b-3dd3a1ef9ec1,
 abstract   = {{The importance of cross-sectoral collaborative initiatives, that is partnerships of governments, civil society and the private sector, was elevated due to the belief that the issues of SD are a collective responsibility of all societal actors. The assessment of these initiatives is ranging dramatically; from giving them a status of an unbeatable solution for the SD challenges, to blaming them for being a mere lip service for the SD cause. These controversies in the assessment of networks drew the interest of the author to the area and raised her ambition to contribute to the understanding of how cross-sectoral networks collaborate towards achieving sustainable development (SD). The cross-sectoral collaborative networks are investigated within the context of tourism, a sector known as notoriously non-collaborative with regards to anything that falls outside of the ordinary market transactions.<br/><br>
<br/><br>
Cross-sectoral collaborations are exposed to the multitude of ideas that belong to the domain of SD. They select a set of ideas that constitute their individual repertoire and seek to put them into practice locally in order to achieve improvements relevant for their particular context. These considerations led to the formulation of the following research questions:<br/><br>
<br/><br>
1. What are the critical factors that influence idea selection by the cross-sectoral networks for sustainable development?<br/><br>
<br/><br>
2. What are the critical factors that influence the idea implementation process by the cross-sectoral networks for sustainable development?<br/><br>
<br/><br>
This thesis is an explorative study that deals with eight case studies in five European countries: Sweden, Finland, Ireland, Spain and Greece. The empirical data are considered from two analytical perspectives: one that looks at the networks as tools for creating public goods relevant for the context of networking and another that pictures networking as a social process. These perspectives are considered complementary for providing concepts for the analysis.<br/><br>
<br/><br>
This research highlights critical structural, dynamic and contextual characteristics affecting the networking process and its results, and creates an understanding of how the cross-sectoral networks select SD ideas and implement them in practice.<br/><br>
<br/><br>
The research emphasises the role of networks as translators of broad SD idea into the localised context of networking, as well as, of individual preferences of networkers into common network agenda. Networking is a complex process full of contingencies. Thus, the translation processes do not always lead to the outcomes, which networks were aiming for or to the significant SD achievements expected from the networks by the ideologists of collaboration.<br/><br>
<br/><br>
The thesis suggests a conceptual approach that accommodates for studies of such a complex phenomenon as the cross-sectoral networking for SD. Is also suggests a multi-level system for capturing varied, and not always foreseen, results of networking.}},
 author    = {{Fadeeva, Zinaida}},
 isbn     = {{91-88902-30-7}},
 keywords   = {{networking results; critical factors; idea implementation; idea selection; tourism; sustainable development; Cross-sectoral networks; collaboration; Economics of development; Utvecklingsekonomi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{IIIEE, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development: A Case of Tourism}},
 year     = {{2003}},
}