Advanced

Hyperbaric Oxygen Therapy as adjunctive treatment of chronic diabetic foot ulcers

Löndahl, Magnus LU (2010) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:78.
Abstract
Chronic diabetic foot ulcers are a source of major concern for both patients and health care systems. Oxygen deficiency plays a major role in the pathogenesis of these ulcers.

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been proposed as a medical treatment for diabetic foot ulcers, but the clinical utility has not been established.

Hyperbaric Oxygen in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) study is a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded study, evaluating the effect of HBOT on ulcer healing in diabetic patients with chronic foot ulcers. Ninety four patients were included, representing 74% of all patients fulfilling the medical inclusion criteria during the inclusion period.

Adjunctive... (More)
Chronic diabetic foot ulcers are a source of major concern for both patients and health care systems. Oxygen deficiency plays a major role in the pathogenesis of these ulcers.

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been proposed as a medical treatment for diabetic foot ulcers, but the clinical utility has not been established.

Hyperbaric Oxygen in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) study is a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded study, evaluating the effect of HBOT on ulcer healing in diabetic patients with chronic foot ulcers. Ninety four patients were included, representing 74% of all patients fulfilling the medical inclusion criteria during the inclusion period.

Adjunctive HBOT significantly improved foot ulcer healing at 9- and 12-months follow-ups as compared to placebo. Numbers-needed to treat to avert non-healing of a chronic foot ulcer was 3.1. Treatment was well-tolerated and frequencies of adverse events were low.

TcPO2, but not toe-blood pressure or ankle-brachial index, was identified as prognostic marker for ulcer healing after HBOT.

At one-year follow-up HBOT was associated with improved health related

quality of life. Patients perceived HBOT as unproblematic but time-consuming.

Evaluation of these patients cardiac function indicates that a chronic diabetic foot ulcer should be regarded as a marker of cardiac disease. Thus, pharmacological cardiovascular prevention ought to be considered in all patients with a chronic diabetic foot ulcer.

In conclusion, this study supports the concept that adjunctive treatment with HBOT enhances foot ulcer healing in selected patients with diabetes. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Diabetes relaterade fotsår är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Orsaken till fotsår är mångfasetterad och inkluderar bland annat diabetesrelaterade nervskador och försämrad funktion i stora och små blodkärl. Vid förekomst av högt blodsocker fungerar immunförsvaret sämre och problematiska infektioner är vanligare vid diabetes. Sårläkning försämras vid låg vävnadskoncentration av syrgas, ett tillstånd som är vanligt förekommande då fotsår inte läker hos patienter med diabetes. Trots

ökad förekomst av sårläkning och minskande antal amputationer, är andelen

amputationer och oläkta sår fortfarande för hög, varför behov av nya

behandlingsmetoder fortsatt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Diabetes relaterade fotsår är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Orsaken till fotsår är mångfasetterad och inkluderar bland annat diabetesrelaterade nervskador och försämrad funktion i stora och små blodkärl. Vid förekomst av högt blodsocker fungerar immunförsvaret sämre och problematiska infektioner är vanligare vid diabetes. Sårläkning försämras vid låg vävnadskoncentration av syrgas, ett tillstånd som är vanligt förekommande då fotsår inte läker hos patienter med diabetes. Trots

ökad förekomst av sårläkning och minskande antal amputationer, är andelen

amputationer och oläkta sår fortfarande för hög, varför behov av nya

behandlingsmetoder fortsatt föreligger.

Hyperbar syrgasbehandling (HBOT) ökar vävnadskoncentrationen av syrgas och har visats förbättra sårläkning i såväl cell- som djurförsök. Ett flertal kliniska studier har utvärderat effekten av HBOT på läkning av diabetesrelaterade fotsår. Resultaten av dessa är positiva, men pga. metodologiska problem saknas ännu "bevis" för att kunna rekommendera HBOT vid behandling av diabetesrelaterade fotsår. Cochrane institutet har påpekat vikten av att stora randomiserade studier med kliniskt meningsfulla

uppföljningsparametrar genomförs.

