Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social stress och sociala risker i två städer – ett analysexempel

Guldåker, Nicklas LU and Tykesson, Mona LU (2014) 18. p.60-82
Abstract (Swedish)
Människor som lever under social utsatthet bor ofta i särskilda delar av städer. I grannskap som präglas av strukturella riskfaktorer som arbetslöshet, otrygg boendemiljö, trångboddhet och territoriell marginalisering (utsatta bostadsområden), tenderar också befolkningen att utsättas för social stress, ohälsa, social oro och oönskade sociala händelser i högre utsträckning än andra. Detta tydliggörs genom högre ohälsotal och höga anmälningstal för brott, skadegörelse, klotter, vandalism, bränder och ibland konflikter mellan ungdomsgrupper och polis. Många samverkande risk- men få skyddsfaktorer kan leda till olika former av social utsatthet, social stress och sociala risker.

Kapitlet inleds med en bakgrund och diskussion om... (More)
Människor som lever under social utsatthet bor ofta i särskilda delar av städer. I grannskap som präglas av strukturella riskfaktorer som arbetslöshet, otrygg boendemiljö, trångboddhet och territoriell marginalisering (utsatta bostadsområden), tenderar också befolkningen att utsättas för social stress, ohälsa, social oro och oönskade sociala händelser i högre utsträckning än andra. Detta tydliggörs genom högre ohälsotal och höga anmälningstal för brott, skadegörelse, klotter, vandalism, bränder och ibland konflikter mellan ungdomsgrupper och polis. Många samverkande risk- men få skyddsfaktorer kan leda till olika former av social utsatthet, social stress och sociala risker.

Kapitlet inleds med en bakgrund och diskussion om teoretiska perspektiv på social stress och sociala stressorer samt vilka mätbara indikatorer (variabler) som är lämpliga för att bedöma dem och de är forskningsmässigt förankrade. Dessa variabler diskuteras och visualiseras var och en för sig i förhållande till hot spots av anlagda bränder i Malmö och Helsingborg. Det statistiska förhållandet (korrelationer) mellan de enskilda variablerna och anlagda bränder per 1000 invånare visas och diskuteras genom grafer. Vidare förenas variablerna i ett index kallat Index för levnadsvillkor (Index of Living Conditions- ILC). Detta steg är viktigt eftersom detta index kan ses som en mer övergripande indikator på människors levnadsvillkor i städers bostadsområden. Även detta index korreleras med anlagda bränder per 1000 invånare. Vidare presenteras och analyseras städernas områden utifrån ett perspektiv som omfattar både levnadsvillkor och anlagda bränder per 1000 invånare. Detta görs genom en så kallad klusteranalys. Avslutningsvis diskuteras analysens resultat utifrån kapitlets ställda frågeställningar, olika för- och nackdelar med analysen och vidare hur statistiska och rumsliga metoder kan användas vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
social stress, social risk, Malmö, Helsingborg, Geografiska informationssystem, geografisk analys
host publication
Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden
editor
Ek, Richard ; Gerell, Manne ; Guldåker, Nicklas ; Hallin, Per-Olof ; Herbert, Mikaela ; Nieminen Kristofersson, Tuija ; Nilsson, Annika and Tykesson, Mona
volume
18
pages
60 - 82
publisher
Malmö University Publications in Urban Studies
ISBN
978-91-87997-00-6
project
Social risks, civil society transformation and strategic risk management
language
Swedish
LU publication?
yes
id
df869bde-1ab4-4a09-9fbe-591fa091dae2 (old id 8046415)
date added to LUP
2016-04-04 11:19:44
date last changed
2020-05-04 11:19:29
@inbook{df869bde-1ab4-4a09-9fbe-591fa091dae2,
 abstract   = {{Människor som lever under social utsatthet bor ofta i särskilda delar av städer. I grannskap som präglas av strukturella riskfaktorer som arbetslöshet, otrygg boendemiljö, trångboddhet och territoriell marginalisering (utsatta bostadsområden), tenderar också befolkningen att utsättas för social stress, ohälsa, social oro och oönskade sociala händelser i högre utsträckning än andra. Detta tydliggörs genom högre ohälsotal och höga anmälningstal för brott, skadegörelse, klotter, vandalism, bränder och ibland konflikter mellan ungdomsgrupper och polis. Många samverkande risk- men få skyddsfaktorer kan leda till olika former av social utsatthet, social stress och sociala risker.<br/><br/>Kapitlet inleds med en bakgrund och diskussion om teoretiska perspektiv på social stress och sociala stressorer samt vilka mätbara indikatorer (variabler) som är lämpliga för att bedöma dem och de är forskningsmässigt förankrade. Dessa variabler diskuteras och visualiseras var och en för sig i förhållande till hot spots av anlagda bränder i Malmö och Helsingborg. Det statistiska förhållandet (korrelationer) mellan de enskilda variablerna och anlagda bränder per 1000 invånare visas och diskuteras genom grafer. Vidare förenas variablerna i ett index kallat Index för levnadsvillkor (Index of Living Conditions- ILC). Detta steg är viktigt eftersom detta index kan ses som en mer övergripande indikator på människors levnadsvillkor i städers bostadsområden. Även detta index korreleras med anlagda bränder per 1000 invånare. Vidare presenteras och analyseras städernas områden utifrån ett perspektiv som omfattar både levnadsvillkor och anlagda bränder per 1000 invånare. Detta görs genom en så kallad klusteranalys. Avslutningsvis diskuteras analysens resultat utifrån kapitlets ställda frågeställningar, olika för- och nackdelar med analysen och vidare hur statistiska och rumsliga metoder kan användas vidare.}},
 author    = {{Guldåker, Nicklas and Tykesson, Mona}},
 booktitle  = {{Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden}},
 editor    = {{Ek, Richard and Gerell, Manne and Guldåker, Nicklas and Hallin, Per-Olof and Herbert, Mikaela and Nieminen Kristofersson, Tuija and Nilsson, Annika and Tykesson, Mona}},
 isbn     = {{978-91-87997-00-6}},
 keywords   = {{social stress; social risk; Malmö; Helsingborg; Geografiska informationssystem; geografisk analys}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{60--82}},
 publisher  = {{Malmö University Publications in Urban Studies}},
 title    = {{Social stress och sociala risker i två städer – ett analysexempel}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5748123/8046426.pdf}},
 volume    = {{18}},
 year     = {{2014}},
}