Hyperbaric Oxygen therapy in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) studien är en prospektiv (framåtblickande), dubbel-blindad (varken patient eller behandlare/utvärderar vet vilken behandlingen patienten har) randomiserad (patienterna har slumpvässigt tilldelats sin behandling) studie, som utvärderar effekten av 40 HBOT-behandlingar på läkning av kroniska fotsår hos patienter med diabetes.

Vid 9- och 12 månaders uppföljningar hade dubbelt så många sår läkt hos de patienter som erhållit HBOT jämfört med de som behandlats med placebo (icke aktiv behandling, i denna studie hyperbar luft). Vidare förbättrades HBOT patienternas hälso-relaterade livskvalité. HBOT tolererades väl och förekomsten av biverkningar var låg.

Studien visar även att vävnadstryck av syrgas i huden är en bättre prognostisk markör för sårläkning efter HBOT jämfört med arm/ankel blodtrycksindex och tåblodtryck (vanliga parametrar vid utredning av nedsatt cirkulation i benen). Studien ådagalägger även att förekomst av kroniskt diabetesrelaterat fotsår är starkt kopplat till försämrad hjärtfunktion. Förebyggande läkemedelsbehandling mot hjärt/kärl sjukdom bör därför övervägas hos alla patienter med diabetes och kronsikt

fotsår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • MD Gerok-Andersson, Kurt, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
hyperbaric oxygen therapy, Diabetes Mellitus, foot ulcer, HRQL, cardiac function
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:78
pages
145 pages
publisher
Lund University
defense location
Segerfalk salen, BMC, Lund
defense date
2010-09-03 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86443-94-8
language
English
LU publication?
yes
id
85e66629-7365-4c95-9987-03b80587d76e (old id 1652907)
date added to LUP
2016-04-01 14:10:36
date last changed
2019-05-22 03:14:05
@phdthesis{85e66629-7365-4c95-9987-03b80587d76e,
 abstract   = {Chronic diabetic foot ulcers are a source of major concern for both patients and health care systems. Oxygen deficiency plays a major role in the pathogenesis of these ulcers.<br/><br>
Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been proposed as a medical treatment for diabetic foot ulcers, but the clinical utility has not been established.<br/><br>
Hyperbaric Oxygen in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) study is a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded study, evaluating the effect of HBOT on ulcer healing in diabetic patients with chronic foot ulcers. Ninety four patients were included, representing 74% of all patients fulfilling the medical inclusion criteria during the inclusion period.<br/><br>
Adjunctive HBOT significantly improved foot ulcer healing at 9- and 12-months follow-ups as compared to placebo. Numbers-needed to treat to avert non-healing of a chronic foot ulcer was 3.1. Treatment was well-tolerated and frequencies of adverse events were low.<br/><br>
TcPO2, but not toe-blood pressure or ankle-brachial index, was identified as prognostic marker for ulcer healing after HBOT.<br/><br>
At one-year follow-up HBOT was associated with improved health related<br/><br>
quality of life. Patients perceived HBOT as unproblematic but time-consuming.<br/><br>
Evaluation of these patients cardiac function indicates that a chronic diabetic foot ulcer should be regarded as a marker of cardiac disease. Thus, pharmacological cardiovascular prevention ought to be considered in all patients with a chronic diabetic foot ulcer.<br/><br>
In conclusion, this study supports the concept that adjunctive treatment with HBOT enhances foot ulcer healing in selected patients with diabetes.},
 author    = {Löndahl, Magnus},
 isbn     = {978-91-86443-94-8},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series },
 title    = {Hyperbaric Oxygen Therapy as adjunctive treatment of chronic diabetic foot ulcers},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3827893/1652908.pdf},
 volume    = {2010:78},
 year     = {2010},
}